Suomenlinna

Report
Kuinka matkailua ja matkailijoita ohjataan
kestävästi, esimerkkinä Suomenlinna
• Kuinka matkailua ohjataan kestävästi
• Kuinka matkailjoita/kävijöitä ohjataan kestävästi
Milla Öystilä, Kehittämiskoordinaattori, Suomenlinnan hoitokunta
Valtakunnalliset museopäivät 22.5.2014
Suomenlinnan hoitokunta
• OKM kiinteistönhaltijavirasto, 1973
• Restauroi, ylläpitää, kehittää ja esittelee
• 89 htv, 4 yksikköä
•
•
•
•
Restaurointi
Ylläpito
Maailmanperintöpalvelut
Hallinto- ja lakipalvelut
• Matkailukohteen koordinointi,
kehittäminen, esittely, vuokranantajarooli
Suomenlinna –
Unescon maailmanperintökohde
•
•
•
•
•
•
•
•
80 hehtaaria
850 asukasta
400 työpaikkaa
828 000 kävijää, 75 % kesäkaudella
6 museota
11 kahvilaa ja ravintolaa
Taidetta, tapahtumia
Lautta ympäri vuoden, kesällä vesibussi
 Kehitämme monipuolista kohdetta
Kuinka matkailua ohjataan kestävästi
• Tunne kohteesi, toimijat, kävijät &
toimintaympäristö
 matkailu ei vain tapahdu
• Määrittele ja kommunikoi
 varmista, että puhutte samoista asioista
• Ota suunta kohteelle näiden pohjalta
 tähtää sinne
• Kehitä järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti
 matkailu ja kestävyys eivät ole muusta irrallisia
 ota oppia
Kuinka matkailua ohjataan kestävästi Kaksi esimerkkiä Suomenlinnasta
• Kävijähallinta (Visitor Management)
•
•
•
•
Liittyy kaikkien yksiköiden työhön hoitokunnassa
Termi ja sisältö kaikille selväksi
Yhteinen näkemys siitä, miksi tehdään ja miksi yhdessä?
Yhteinen osaaminen kohteen ja kävijäkokemuksen
käyttöön
• Huomioidaan eri töissä ja projekteissa
• Ympäristötyö
•
•
•
•
Lähtötilanne osana Laatutonnia, lisäkoulutus
Hoitokunnan ympäristösuunnitelma ja tavoitteet tulevaan
Asioita ei voi tehdä yksin, ole esimerkkinä muille
Vaadi sitoutumista muilta
Kulun ohjaaminen Suomenlinnassa
• Pyritään säilyttämään kulttuurimaisema
•
•
•
•
•
•
Maailmanperintöarvot pysyvät
Käyntikohteet ja niiden sijoittelu
Kävijöiden ohjaaminen maastossa
Kulutuskestävyyden lisääminen
Alueiden sulkeminen
Vuodenaikojen huomioiminen
• Pyritään säilyttämään elinvoimainen
asuinalue ja kävijäkokemus
Kulun ohjaaminen Suomenlinnassa
• Pyritään ohjaamaan palveluiden luo
• Tuo kävijöitä & tuloja kohteen
toimijoille
• Lisää positiivista kävijäkokemusta
• Perinteisiä keinoja ja keinoja, jotka
sovitetaan suojeltuun kohteeseen
• Huomioidaan esteettömyys
• Huomioidaan kävijäturvallisuus
Kohteen esittely
• Tavoitteena lisätä ymmärrystä
kohteen suojelupäämääriä kohtaan
ja positiivinen kävijäkokemus
• Kävijäkeskus & matkailuneuvonta
• Maastossa
• Kohdetta esittelevät opastaulut
• Työmaista ja maisemankorjauksista
viestiminen
• Muilla keinoin
• Esitteet, netti, opastukset, mobiili, teemaa
tukevat museot ja näyttelyt…
Matkailun kehittäminen tukee
maailmanperinnön ja kohteen säilymistä
Suojelu ja matkailu eivät
ole vastakkaisia asioita

similar documents