Elektri mikrotootjaks: kas ja kuidas?

Report
Elektri mikrotootjaks:
miks ja kuidas?
Andres Meesak
9 kW päikeseelektrijaam Harjumaal
48 X Naps Saana 235 Wp paneelid
3X SMA 3000 TL inverter
SMA Sunny webbox
•
•
•
•
•
•
Kredex toetuse taotlus 30. aprill 2012
Kredex otsus juuni 2012
Paigaldus juuli-august 2012
Sisselülitatud 10.08.2012
Elektrikontrolli akt 17.08.2012
Lepingud okt. algus 2012
Majapidamise elektri kulu
ca. 20-25000 kWh aastas
Investeeringu eesmärk jooksva elektriarve vähendamine
3X16A
kaitse
NAPS Saana
235Wp
SMA-3000TL
3-faasiline liitumine = 3-faasiline tootmine!
3x32A
peakaitse
Latitude:
59°38'27" North,
Longitude: 25°30'21" East
Nominal power of the PV system:
Inclination of modules: 45deg.
Orientation (azimuth) of modules:
Fixed angle
Kuu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AASTA keskmine
9kWp
PVGIS on mõõdukalt konservatiivne
-15deg.
päeva keskm kWh
4.69
14.10
21.60
30.80
35.90
35.20
34.70
27.70
19.60
11.70
4.80
2.74
20.30
PVGIS (c) European Communities, 2001-2010
kuu keskmine kWh
145
395
669
925
1110
1060
1080
859
589
361
144
84.8
618
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Süsteemi tootlikus?
Süsteemi prognoositav astane tootmine ca. 10MWh (10000 kWh)
Esimene 1000 kWh toodeti vahemikus 10-17.08. (17 päevaga), max päevane toodang 75 kWh
2012 oktoober päevane toodang ja võrku müük
60
50
40
30
toodang
20
võrku
10
TEGELIK:
Kokku okt. 428,6 kWh
Max. 48kWh (2.10.)
Min. 0,65 kWh (19.10.)
Päeva keskmine: 13,8 kWh
31.10.2012
30.10.2012
29.10.2012
28.10.2012
27.10.2012
26.10.2012
25.10.2012
24.10.2012
23.10.2012
22.10.2012
21.10.2012
20.10.2012
19.10.2012
18.10.2012
17.10.2012
16.10.2012
15.10.2012
14.10.2012
13.10.2012
12.10.2012
11.10.2012
10.10.2012
9.10.2012
8.10.2012
7.10.2012
6.10.2012
5.10.2012
4.10.2012
3.10.2012
2.10.2012
1.10.2012
0
PV GIS:
Kokku okt. 361 kWh
Päeva keskmine: 11,7 kWh
Võrku müük
Andmed: www.elektrilevi.ee
Probleem: TOOTMISE andmeid ei saa salvestada CSV failina!
Näidis päev:
Tasuvusaeg – lähteandmed:
ELEKTRIARVE
KOMPONENTIDE OSAKAAL
TÄNA
elekter
30%
võrguteenus
40%
taastuvenergia
13%
käibemaks
17%
ELEKTRI OSTUHIND TÄNA
MÜÜGIHIND TÄNA
Päev €/kWh
0,0401
Elekter €/kWh
0,0281
Öö €/kWh
0,0232
TET €/kWh
0,0537
KOKKU €/kWh:
0,0818
Keskmine €/kWh
0,03165
NORD POOL SPOT SOOME
HINNATSOON
Muutujad:
• müügihind alates 01.2013?
• TET poliitika muutus?
• Komponentide osakaal elektri arve alates 01.2013
• Elektri vabaturu hinna dünaamika tulevikus
• Soome hinnatsoonis on MWh hind 10 aasta jooksul
enam kui kolmekordistunud!
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
€/MWh
49,3
56,64
36,98
51,02
30,01
48,57
30,53
27,68
35,3
27,28
22,83
14,88
muutus YOY
-12,96
53,16
-27,52
70,01
-38,21
59,09
10,30
-21,59
29,40
19,49
53,43
Tasuvusarvutuste tulemus:
OMAFINANTSEERINGU tasuvusaeg TÄNASTE hindade puhul:
1. Kui omatarbimise ja võrkumüügi vahekord on 50/50: 10,7 aastat
2. Kui 75% omatarbeks ja 25% võrku: 10 aastat
3. Kui 100% omatarbeks ja toodetava koguse võrra väheneb võrgust tarbimine: 9,5 aastat
OMAFINANTSEERINGU tasuvusaeg vabaturu hindadega (alates 01.2013), tingimusel:
• kWh keskmine hind 0,055 €/kWh (EE pakutav odavaim hind 6-kuulise fikseeritud
lepingu ja 50/50 päev/öö tarbimise korral vt. www.energiaturg.ee)
• Müügihind + toetus on TÄNASEL tasemel
• El. Arve komponentide osakaal jääb suurtes piirides samaks (elekter = 30% arve
summast)
• Tasuvusaeg lüheneb võrdeliselt el. kWh hinna tõusuga!
1. Omatarbimine/võrkumüük on 50/50: 7,5 aastat
2. 75% omatarbeks ja 25% võrku: 6,3 aastat
3. 100% omatarbeks ja toodetava koguse võrra väheneb võrgust tarbimine: 5,5 aastat
NB! Tasuvusarvutused tuleb teha iga projekti kohta unikaalsed!
Pole olemas (veel) universaalset valemit ja muutujaid on liiga palju!
Arvutused:
Aastane hinnatõus +5%
Aastane elektri kulu 25000 kWh
kWh keskmine hind € (juurdekasv 5% aastas alates 2013)
Aastane kulu € (arve TÄNASTEL proportsioonidel)
5000 kWh võrku €
5000 kWh arvel €
7500 kWh arvel €
2500 kWh võrku €
10000 kWh arvel €
10000 kWh võrku €
elektri arve aastas kui 50% võrku €
kokkuhoid aastas €
elektri arve aastas kui 25% võrku €
kokkuhoid aastas €
elektri arve aastas kui 100% omatarbeks €
kokkuhoid aastas €
tasuvus tänaste hindadega kui 100% oma tarbeks (aastat)
tasuvus tänaste hindadega kui 50% oma tarbeks ja 50%
võrku
tasuvus tänaste hindadega kui 75% omatarbeks ja 25%
võrku
2012
0,032
2638
409
528
791
205
1055
818
2013
0,055
4583
409
917
1375
205
1833
818
2014
0,058
4813
409
963
1444
205
1925
818
2015
0,061
5053
409
1011
1516
205
2021
818
2016
0,064
5306
409
1061
1592
205
2122
818
2017
0,067
5571
409
1114
1671
205
2228
818
2018
0,070
5850
409
1170
1755
205
2340
818
1701
937
1642
996
1583
1055
3258
1326
3004
1580
2750
1833
3441
1372
3164
1648
2888
1925
3634
1420
3333
1720
3032
2021
3836
1470
3510
1796
3183
2122
4048
1523
3695
1876
3343
2228
4271
1579
3890
1959
3510
2340
9,5
5,5
10,7
10,0
?
7,5
6,3
Tulevikuväljavaated:
• Mikrotootjate kompetentsikeskus ja/või
ühendus:
– SÕLTUMATU info jagamine ja abi
tasuvusanalüüside koostamisel
– Mikrotootjate huvide/eesmärkide esindamine
sidusgruppides (MKM, KredEx, Elering, Elektrilevi,
turuosalised elektri ostjad/müüjad)
– Ühine elektri müük suurema turujõu
saavutamiseks: suurem kogus ja ühtlasem tarne
Kokkuvõtteks
• Tuulik või päike – maitse asi, AGA kooskõlastus KOV-ga!!!
• Vastavalt ETS kehtivale redaktsioonile on toetusega
paigaldatud päikesejaamadel võimalik taastuvenergia toetus,
tuulikutel mitte (ETS: § 59 lg.3)
• Kui on olemas elektri liitumine, siis kindlasti mikrotootja
liitumine ja on-grid, mitte off-grid süsteem
• Tasub ära (mõistliku aja jooksul) kasutades investeeringuks
erinevaid toetusmeetmeid
• Tasuvust mõjutab (kiirendab) oluliselt oma tarbimise kriitiline
analüüs!
• Muuda tarbimisharjumusi vastavalt oma elektri tootmisele:
pesumasin käima päeval jne. Eesmärk oma elektri
maksimaalne ärakasutamine, võrku tagasimüük on „kallis“
salvestus
Tänan tähelepanu eest!
Kontakt:
Andres Meesak
[email protected]
tel: 5014711

similar documents