Nuorisotutkimuksen tieto ja

Report

nuoret ja nuorisokulttuuriset ilmiöt toistuvasti median
kauhistelun (= ei täysin asiallisen, liioittelevan)
uutisoinnin ja kirjoittelun kohteena aina 60-luvulta
lähtien

ilmiö tuttu ainakin Britanniasta kuin Suomestakin
›

ks. Aaltonen ja Honkatukia 2002.: "Kovat kimmat otsikoissa
ja otsikoiden takana"
Suomessa parina viime vuosikymmenenä
erityiskauhistelun kohteena nimenomaan tyttöjen
muuttuneet (muuttuneiksi väitetyt) tavat ja käytännöt
"moraalinen paniikki" -) ilmiöstä
(esim. nuorten pahatapaisuudesta)
kirjoittelulla/uutisoinnilla poliittisia
ja toimenpiteisiin johtavia
vaikutuksia (Stanley Cohen 1973:
"Folk devils and moral panics..." )
"hyvä vihollinen" -) ilmiö, asia, josta
kaikkien "Kunnon kansalaisten" on
luontevaa olla yhdessä huolissaan;
medioilla tärkeä rooli "hyvien
vihollisten" konstruoinnissa
(Nils Christien & Kettil Bruun 1985 :
”Hyvä vihollinen” .
Huumausainepolitiikka Pohjolassa)
”Yksi vaarallisimmista huumeiden
käyttötavoista on niiden poliittinen
käyttö”, s. 11
14
12
10
8
6
Series 3
4
Series 2
2
Series 1
0
moraalisen paniikin
etenemiskaava
1) mediapaniikki
2) arvovaltaisten
tahojen vetäminen
mukaan kauhisteluun
/huolenilmaisuun
(esim. Eeva Ahtisaari
lasten iltapäivä
(hoito)keskustelussa
3) asiantuntijakommenti
t (joko medioissa tai
esim. komiteoissa)
4) toimenpideehdoouksen
muotoutuminen &
eteneminen poliittisiin
päätöksentekoelimiin
5) mahdollinen laki- tms.
muutos
esim. Suomessa 2000luvun alussa: keskustelu
rikosoikeudellisen
ikärajan laskemisesta alle
16 vuoden ikään --)
eteni Eduskuntaan ja
lakialoitteeksi saakka ---)
 pitkälti asiantuntijakommenttien takia EI
lopulta toimenpiteitä


"Jälkimoderni mediapaniikki" ja
(nuoriso)tutkijoiden roolit

- tutkijat voidaan vetää MUKAAN paniikin
lietsontaan --) ehkä pahin esimerkki "Korson
muijat" –reportaasi v. 1999
› - johti tutkijoiden tekemään kanteluun JSN:lle
 (ei tuomiota mutta huomautus HS:lle)
› jälkipyykki "Tulkintoja tytöistä" –teoksessa (v.2002) --)
haastatellut tytöt kertoivat tulleensa
hyväksikäytetyiksi ja "jymäytetyiksi"
 seuraus: HS uhkasi oikeusjutulla kirjan julkaisijaa SKS:aa

e
huumeet, "syrjäytyminen",
nuorisotyöttömyys tyypillisiä -) niistä ns.
kuuluu olla huolissaan
 tutkijan rooli vaikea: jos problematisoi
"huolestettuvaa" asiaa, se voi mediassa
näyttäytyä asian vähättelynä

› yrityksiä: Mikko Salasuo ja doping-aineiden
käyttö -kirjoittelu
› J.Lähteenmaa ja nuorten (Sic)
alkoholiongelma
esimerkkejä: Taloussanomat: useita
artikkeleita, , 3 eri artikkelia, joissa
kauhistelu- tai työttömien syyllistämistendenssi
-työttömät
-muissa
-
"uhreina" tai "pahoina" --)
rooleissa työttömiä vaikea esittää;
kääntyy medioissa toistuvasti
jompaan kumpaan ("kaavan"
mukaisesti!)

similar documents