PPTX

Report
Fylogeneze trávicí soustavy
hemichordata, chordata
Vytvořil: Jaroslav Dušek
Hemichordata

Enteropneusta (Žaludovci)


polykají písek -> org. látky,
mikroorganismy
Pterobranchia (Křídložábří)

věnec chapadel okolo ústního
otvoru, přisedlí
Chordata

TS – trubicovitá, prochází podélně středem těla
Urochordata
Cephalochordata
Vertebrata - Agnatha, Gnathostomata
Urochordata

mikrofágové


sumky, salpy - atrium, atriopor
vršenky - bez atrioporu (síta),
živí se řasami
Cephalochordata
Amphioxi (kopinatci)



obústní brvy
faryngopremie – hltan se žab. štěrb.
řitní otvor mimo atrium narozdíl od Pláštěnců
Vertebrata - Agnatha



bez čelistí
základ obličejové části - 7 párů žaberních oblouků
filtrace nasávané vody, příp. draví paraziticky
Vertebrata - Agnatha
Štítnatci
 vymřelí, filtrace potravy
Vertebrata - Agnatha
Kruhoústí (Cyclostomata)
 stadium minoha
Mihule

ústní přísavka
s rohovitými zuby
Vertebrata - Agnatha
Kruhoústí (Cyclostomata)
Sliznatky

saprofágové
Vertebrata - Gnathostomata

přeměna prvních žab. oblouků na čelisti
Vertebrata - Gnathostomata
VYMŘELÍ:
Pancířnatci (Placodermi)

bez zubů - sekáčkovité kosti
Trnoploutví (Acanthodii)

draví
Vertebrata - Gnathostomata
Paryby (Chondrichthyes)

čelisti s několika řadami polyfiodontních zubů (přeměněné
plakoidní šupiny)




dentin, email
rozvoj slinivky a jater
spirální řasa
kloaka
Vertebrata - Gnathostomata
Paryby (Chondrichthyes)
Žraloci
Vertebrata - Gnathostomata
Paryby (Chondrichthyes)
Rejnoci

potrava: plži, mlži, někteří planktonem – filtrují vodu
Vertebrata - Gnathostomata
Paryby (Chondrichthyes)
Chiméry


bez kloaky a spirální řasy
monofiodontní chrup
Vertebrata - Gnathostomata
Ryby (Osteichthyes)




bez spirální řasy -> tlusté střevo
bez kloaky
ozubená ústa, požerákové zuby
velká játra se žlučovým váčkem
Vertebrata - Gnathostomata
Ryby (Osteichthyes)
postavení úst:
horní ústa



získávání potravy u vodní hladiny
např. : ouklej, perlín, karas
koncová ústa


dravé ryby
např.: pstruh, plotice, hlavatka,
okoun, candát
spodní ústa


sbírají potravu u dna
např.: parma, hrouzek, cejn, jeseter
Vertebrata - Gnathostomata
Obojživelníci (Amphibia)




svalnatý jazyk (přirůstá vpředu – někdy vymrštitelný)
tlusté a tenké střevo
z trávicí trubice se vychlipují plíce
kloaka
Vertebrata - Gnathostomata
Obojživelníci (Amphibia)
Skokan hnědý
Vertebrata - Gnathostomata
Plazi (Reptilia)





dlouhý vysunovatelný jazyk (málo vyvinut u želv)
zuby (u krokodýlů a hadů rozlišené)
u hadů roztažitelné čelisti a žaludek
slinné žlázy (u některých hadů a ještěrů přeměněny v jedové)
kloaka
Vertebrata - Gnathostomata
Plazi (Reptilia)
Želvy




zkostnatělý zobák
horní i dolní čelist pokryta rohovitými výčnělky
při polykání užití jazyku (nemohou ho však vystrčit)
řitní vaky
Vertebrata - Gnathostomata
Plazi (Reptilia)
Krokodýli
svalnatá patrová řasa
 thecodontní zuby (heterodontní chrup)
gaviálové - protáhlý čumák; drobné, ostré zuby (rybožraví)
- schovaný
aligátoři
- čtvrtý zub krokodýli
- kouká

Vertebrata - Gnathostomata
Plazi (Reptilia)
Šupinatí

bez druhotně kostěného patra a zubních alveol
- pohyblivé čelisti; jedové zuby
Vertebrata - Gnathostomata
Ptáci (Aves)

dutina ústní – bezzubý zobák
1- zrnožraví
2- datlovitý pták
3- vytahování semen ze šišek jehličnanů
4- filtrování potravy z bahna
5- lov ryb v mělké vodě
Vertebrata - Gnathostomata
Ptáci (Aves)

dutina ústní – bezzubý zobák
6 - harpunování vodních živočichů
7 - sbírání hmyzu
8 - sání květních šťáv
9 - sběr hmyzu z vlhké půdy
10 - louskání plodů a semen
11 - trhání masité kořisti
12 - sbírání semen a plodů
13 - chytání létajícího hmyzu
Vertebrata - Gnathostomata
Ptáci (Aves)







patro ústní dutiny rohovité (u zrnojedů)
párové ústní žlázy (zvlhčení potravy)
ingluvies (vole) - shromažďování a zvlhčování potravy (holubi,
kurové, dravci)
žaludek - žláznatý (chemické natrávení), svalnatý (mechanické
zpracování)
nerozlišené střevo – vlastní trávicí procesy (slinivka břišní,
dvoulaločná játra)
žlučník (kromě holubů, papoušků a pštrosů)
dvě slepá střeva (bakteriální flóra)
Vertebrata - Gnathostomata
Ptáci (Aves)
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)







ústa ohraničena pysky
svalnaté tváře
tvrdé a měkké patro
jazyk
slinné žlázy (ptyalin)
charakteristické zubní vzorce
kyselé prostředí žaludku (HCl, pepsiongen-pepsin)




specializace na určitou potravu
dvanáctník
tenké, slepé, tlusté střevo
konečník
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
 Vejcorodí



kloaka
„kachní“ zobák (ptakopysk)
dlouhý lepkavý jazyk (ježura)
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

hmyzožravci - primitivní chrup
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

chudozubí - redukovaná sklovina nebo celý chrup
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

chobotnatci - řezáky horní čelisti = kly
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

hlodavci - v každé čelisti jeden pár hlodavých řezáků
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

zajícovci - v horní čelisti 4 řezáky; cekotrofie
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

šelmy - úplný chrup (mohutné špičáky)

pozemní š. – poslední třenový (h.č.) a první stoličky (d.č.) = trháky
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

sudokopytníci – býložravci; tuk v hrbech velbloudů (zdroj
energie)



nepřežvýkavci – jednoduchý žaludek
mozolnatci – složený žaludek
přežvýkavci – žaludek ze 4 částí
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

lichokopytníci – býložravci; dlouhá trávicí soustava
Vertebrata - Gnathostomata
Savci (Mammalia)
TS - výjimky:
 Živorodí

kytovci


ozubení kytovci – stejnocenný chrup (delfín obecný, kosatka dravá)
kosticovci – místo zubů jemné rohovité lišty – kostice (filtrace
potravy) – keporkak, plejtvák dlouhoploutvý, velryba grónská
Vertebrata - Gnathostomata
Zdroje:







https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi&authuser=0&
ei=LOFKU_THGc3y7AbfxYHoCg&ved=0CAQQqi4oAg
Kolektiv autorů: Živočichové In: Odmaturuj! z biologie,
nakladatelství DIDAKTIS spol. s.r.o. 2013
Jan Jelínek,Vladimír Zicháček: Deuterostomia In: Biologie
pro gymnázia, nakladatelství Olomouc 2007
anonym: In: Biologie II, nakladatelsví GyPe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
http://www.biomach.cz/
http://sga.prf.jcu.cz/prirodoveda/index.php?kniha=savci&st
rana=Eulipotyphla

similar documents