uuden järjestelmän esittely

Report
TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Johdonmukainen ja
laadukas tasojärjestelmä
 etenee ratsukon
urapolun mukaisesti
 Kvaalisäännöt ohjaavat
kaikissa lajeissa
kehitystä
 Luokkasuositukset
 5-tasoa, jotka ovat
vaikeutuvat
 Rankingpisteitä
enemmän
korkeammalla tasolla
Lisätä kiinnostusta
kilpailujen järjestämiseen
Lapsissa ja nuorissa on
tulevaisuus
 Lajikohtaiset määrittelyt
 Kevennetään
hallinnointia
 Tarkistetaan
toimihenkilövaatimuksia
 Suositellut arvostelut ja
ohjelmat kohdennetaan
ikäryhmille
 Ikäryhmille enemmän
omia luokkia avoimien
sijaan
TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Varmistetaan hyvät
harrastekilpailemisen
mahdollisuudet kaikille
kohderyhmille
Kilpahevosten urakehitys
sekä hyvinvointi keskiössä
Lisätään
ratsastusurheilun
kiinnostavuutta suuren
yleisön ja median parissa
 Kaikilla tasoilla on
mahdollisuus järjestää
kaiken tasoisia luokkia
 Suositellut arvostelut
ja ohjelmat eri
ikäryhmille
 Nuorille hevosille
enemmän luokkia
 Panostetaan
toimihenkilöiden
koulutukseen
 Määritellään tasojen
olosuhdevaatimukset
ja erityislaatukriteerit
 Markkinoidaan
medialle erityisesti 5tasoa
MIKÄ MUUTTUI?
KVAALIT OHJAAVAT
LISÄÄ
KILPAILUTASOJA
KIPAN
HAKUOMINAISUUDET
KILPAILUJEN
NIMET
SUOSITUKSIA ERI
KOHDERYHMILLE
SELKEÄT OHJEET
KVAALIT OHJAAVAT
• Kvaali tai kvaalautuminen on
ratsastusmaailmassa käytetty termi
karsinnasta, jolla pyritään ylemmälle
kilpatasolle/vaativampaan luokkaan.
• Sana tulee englanninkielen sanasta
qualification, karsinta
• Säännöissä kvaalit on yleensä
määritelty osallistumisoikeus
kohdassa
• Kaikissa lajeissa käytössä 2014 alkaen
• Kvaaleilla ohjataan taitojen
kehittymistä
• Edistää turvallisuutta
• Vaikutetaan luokkien urheilulliseen
tasoon
LISÄÄ TASOJA
• Vanhat kansalliset jakautuvat 3-, 4- ja
5-tason kilpailuiksi.
• Kilpailutasot vaikeutuvat ykkösestä
viitoseen siten, että 1-tasolla
harjoitellaan helpoissa luokissa ja 5tasolla nähdään lajien huippuurheilua.
• Tasot kertovat kilpailun urheilullisesta
tasosta, toimihenkilöiden
koulutustasosta sekä olosuhteiden
laadusta.
• Laatuohjeistus on työn alla samoin
luokka- ja kohderyhmäkohtaiset
ohjeistukset, jotka julkaistaan
lajeittain.
• Vaaditut luokat on kirjattu
lajisääntöihin.
KIPAN
HAKUOMINAISUUDET
MUUTTUNEET
• Kipaa päivitettiin uudistuksen myötä
käyttäjäystävällisempään suuntaan.
• Hakuominaisuuksia lisättiin siten, että
kilpailijoiden on aiempaa helpompi
hakea kilpailuja.
• Tämä tukee ura- ja kausisuunnittelua.
• Kipan kautta voidaan myös jatkossa
tiedottaa ajankohtaisista asioista.
• Kipan laajempi tekninen uudistus on
tulossa parin vuoden sisällä.
JÄRJESTÄJILLE
TARJOLLA OHJEITA JA
SUOSITUKSIA
•
Suositellut luokat (arvostelut, ohjelmat,
korkeudet, ym.) kullekin kohderyhmälle
helpottavat kutsujen rakentamista.
•
Esim. ”Nuoret hevoset”, ”Poniratsukot”
•
Aiemmin vain olympialajien näkökulmasta
kirjoitettu kilpailujärjestelmä on nyt avattu
jokaisen lajin säännöissä erikseen.
•
Lajisääntöjen loppuun lisätyt taulukot avaavat
järjestäjille, mitä tasoilta odotetaan ja toisaalta
kilpailijoille, mitä on odotettavissa.
•
Järjestäjille avataan kevään aikana uudet
Järjestäjän opas –sivut.
•
Ohjeita on ollut aiemmin tarjolla vain vähän ja
järjestäminen on ollut pitkälti sääntöjen varassa.
•
Säännöt antavat raamit toiminnalle - ohjeiden
tarkoitus on auttaa ja tehdä järjestelyistä
helpompaa ja hauskempaa.
KILPAILULUVAT
10
Esitys (päätös n. viikolla 7)
• 2-tason kilpailuissa voidaan järjestää myös E-lisenssille avoimia
luokkia, joihin ilmoittaudutaan esim. sähköpostitse, järjestäjä lisää
ratsukot Equipessa.
• Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä kaksi kilpailukutsua. Toinen 2-tasolle ja
toinen 1-tasolle, jolloin ilmoittautumiset voidaan ottaa myös Kipan
kautta (vrt. seurakisa/aluekisa).
LUPIEN MYÖNTÄMINEN
• Seurat vastaavat lupien myöntämisestä.
• Seura vastaa kilpailijoiden sääntöosaamisesta. Tämä voidaan
toteuttaa esim. siten, että kilpailuluvan myöntämiseksi uudelta
kilpailijalta edellytetään osallistumista sääntökoulutukseen.
• Kvaalit ohjaavat turvalliseen taitotason mukaiseen etenemiseen.
• Verkko-ostomahdollisuutta suunnitellaan.
TOIMIHENKILÖNIMIKKEET
• Tuttu A-B -nimikkeistö laajenee C:llä
• Esim. esteratsastuksen aluepuheenjohtajatuomari on jatkossa
C-puheenjohtajatuomari
• Kansalliset oikeudet muutetaan tarvittaessa B- ja A-oikeuksiksi. Osa on jo
valmiiksi kunnossa: esim. esteratsastuksen B- ja A-puheenjohtajatuomari.
• Oikeudet on määritelty lajisäännöissä ja koulutusjärjestelmässä.
• C-oikeudella voi toimia 1-2-tasolla pj-tuomarina/ratamestarina.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
1-TASO
2-TASO
3-TASOT
• Kipaan pitkin kautta
• Kilpailuja voi olla
useita ympäri maata
samaan aikaan
• Kilpailukutsun
tarkistaa ja julkaisee
kilpailun TPJ
• Kaksi hakuaikaa
• Suoraan Kipaan
• Kilpailuja voi olla
useita ympäri maata
samaan aikaan
• Samana päivänä eri
paikoissa, kunhan
kilpailujen väh.
etäisyys täyttyy
• Kutsujen tarkistus
alueella.
• Esteratojen tarkistus
alueella.
• Kipaan 30.9.
mennessä
• Ratojen tarkistus
sarjakilpailuiden
osalta SRL:ssa,
suositeltavaa myös
muissa luokissa
• Kutsujen tarkistus
SRL:ssa.
• Esteratojen tarkistus
SRL:ssa.
4-5-TASOT
• Mestaruuksien ja
GP-sarjojen haku
15.5. kilpailua
edeltävänä vuonna,
muut 30.9.
• Saman lajin kaksi 4tai 5-tason kilpailua
ei voi olla samaan
aikaan.
• Kutsujen tarkistus
SRL:ssa
• Esteratojen tarkistus
SRL:ssa.
LUOKAT
• Luokat, eivät enää tason nimen mukaan eli ei ole esim. tason 1-luokkia, vain
luokkia, jotka ovat avoimia eri kohderyhmille
• luokka voi olla avoin eri ikäryhmille, eri lisenssien haltioille, tulosten mukaan.
• Luokkia voi rajoittaa eri tavoin, esim. kouluratsastuksen 3-5-tason kilpailussa:
- Helppo A, avoin junioreille
- Helppo A, avoin kaikille
- Helppo A, avoin A-lisenssin haltioille
- Helppo A, avoin D-lisenssin haltioille
- Helppo A, avoin ratsukoille, joilla ei ole kansallista kvaalitulosta (60%) 2-tason
kilpailuista
- Helppo A, avoin ratsukoille, jotka eivät ole sijoittuneet xx tasolta
- Helppo A, avoin ratsukoille, joilla on xx % tulos 2/3 tasolta
ALUETOIMINTA
• SRL:n toiminta on ajettu maantieteellisesti kahdeksaan alueeseen.
• Alueet vastaavat 2-tason kilpailukalenterin rakentamisesta yhteistyössä
lajikomiteoiden kanssa.
• Alueet kouluttavat toimihenkilöitä, kilpailijoita ja kilpailujen järjestäjiä sekä
opastavat kilpailutoimintaan liittyen.
• Alueittain voidaan edelleen käydä nk. aluemestaruuksia. Alue-sana ei viittaa
jatkossa kilpailun tasoon, vaan maantieteelliseen alueeseen.
• Aluemestaruuksista (mm. kilpailujen tasot) on kirjattu erikseen KSI:ssä ja
lajisäännöissä.
• Alueet palkitsevat vuosittain alueensa menestyneimpiä ratsukoita (entinen
alueranking).
FAQ
• Luokkia ei ole määritelty kilpailun
tason mukaan, ei ole enää 2-tason
luokkia, vain luokkia, jotka tapahtuvat
2-tason kilpailussa.
• Rahapalkintoja voi jakaa kaikilla
tasoilla. 1-tasolla palkintokatto.
• Entisen kansallisen kilpailun tasoksi on
nyt merkitty 3 ellei järjestäjä tai
komitea on muuta esittänyt.
TIEDOTUS/KOULUTUS
• Koulutusmateriaalit kouluttajille lisenssikoulutuksia varten
• Sääntökoulutusmateriaali julkaistu netissä
• Uudistuksen esittelymateriaali julkaistu netissä
• Mallikutsut julkaistaan netissä
• Kilpailujärjestäjien ohjesivut avataan kevään aikana
• Jokainen vie sanaa!
LISÄTIETOJA
Uudistus netissä
• www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma
• http://kilpailujarjestelma2015.blogspot.fi/

similar documents