Reitti

Report
Vaellus-, pyöräily- ja melontareittien
suunnittelu ja toteutus matkailun
näkökulmasta
Vaellus-, pyöräily- ja melontareittien suunnittelu ja toteutus
matkailun näkökulmasta
Aineistolinkit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Matkailun edistämiskeskus, 2011. Vaellus- ja melontareittien suunnitteluoppaat
Melontareittien tuotteistaminen (www.mek.fi)
Outdoors Finland (OF) – teemakohtaiset tuotesuositukset (vaellus, melonta ja pyöräily) ja
MEKin vientikelpoisuuden kriteerit (www.mek.fi)
Suomen Ladun ulkoilureittien vaativuusluokittelija –koulutuksen materiaali.
Suomen Standardisoimisliiton ulkoilun ja liikunnan merkit, SFS 4424
Metsähallituksen Retkeilyrakenteiden piirustuskokoelma, 2012
Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet
Jokamiehen oikeudet (Ympäristöministeriön julkaisu)
Iloa ja hyötyä esteettömyydestä, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2011
Suomen Ladun reittiluokittelijan aineisto
Kurssin tavoitteet
Ymmärrys
• Vaellus-, pyöräily- ja melontareittien suunnittelun lähtökohdat
• Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen ja tarpeet reitin käyttämisen eri vaiheissa
• Mitä varten teemme tätä työtä? Mihin pääsemme tämän työn kautta?
Konkreettiset tulokset
• Tuotekortti, joka sisältää seuraavat tiedot: merkinnät ja opasteet, saavutettavuus, reitin pituus ja
arvioitu kulkemisen kesto, haasteellisuuden kuvaus, vetovoiman kuvaus, reitin kulkuseloste,
suositeltava kiertosuunta, vinkit ja hyvä tietää, profiili
• Reitti on tallennettu paikkatietoon
• Reitillä on kehittämissuunnitelma
• Ranskalaisin viivoin kehittämiskohteet ja korjaustarpeet kuvattuna ja yhdistettynä paikkatietoon
Eroja teemojen kohdalla
• Vaellusreiteillä on luokittelu
• Matkailumelontareiteillä on haasteellisuuden kuvaus, ne ovat ylimaakunnallisia, niissä on huomioitu
saavutettavuus, väline- ja varustevuokraamot sekä kuljetuspalvelut. Melontareiteissä rantautumis- ja
kantopaikat, padot, kosket ja kierrettävät kohdat sekä kalastuspaikat
• Pyöräilyreitit on suunniteltu oikeille reiteille. Määrä on pikemminkin laskeva kuin nouseva.
Miksi reitit tulisi kartoittaa, tallentaa ja
luokitella ?
Kartoitus ja tallennus
•
•
•
•
•
On kerralla kaikkine tietoineen paikkatietoaineistossa, mahdollistaa jatkokäsittelyn ja jakamisen
Mahdollistaa reitin tuotteistamisen ja markkinoinnin
Tuo reitille ja reitistöille kävijöitä
Reiteistä voidaan tehdä liiketoimintaa
Edesauttaa pitkäjänteisen kehittämisen ja yhteistyön syntymistä
Luokitus ja tuotekortti
•
•
•
palvelee reitin käyttäjiä ja reitin pitäjiä
parantaa reitistöjen laatua, turvallisuutta, ylläpitoa ja markkinointia.
matkailija tai retkeilijä voi verrata erilaisia reittejä valitakseen itselleen sopivimman
Miten reiteistä liiketoimintaa?
Nykymuodossaan reittien kehittämisen lähtökohdat estävät reittien hyödyntämisen:
Hankeraha
• reittejä suunniteltu ja toteutettu runsaasti hankerahalla viimeisen 10 – 15 vuoden aikana
• Kehittäminen ja reittejä oikeasti kehittävät ja ylläpitävät tahot eivät ole kohdanneet
Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys
• Ylläpito ja huolto jääneet huomioimatta
• Mitkä ovat asiakkaan tarpeet: reitin saavutettavuus, käyttäjäryhmät
• Paikkatieto ja avoimet rajapinnat
Yhteistyöverkosto ja toimijat
• Kehittäminen ja reittejä oikeasti kehittävät ja ylläpitävät tahot eivät ole kohdanneet
• Reittejä käyttäviä organisaatioita ei ole huomioitu
• Yhteistyön voima
Reitistö, reittikokonaisuus
• On kehitetty yksittäistä reittiä tai kohdetta
• On kehitetty reittiä yksittäistä käyttäjäryhmää ajatellen
• Reittiä on kehittänyt yksittäinen taho
Mistä hyvä reitti
koostuu?
Käytettävyys
Infrastruktuuri
• Polkujen pinnoite:
pitkospuut, maapinta, sora
• Sillat ja kaiteet
• viitoitus ja opasteet
• Luokittelu,
haasteellisuuden ja
kohderyhmän kuvaus
• Esteettömyys
Ylläpito ja huolto
• Resurssien määrittely: kuka,
miten ja milloin.
• Henkilö- ja raha
• Sopimuksellisuus
Palveluvarustus
Kävelijät ja yritykset
• Taukopaikat: laavut,
nuotiopaikat
• Kodat, huoltorakennukset
• Varastot
• Roskahuolto ja ohjeistus
Vetovoima ja kiinnostavuus
• Luonto
• Kasvit, puut ja pensaat, eläimet
ja linnut
• Vesistöt
• Kulttuuri
• Historia, henkilöt, tapahtumat,
kansantarinat
• Ihmisen jättämät jäljet
• Ilmasto: vuodenajat
Informaatio
Saavutettavuus
• Painetut ja mobiilikartat
– ja oppaat
• GPS
• Sähköinen informaatio
• Miten reitin alkuun ja
loppuun
• Julkinen liikenne ja
parkkipaikat
• GPS –koordinaatit
Reitti – reittiverkosto –luonto- ja
aktiviteettimatkailualue
Maanomistajat.
Sopimuksellisuus.
Maastopyöräilyreitti
Sauvakävelyreitti
Ei ole sama kuin
vaellusreitti. Hyvä
potentiaali kapealle
kohderyhmälle.
Melontareitti
Halkaisija noin 100 km
Reittiverkosto
koostuu useammasta
reitistä, jotka
muodostavat jonkun
kohteen ympärille
helposti
saavutettavan
reittikokonaisuuden.
Vaellusreitti
Kulkee yleensä
monen kunnan
alueella.
Retkipyöräilyreitti
Reittiverkosto:
• Käyttäjät liikkuvat laajalla
alueella. Kohteesta noin 50 km
on nyrkkisääntö.
• Muodostuu useammasta
aktiviteetista.
• Priorisointi: Priimareitit, jotka
kiinnostavat kansainvälisesti –
vain paikallista merkitystä
omaavat reitit.
Usein helpoin ja
väärinymmärretyin
reitti.
Muut
reitit ja
polut
Reittiverkostosta luontoja aktiviteettialueeseen:
• Seikkailuaktiviteetit
• Luontoharrasteet
• Talviaktiviteetit
Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
Melontareitti
Maasto
pyöräily
-reitti
Retkipyöräily
-reitti
2. vaihe: Primääri tavoite luoda
liiketoimintaa ja parantaa kunnan
vetovoimaa ja viihtyisyyttä.
Saavutettavuus
Käytettävyys
Informaatio
Ylläpito ja huolto
Palveluvarustus
Infrastruktuuri
Sauvakävelyreitti
Vaellusreitti
Muut
reitit ja
polut
Vetovoima- ja kiinnostavuus
3. vaihe: Tavoite rakentaa
maakunnan brändiä, vetovoimaa
ja kiinnostavuutta reittiverkoston
avulla.
Yhteinen tahtotila alkaa
hahmottua.
Tiedon jakaminen
mahdollisimman monelle
taholle.
Tiedon jalostaminen eri
tarpeisiin ja eri
kohderyhmille.
Matkailuelinkeinon
kouluttaminen.
Tuotekortit on tehty.
Ylläpito- ja
huoltotoimintamallien
luominen.
Yli kuntarajojen: mitä muilla
on???
Tiedon vaihto eri toimijoiden
kesken.
Kotimaiset käyttäjät.
Asukkaat ja vapaa-ajan
asukkaat. Ulkomaiset
omatoimiset. Potentiaali
alkaa hahmottua.
Valikoima uusia, kehitettäviä
reittejä.
Kohderyhmät ja
viestintäkanavat alkavat
laajentua.
4. vaihe: Reittiverkosto on
merkittävä tekijä
hyvinvoinnin ja terveyden
edistäjä ja matkailutulon
tuoja
Yhteiset ylläpito- ja
huoltotoimintamallit
Yhteiset reittien
jatkokehityssuunnitelmat.
Talviretkeily, luontoharrasteet,
seikkailuaktiviteetit
Kesä-, talvi- ja
urheilumatkailukeskukset
hyödyntävät näitä.
Vapaa-ajan asukkaiden viipymä
pidentynyt merkittävästi.
Viikko-ohjelmat pyörivät, uutta
ohjelmapalvelutoimintaa.
Runsaasti ulkomaisia matkailijoita.
Majoitusyritysten sesongit
pidentyneet, käyttöasteet
parantuneet ja uusia asiakasryhmiä.
Monipuolinen verkko- ja
jakelukanavakokonaisuus.

similar documents