liian nuori äidiksi? powerpoint

Report
LIIAN NUORI ÄIDIKSI
TEINIRASKAUDET KEHITTYVISSSÄ MAISSA
Käsiteltävät kysymykset
1. Kuinka paljon 15–19 -vuotiailla nuorilla on
lapsia kehitysmaissa?
2. Miksi kehitysmaassa asuvan nuoren
raskaus on vaarallinen?
3. Miksi kehitysmaalaisilla nuorilla on
lapsia?
Käsiteltävät kysymykset
1. Kuinka paljon 15–19 vuotiailla nuorilla on
lapsia kehitysmaissa?
2. Miksi kehitysmaassa
asuvan nuoren raskaus
on vaarallinen?
3. Miksi kehitysmaalaisilla
nuorilla on lapsia?
Kuinka paljon 15–19 -vuotiailla nuorilla
on lapsia kehitysmaissa?
• Kehittyvissä maissa on yhteensä noin 280 miljoonaa 15–19 vuotiasta poikaa ja 260 miljoonaa tyttöä.
• 14 miljoonaa lukioikäistä tyttöä synnyttää lapsen joka vuosi
kehittyvissä maissa.
• Suurin osa maailman teiniraskauksista tapahtuu maailman
köyhimmillä alueilla:
o Saharan etelän puoleisessa Afrikassa esimerkiksi Malawissa ja
Ugandassa
o Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa kuten Intiassa ja Nepalissa sekä
o Latinalaisessa Amerikassa kuten Meksikossa.
• Raskauteen ja synnyttämiseen liittyvät komplikaatiot ovat
maailman nuorten suurin yksittäinen kuolinsyy.
Käsiteltävät kysymykset
1. Kuinka paljon 15–19 vuotiailla nuorilla on
lapsia kehitysmaissa?
2. Miksi kehitysmaassa
asuvan nuoren raskaus
on vaarallinen?
3. Miksi kehitysmaalaisilla
nuorilla on lapsia?
Miksi kehitysmaassa asuvan
nuoren raskaus on vaarallinen?
• Nuorten tyttöjen raskaudet ovat vaarallisia
kolmesta syystä:
1. Raskaana olevat tytöt ja naiset eivät saa
riittävästi ammattitaitoista hoitoa kehitysmaassa.
2. Nuorten tyttöjen keho ei ole valmis synnytyksen
aiheuttamaan fyysiseen ponnistukseen.
3. Nuoret tulevat raskaaksi tahtomattaan, joka voi
saada nuoren turvautumaan epätoivoisiin
tekoihin, kuten raskauden keskeyttämiseen.
Ammattitaitoisen hoidon puute
• Tytöt ja naiset tarvitsevat hyvää hoitoa raskauden
alusta loppuun saakka, sekä synnytyksen jälkeen.
• Ennen synnytystä naiset tarvitsevat tärkeää tietoa
odotusajan terveydestä ja ruokavaliosta. Lisäksi
sikiön vointia on mahdollista tarkkailla ja osa
riskisynnyttäjistä voidaan seuloa jo tässä vaiheessa.
• Synnytyksessä tulee aina olla paikalla koulutettu
henkilö: lääkäri, kätilö tai sairaanhoitaja, jonka tulee
tietää, miten auttaa synnytyksessä, sekä havaita
mahdolliset komplikaatiot varhain.
Ammattitaitoisen hoidon puute
• Kaikkialla maailmassa raskauteen ja synnytykseen
liittyy ongelmia.
• Äitiyteen liittyvien kuolemien yleisyys ei riipu maan
kehityksen tasosta vaan siitä, miten nopeasti
komplikaatiot havaitaan, kuinka nopeasti niihin
puututaan, ja kuinka tehokasta ja asiantuntevaa hoito
on.
• Esimerkiksi yksi tavallisimmista raskauden ja
synnytyksen aiheuttamista kuolinsyistä kaikkialla
maailmassa on verenvuoto. Jos tällöin ollaan
kaukana eikä sairaalaan pääse nopeasti, ei mitään
ole tehtävissä.
Vammautuminen, fistula
• Tyypillinen synnytyksen aiheuttama vamma on fistula.
• Fistula on erittäin vakava vaurio, joka aiheutuu lapsen
juuttuessa äidin synnytyskanavaan, jolloin
verenkierron puute tuhoaa kudoksen ja aiheuttaa
reiän äidin emättimen ja virtsarakon tai peräsuolen
välille.
• Lapsi tavallisesti menehtyy, ja nainen tai tyttö on
loppuelämänsä ajan kyvytön pidättämään virtsaa,
sekä joskus myös ulosteita.
• Kehitysmaissa tämä ongelma on tavallinen, koska
lääketieteellistä apua, kuten keisarinleikkausta, ei ole
usein helposti saatavilla.
Vammautuminen, fistula
• Kehitysmaissa on yli kaksi miljoonaa fistulasta kärsivää
köyhää naista ja tyttöä.
• Vamman saaneista suurin osa on 12–18-vuotiaita tyttöjä,
joiden keho ei ollut valmis synnytykseen.
• Fistulan voi kuitenkin estää ja sen voi parantaa
yksinkertaisella leikkauksella, kuitenkin arviolta 99
prosenttia maailman fistulatapauksista jää hoitamatta.
• Länsimaista fistula saatiin hävitettyä jo noin 100 vuotta
sitten ja se on äärimmäisen harvinainen vamma tämän
päivän Euroopassa.
Ei-toivotut raskaudet ja
vaaralliset abortit
• Vaarallinen abortti on itse aiheutettu tai
ammattitaidottoman henkilön epähygieenisissä
oloissa tekemä toimenpide, joka johtaa raskauden
keskeytymiseen.
• Kehittyvissä maissa noin 6 miljoonaa nuorta tulee
tahtomattaan raskaaksi.
• Suurin osa ei-toivotuista raskauksista tapahtuu niille
nuorille, jotka eivät ole käyttäneet ehkäisyä.
• Epätoivoinen tilanne voi johtaa epätoivoiseen
ratkaisuun ja nuori voi päätyä valitsemaan abortin
huolimatta siihen liittyvistä suurista riskeistä.
Ei-toivotut raskaudet ja vaaralliset abortit
• Abortin taustalla voi olla köyhyys ja huoli koulutuksen tai
työnteon keskeytymisestä. Lapsen syntymältä voi puuttua
kumppanin hyväksyntä tai parisuhde saattaa olla muuten
ongelmissa.
• Noin 2,5 miljoonaa tyttöä turvautuu vaaralliseen
raskaudenkeskeytykseen eli aborttiin, kun turvallista,
riittävän edullista tai laillista aborttia ei ole tarjolla.
• Itse asiassa neljäsosa maailman ihmisistä asuu maissa
joissa abortti on kielletty täysin, tai sallittu vain äidin
hengen pelastamiseksi.
• Vaarallisen abortin aiheuttamien komplikaatioiden hoito
rasittaa tarpeettomasti köyhien maiden
terveydenhuoltojärjestelmää.
• Abortin laillistaminen ei missään maassa ole lisännyt
tehtyjen aborttien määrää.
Käsiteltävät kysymykset
1. Kuinka paljon 15–19 -vuotiailla nuorilla on
lapsia kehitysmaissa?
2. Miksi kehitysmaassa asuvan nuoren
raskaus on vaarallinen?
3. Miksi kehitysmaalaisilla nuorilla on
lapsia?
Miksi kehitysmaalaisilla nuorilla
on lapsia?
• Kehittyvissä maissa liian moni tyttö tulee
tahtomattaan raskaaksi karkeasti kolmen
puutteen vuoksi:
1. Tiedon ja palvelujen puute
2. Ehkäisymenetelmien puute
3. Ihmisoikeuksien puute
Tiedon ja palvelujen puute
• Suurimmalla osalla maailman nuorista ei ole riittävästi
tietoa omista seksuaalioikeuksistaan tai ehkäisystä.
• Esimerkiksi monissa maissa seksuaaliterveystietoa, palveluita ja -menetelmiä on tarjolla vain
perhesuunnitteluklinikoilla, jotka on tarkoitettu naimisissa
oleville. Seksuaalisesti aktiiviset nuoret jäävät silloin
täysin palveluiden ulkopuolelle.
Tiedon ja palvelujen puute
• Tiedon ja palvelujen puuttuminen nuorilta aiheuttaa
ei-toivottujen raskauksien ja terveyttä vaarantavia
aborttien lisäksi sukupuolitautien leviämistä.
• Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on asenteiden,
tietojen, taitojen, sukupuolten ja yksilöiden välisen
tasa-arvon sekä seksuaaliterveyden lisääminen.
• Seksuaalikasvatuksen antamiseen liittyy
monenlaisia tabuja ja uskomuksia, jotka toimivat
tehokkaan tiedonjakelun jarruna.
Tiedon ja palvelujen puute
• Kun nuori ei tiedä omia oikeuksiaan, hänen on
niitä myös mahdotonta vaatia.
• Esimerkiksi miten ne 60 % Saharan
eteläpuoleisen Afrikan nuorista, jotka eivät tiedä
miten raskaaksi tulemisen voisi ehkäistä,
osaisivat vaatia luotettavia ehkäisymenetelmiä
käyttöönsä?
• Tiedon puutteen seurauksena vain 41 % näistä
afrikkalaisista nuorista käyttävät moderneja
ehkäisymenetelmiä.
Ehkäisymenetelmien puute
• Vaikka nuorille tarjottaisiinkin
seksuaalivalistusta, ehkäisyvälineitä, kuten
kondomeja tai e-pillereitä ei kuitenkaan
välttämättä ole tarjolla.
• Suurin osa maailman seksuaalisesti aktiivisista
nuorista haluaisi käyttää ehkäisyä, mutta
ehkäisyvälineitä ei ole saatavilla.
• Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa kolmas osa
nuorista ei myöskään tiedä mistä
ehkäisyvälineitä voisi saada, vaikka niitä olisikin
tarjolla.
Ehkäisymenetelmien puute
• Tällä hetkellä joka vuosi ehkäistään 3,1 miljoonaa
ei-toivottua teinraskautta kondomien ja muiden
modernien ehkäisymenetelmien avulla.
• Jos kehittyvien maiden nuorille tarjottaisiin riittävästi
ehkäisymenetelmiä, voitaisiin joka vuosi estää vielä
yli 4 miljoonaa ei-toivottua raskautta.
• Sen myötä vaaralliset abortit ja turhat nuorten
tyttöjen vammautumiset ja kuolemat vähentyisivät
merkittävästi.
• Näin saataisiin aikaan hyvän kierre, joka alkaa kun
tytöt ilman raskauden tai vammojen taakkaa voisivat
aloittaa koulun ja sitä myöten tyttöjen asema
parantuisi.
Ihmisoikeuksien puute
• Monissa maissa etenkin tyttöjen ihmisoikeudet eivät
toteudu ja he eivät saa itse päättää omista intiimeistä
asioista.
• Erityisesti puutteet tyttöjen ihmisoikeuksin
toteutumisessa estävät tyttöjen oman päätösvallan.
• Epätasa-arvo tyttöjen ja poikien välillä näkyy tyttöjen
kouluttamattomuutena, jonka takia lapsiavioliitot ja
seksuaalinen väkivalta voivat yleistyä.
• Koulutus aloittaa positiivisen ketjureaktion, jonka
vaikutuksesta hyötyvät tytöt ja naiset, perheet ja lopulta
koko yhteiskunta.
Epätasa-arvo
• Naiset ovat edelleen miehiä useammin köyhiä ja
lukutaidottomia, eikä heillä ole tasaveroisia
mahdollisuuksia saada terveydenhoitoa,
kouluttautua, työllistyä, omistaa tai osallistua
yhteiskunnalliseen toimintaan.
• Tämä kaikki altistaa naiset syrjinnälle ja
väkivallalle.
Epätasa-arvo
• Niissä maissa, joissa tytöt ja pojat ovat
eriarvoisessa asemassa, naisilla ei ole oikeutta
tehdä päätöksiä vaikkapa omasta
seksuaalisuudestaan.
• Sen seurauksena näissä maissa perhekoot ovat
yleensä melko suuria, mikä vaikeuttaa
perheiden toimeentulon, koulutuksen ja
terveydenhoidon turvaamista.
• Koulutus on avainasemassa tyttöjen tasaarvoistamisessa.
• Paremman äitiysterveyden perusta on tyttöjen
parempi asema yhteiskunnassa.
Lapsiavioliitot
• Maailmanlaajuisesti miljoonat tytöt ja nuoret
naiset pakotetaan avioliittoon alle täysi-ikäisinä.
• Maailman köyhimpien maiden teini-ikäisistä
tytöistä noin 40 prosenttia on naimisissa.
• Tyttöjä naitetaan nuorina, jottei heidän
elättämisensä rasittaisi perheen tiukkaa taloutta.
• Lapsiavioliitot rikkovat tyttöjen oikeutta elämään,
vapauteen ja turvallisuuteen, sillä ne altistavat
heidät monenlaisille terveysriskeille, kuten liian
aikaiselle raskaudelle.
Lapsiavioliitot
• Useimmiten tytöt ja nuoret naiset naitetaan heitä
itseään vanhemmille miehille, ja heitä saatetaan
painostaa aloittamaan intiimielämä pian
avioitumisen jälkeen.
• Lisäksi heidän saatetaan odottaa tulevan
raskaaksi nopeasti. Monet tytöt ja nuoret naiset
eivät ole fyysisesti tai henkisesti valmiita tähän.
• Lapsiavioliitot ovat selkeästi yhteydessä
köyhyyteen ja kouluttautumattomuuteen.
• Korkeamman koulutuksen saaneet tytöt ja naiset
menevät todennäköisemmin naimisiin vasta
täysi-ikäisinä.
Seksuaalinen väkivalta
• Räikein seuraus naisten epätasa-arvoista asemasta
on sukupuolittunut, eli tyttöihin kohdistunut väkivalta.
• Sillä tarkoitetaan fyysistä, henkistä ja seksuaalista
pahoinpitelyä.
• Arviolta joka kolmas maailman nainen on kohdannut
jotain näistä väkivallan muodoista.
• Väkivallalla voi olla vakavia seurauksia, kuten eitoivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja, vaarallisia
abortteja, fyysisiä vammoja ja psykologisia oireita.
• Naisten alhainen asema ja riippuvuus miehestä
altistavat heidät seksuaaliselle väkivallalle.
Seksuaalinen väkivalta
• Seksuaalista väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä
seksivalistuksen avulla.
• Nuorille olisi opetettava elämäntaitoja, joihin
kuuluvat myös uhkaavien ja vaarallisten
tilanteiden välttäminen.
• Kaikki niin tyttöihin, naisiin, kuin poikiin ja
miehiinkin kohdistuva seksuaalinen väkivalta
kaikissa sen muodoissa pitää kriminalisoida.
LUE LISÄÄ!
www.vaestoliitto.fi
/kansainvalisyys

similar documents