TAIME- JA LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS

Report
TAIME- JA LOOMARAKU
EHITUS JA TALITLUS
RAKK
Kõik organismid koosnevad rakkudest.
 Rakk on organismi väikseim ehitluslik ja
talitluslik üksus millel on kõik elu tunnused.
 Raku avastas 1665 aastal Robert Hooke
 Rakud paljunevad jagunemise teel: ühest rakust
tekib 2 uut rakku tütarrakku.
 On ainu- ja hulkrakseid organisme.
 Rakkudel on aga ühiseid tunnuseid (ehituslikud).

TAIME- JA LOOMARAKU ERINEVUSED
Taime- ja loomarakul on 3 põhilist erinevust:
 Taimerakul on olemas rakukest, loomarakku
katab vaid rakumembraan
 Taimerakul on olemas vakuoolid (taimemahla
mahutid), loomarakus aga puuduvad
 Taimerakus on olemas plastiidid (kloro-, kromoka leukoplastid), loomarakus aga alati puuduvad

ORGANELLID JA NENDE ÜLESANDED

1.
2.
3.
Nii nagu inimesel, taimedel ja teistel
elusorganismidel on elundid, on rakus organellid,
mis täidavad kindlaid ülesandeid.
Rakumembraan – hoiab rakku koos ja
reguleerib ainete liikumist rakku ja rakust
välja. On poolläbilaskev.
Rakuplasma – ehk tsütoplasma. Läbipaistev
poolvedel sisu koos selles paiknevate väikeste
moodustistega (organellidega). Seob raku
tervikuks.
Mitokonder – varustab rakku energiaga.
4. Rakutuum – juhib ja suunab raku elutegevust.
5. Kromosoomid – paiknevad raku tuumas,
säilitavad pärilikku informatsiooni. Arv on liigiti
erinev.
6. Ribosoomid – neis sünteesitakse valgud
7. Lüsosoomid – neis lagundatatkse mitte vajalikud
ained ja ühendid
8. Golgi kompleks – seal lõpeb valkude
sünteesimine ja need suunatakse õigetesse
kohtadesse
9. Tsütoplasmavõrgustik - kanalid, mida mööda
liiguvad rakus ained.
10. Rakukest – katan rakku, annab rakule kindla
kuju. Põhiliseks koostisaineks on tselluloos.
11. Vakuool – sisaldavad vett ja selles lahustunud
varuaineid, koguvad jääkaineid ja lagundavad
neid
12. Kloroplastid – sisaldavad klorofülli, neis
toimub fotosüntees
KUIDAS AINED RAKKU LIIGUVAD?
Vee liikumist läbi poolläbilaskva membraani
väiksema kontsentratsiooniga lahusest suurema
kontsentratsiooniga lahusesse, nimetatakse
osomoosiks. Selleks energiat ei kulu.
 Loe õp lk 33!

KUIDAS RAKK OMA KUJU SÄLITAB?

Loe õp lk 33!

similar documents