SSAB ja Ruukki ovat nyt yhdistäneet voimansa

Report
Erikoisteräksistä uusi kilpailuvaltti
Pertti Mikkonen
SSAB Raahe
Uusi SSAB lyhyesti
 Pohjoismainen ja yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti
toimiva teräsyhtiö
 Pitkälle kehitettyjen lujien terästen ja nuorrutusterästen
sekä nauha-, levy- ja putkituotteiden sekä rakentamisen
ratkaisujen johtava valmistaja
 Noin 17 300 työntekijää 50 maassa
 Terästehtaita Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa
 Vuosittainen teräksen tuotantokapasiteetti 8,8 miljoonaa
tonnia
 Organisaatio jakautuu viiteen divisioonaan:
– SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor,
Ruukki Construction
 Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja
toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä
2
Viisi divisioonaa − kaikki alansa johtajia
SSAB Special Steels
SSAB Europe
Lisäarvoa tuottavien ja pitkälle
kehitettyjen lujien terästen sekä
nuorrutusterästen maailmanlaajuinen
valmistaja ja palveluntarjoaja
Johtava pohjoismainen
korkealaatuisten nauha-,
kvarttolevy- ja putkituotteiden
valmistaja
SSAB Americas
Johtava yhdysvaltalainen
korkealaatuisten
kvarttolevytuotteiden valmistaja
Ruukki
Construction
Tibnor
Pohjoismainen täyden
palvelun
teräksenjakelukumppani
Johtava eurooppalainen
energiatehokkaiden
rakentamisen
ratkaisujen tarjoaja
3
Laajentunut terästuotanto Pohjoismaissa
1
Luulaja
Teräksen valmistus
SSAB Europe
2
Raahe
Teräksen valmistus, kvarttolevyt
ja nauhatuotteet, SSAB Europe
3
Hämeenlinna
Nauhatuotteet ja putket
SSAB Europe
4
Borlänge
Nauhatuotteet
SSAB Europe
5
Oxelösund
Teräksen valmistus, kvarttolevyt
SSAB Special Steels
4
Kaksi tuotantolaitosta Yhdysvalloissa
1
Montpelier, Iowa
Kvarttolevytehdas, 1,2 milj.
tonnia
Kierrätysteräkseen perustuva
tuotanto valokaariuuneissa
Tutkimus- ja kehityskeskus
2
1
2
Mobile, Alabama
Kvarttolevytehdas, 1,2 milj.
tonnia
Kierrätysteräkseen perustuva
tuotanto valokaariuuneissa
Nuorrutusteräksen linjat
Tuotantopaikkakunnat
Kulutusosien ratkaisut
5
Teräsliiketoiminnan tärkeimmät asiakassegmentit
Raskas
kuljetuskalusto
Materiaalien
käsittely
Autoteollisuus
Energia
Palvelukeskukset
Rakennuskoneet
Rakentaminen
6
Tuotebrändit
Rakenneteräkset Suojausteräkset Autoteollisuus
Kulutusteräkset Maalipinnoitetut
7
Konepaja
ja koneistus
Kuumavalssatut teräslevyt ja -kelat
1300
Myötölujuus (N/mm2)
Kovuus (HBW)
500
1100
Raex
900
Optim QC
300
700
500
Optim QL
Optim ML
300
100
Optim MC
Laser
Lujat muovattavat
teräkset
Erittäin lujat,
ultralujat teräkset
400
Kulutusta kestävät
teräkset
Optim teräslajit ja tuotteet
Nauhatuotteet
Levytuotteet
 Optim 500 MC
– Optim 550 W
 Optim 550 MC
 Optim 600 MC
 Optim 650 MC
 Optim 700 MC
 Optim 700 MC Plus
 Optim 900 QC
 Optim 960 QC
– Optim 960 W
 Optim 1100 QC
 Optim 500 ML
 Optim 700 QL
 Teräslajien numeroarvo viittaa
sen minimimyötölujuuteen
9
Optim
Käyttökohteita
 Mobiili- ja lastausnosturit
 Nostolaitteet
 Puomirakenteet
 Erikoiskontit
 Kuljetuskalusto
 Metsäkoneet
 Ajoneuvojen osat
 Runkorakenteet ja sillat
10
Optim terästen asiakashyödyt
• Kasvanut suorituskyky levyjen prosessoinneissa ja
•
•
•
•
•
käyttökohteissa
Mahdollistaa suunnittelijan keventämään rakenteita ja
luomaan uusia ratkaisuja
Loistava pinnanlaatu, tasomaisuus ja mittatarkkuus
Tasalaatuisuus tuo varmuutta taivutukseen ja
hitsaukseen
Ominaisuudet täyttävät ja ylittävät asiaankuuluvat
standardit
Ympäristöhyödyt
11
Raex laadut ja tuotteet
Raex 300
 nauhalevyt
Raex 400, Raex 450
ja Raex 500

kvartto- ja nauhalevyt
Keskimääräiset kovuudet
300, 400, 450 ja 500 HBW
12
Raex
Käyttökohteita
 Soralavat ja kontit
 Murskaimet, kauhat ja
huulilevyt
 Kuljettimet ja massan
siirtoputket
 Siilot, syöttimet, suppilot ja
seulat
 Leikkuuterät
 Kulutusosat mm.
maatalouskoneisiin
13
Raex terästen asiakashyödyt
• Kestävyys hankaavaa kulutusta, kovaa pintapainetta ja
•
•
•
•
rasitusta vastaan
Mahdollistaa suunnittelijan keventämään rakenteita ja
luomaan uusia ratkaisuja
Taloudellinen konepajatuotanto
Tuotteiden pidempi käyttöikä
Pienempi ympäristövaikutus
14
Production Efficiency
Top Rail
60x40x6.0
MS
Stiffeners
T=4.0mm
MS
Side wall
t=4.0mm
MS
Front wall
t=4.0mm
MS
Rear frame
t=6.0mm
MS
Side wall
t=3.0mm
Hardox 450
Stiffeners
T=6.0mm
MS
“Integrated
Top Rail”
T=3.0mm
Hardox 450
Bottom
t=6.0mm
MS
Front wall
t=3.0mm
Hardox 450
Floor
t=4.0mm
Hardox 450
Rear frame
t=4.0mm
Domex 700MC
Existing design:
Weight (box): 965kg
N:o items: 31pcs
Cutting length: 105m
N:o bends: 48 bends
Welding length: 65m
New design:
Weight (box): 575kg (-390kg)
N:o items: 7pcs
Cutting length: 50m
N:o bends: 26 bends
Welding length: 39m
20
21
22
23
Free your imagination

similar documents