Koululainen, jolla on Aspergerin oireyhtymä

Report
Koululainen, jolla on Aspergerin
oireyhtymä- miten
neuropsykiatrinen coach ja koulun
rehtori voivat tukea oppilaan arkea
yhdessä kouluterveyden huollon
kanssa?
Coach Pirjo Laatikainen
Rehtori Timo Oksanen Karjaan
yhteiskoulu
Pirjo Laatikainen 2014
sisältö
• Aspergerin oireyhtymä?
• Neuropsykiatrinen coach?
• Karjaan Yhteiskoulun toimintamalli /tapaus
Jesse
• Keskustelu 30 min.
Pirjo Laatikainen 2014
Autismin kirjo
Autismi, Aspergerin- ja Rettin oireyhtymä,
disintegraavinen kehityshäiriö ja laaja-alainen
kehityshäiriö
ICD-10 ja DSM-5
Autistinen triadi:
poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus
Kommunikaation poikkeavuudet
Rajoittunut stereotyyppinen käytös,kiinnostuksen
kohteet
Pirjo Laatikainen 2014
Aspergerin oireyhtymä
• Neurobiologinen keskushermoston
kehityshäiriö
• Synapsien välittäjäaineiden dopamiinin ja
serotoniinin puutos
• Ymmärtää asioiden merkityksen omalla
tavallaan
• Mieltävät ympäristöään eri lailla
• Epätasainen kykyprofiili
Pirjo Laatikainen 2014
• Sosiaalinen vuorovaikutus , kommunikaatio
• Erityisen mielenkiinnon kohteet
• Mielen teorian malli, vaikeus asettua toisen
asemaan, voi kognition kautta oppia
Pirjo Laatikainen 2014
• Sentraalinen koherenssi, pyrkimys
kokonaisuuden muodostamiseen
yksityiskohdista
• Poikkeavat aistiärsykkeet, yli- tai aliherkkyydet
vaihtelee vireystason mukaan
Pirjo Laatikainen 2014
esiintyvyys
• Kouluikäisillä 3,6 tapausta 1000:ta lasta
kohden
• Pojilla 3-4 kertaa yleisempi
• Autismin kirjon diagnoosi 54 000
• yleistynyt
Pirjo Laatikainen 2014
Neurologiset vaikeudet
• Motoriset vaikeudet
• Aistihäiriöt
• Oppimisvaikeudet : luku- ja kirjoitus,
matemaattiset, muistiongelmat
• Unihäiriöt
• kontekstisokeus
Pirjo Laatikainen 2014
Psyykkiset vaikeudet
• Ahdistus
• Depressio
• Pakko-oireisto
Pirjo Laatikainen 2014
Neurokognitiiviset vaikeudet
Toiminnan ohjaus
- syy-seuraus
- ajan hahmottaminen
Sosiaaliset valmiudet
Pirjo Laatikainen 2014
komorbiliteetit
• ADD, ADHD, Tourette, pakko-oireisto,
syömishäiriö, kehitysvamma, skitsofrenia
• Tai piirteitä näistä
• Tytöillä AS ilmenee hyvin erilailla kuin pojilla,
usein epätyypillinen syömishäiriö
Pirjo Laatikainen 2014
Vammainen? Sairas? Erilainen?
• Tapa ajatella ja toimia eri tavalla,
toimintarajoite
• Rikkaus
• Olen onnellinen > < ahdistunut
• Vahvuudet, erityisen mielenkiinnon kohteet
• Itsetunto-ongelmat
Pirjo Laatikainen 2014
Neuropsykiatrinen valmentaja
• Ei pelkästään neurologinen vaan myös
psykiatrinen toimintahäiriö
• Ei terapiaa
• Yhdessä asiakkaan kanssa toimiminen
todellisessa ympäristössä
• Yksilöllisesti , perhe huomioiden
Pirjo Laatikainen 2014
STRUKTUURI
•
•
•
•
•
Mitä
Missä
Kenen kanssa
Kauanko kestää
Mitä sitten
Pirjo Laatikainen 2014
STRATEGIA
•
•
•
•
•
Suunnittelu
Tavoite
Toiminta
Arviointi
Palkinto
• Vaihtoehto B
Pirjo Laatikainen 2014
OHJEET
•
•
•
•
•
•
Tee näkyväksi
Toista
Anna aikaa
Vahvuudet
Toimivat rutiinit
stressitekijät
Pirjo Laatikainen 2014
Arjen apuvälineet
Pirjo Laatikainen 2014
Ohjeet näkyviksi
Pirjo Laatikainen 2014
MOTIVOINTI
•
•
•
•
•
•
Ajanhallinta, päivä- ja työjärjestykset, kalenteri
Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvittaminen
Rentous, oma tapa esim. Ukkosilman katselu
hengitys
Miltä stressi tuntuu, missä?
Jana 0-10 asteikko
Pirjo Laatikainen 2014
Valitse kolme sinulle sopivaa:
• Laske kymmeneen
• Lähde pois
• Vapauta ylimääräinen energiasi liikkumalla,
juoksemalla jne.
• Kuuntele musiikkia
• Hengitä syvään ja rauhallisesti
• Purista kämmenet nyrkkiin ja sen jälkeen
rentouta ne
• Rauhoitu puhumalla itsellesi
• Toista ”pysy rauhallisena” tai ”rauhoitu, rauhoitu”
Pirjo Laatikainen 2014
esimerkkejä
• Yliopisto-opiskelu, kirjojen hankkiminen,
tenttiin ilmoittautuminen ja valmistautuminen
• Tyttö- /ystävän hankkiminen
• Vuorovaikutustilanteet koulussa
• Arjen taidot ja itsenäistyminen
• jumittumiset
Pirjo Laatikainen 2014
Coach sopimus
asiakas: xxxxx
osoite:
•
•
•
•
sähköposti:
puh:
TAVOITE:
1. Kommunikointi kotona ja omien kotitöiden hoitaminen
2. Koulutavarat oikeissa paikoissa
OSATAVOITE:
•
•
•
•
•
SUUNNITELMA:
Ohjaus toteutetaan asiakkaan kotona, kesto 45 min.
kesän kuluessa kotiin ja arkeen kuuluvat asiat 6 krt
elokuussa ennen koulun alkua koulunkäyntiin liittyvät asiat 6 krt
•
•
__________________________
Pirjo Laatikainen
___________________________
xxxxx
Pirjo Laatikainen 2014
1. mitä Aspergerin oireyhtymä
tarkoittaa minun elämässäni
• Minä, perhe, läheiset, arjen ihmiset,
• kuva
Pirjo Laatikainen 2014
Millainen on historiasi?
• Elämänkaari syntymästä tähän hetkeen
• Täydennetään
• 1.10.2014 lukiossa
• syntymä
Pirjo Laatikainen 2014
Vahvuuteni ?
• Erityiskiinnostuksen kohteet
• Missä olen hyvä?
Pirjo Laatikainen 2014
Pirjo Laatikainen 2014
2. Itsestä huolehtiminen
•
•
•
•
Syöminen ja juominen
Lääkkeet
Hygienia
Nukkuminen / jaksaminen
Pirjo Laatikainen 2014
3. Perhe , sisarukset
• Äidin jaksaminen
• Sisarusten tilanne ja suhtautuminen
• Käytännön tuet, palvelusuunnitelma
Pirjo Laatikainen 2014
Tapaus Jesse
•
•
•
•
•
Maksusitoumus HUS/lasten psyk.pkl
Ongelmat koulussa:
- kirjat, kynät ym. välineet hukassa
Aistiongelmat yliherkkä hajuaisti ja pintatunto
syömisongelmat
Pirjo Laatikainen 2014
”on kai parempi siirtyä ajasta
ikuisuuteen”
•
•
•
•
•
Testi, mitä tapahtuu
Kiinnostaako ketään
Tehdäänkö oikeasti jotain
Toive tulla kuulluksi
”Ainoa mitä tapahtui oli ilmoitus sossuun”
Pirjo Laatikainen 2014
Hyvä koulu henkilölle jolla Aspergerin
oireyhtymä, Jessen kommentti:
• ”Yhteisö jossa ei tarvitse stressata asioita”
• KYK toimi sillä oli mahdollisuus mennä Lauran
luokkaan, muttei tarvinnut
• Ei kiusattu
• Ei alkanut ärsyttää
Pirjo Laatikainen 2014
kirjallisuutta
• Attwood,Tony : Aspergerin oireyhtymä
lapsuudesta aikuisuuteen, Oppimateriaalikeskus
Opike 2012
• Baron-Cohen,Simon: Olennainen ero: Totuus
miehen ja naisen aivoista. Helsinki: Terra Cognita,
2004
• www.autismiliitto.fi
• Gillberg,Christoffer Nero, nörtti vai normaali
• Bogadashina Olga: Sensory perceptual issues in
Autism: Ditterent sensory experiences.
Pirjo Laatikainen 2014

similar documents