Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen 1.luokalla

Report
Lukemaan ja kirjoittamaan
opettaminen 1.luokalla
Mitä on lukutaito?
• Dekoodaaminen eli kirjainten ja tavujen
muuttaminen sanoiksi
• Merkityksen rakentaminen eli luetun
ymmärtäminen
Lukemaanopettamisen menetelmiä
1.Synteettiset menetelmät
(osista kokonaisuuksiin)
Opetus lähtee kielen perusyksiköistä:
Äänne, kirjain, tavu ja sana
Menetelmä korostaa tarkkuutta ja tarkkoja
havaintoja.
Opetuksen avulla taidot automatisoituvat.
1. Äänteen opetus
Äänne voidaan kuulla ja tuottaa puhumalla
-miltä äänne kuulostaa (auditiivinen havainto)
*tunnistaminen ja erottaminen muista äänteistä
*kuuluuko sanan alussa, sisällä vai lopussa
*äänteen kesto
-miten äänne syntyy (artikulaatioita koskeva
foneettinen havainto)
*suun ja kielen asento
*missä muodostuu
-minkä näköinen merkki äänteellä on
2. Kirjaimen opetus
Kirjain voidaan nähdä ja kirjoittaa,
äänteen merkki
-kirjoitussuunnan ja muodon opettaminen
-paikka ja koko viivastolla
Kirjainmallit:
http://www.oph.fi/info/kirjainmallit.pdf
3. Äänteiden yhdistäminen
tavuiksi ja sanoiksi
Äänne ja sitä vastaava kirjain yhdistettävä.
Äänteitä voidaan yhdistää joko
-liukumalla (ääntöliikettä venyttäen
liu`utaan äänteestä toiseen) tai
-lihottamalla (äänteistä yhdistetään tavuja
äänettömästi ”maistelemalla”)
2. Analyyttiset menetelmät
(kokonaisuuksista osiin)
LPP eli lukemaan puheen perusteella
Opetus lähtee
puhutun ja kirjoitetun kielen
samankaltaisuudesta.
Puhuttu auditiivinen kieli samaistetaan
visuaaliseen koodiin.
Luettavan merkitys korostuu.
LPP:n sovellus:
1.Kuvan tarkastelu
2. Tekstin saneleminen: oppilas näkee
puhutun muuttuvan kirjoitetuksi
3. Sanellun tekstin analyysi:
Etsi tekstistä esim.uusi opittu äänne, tuttu tavu,
tuttu sana, kuinka monta lausetta
kertomuksessa on, kertomuksen lyhin ja pisin
lause jne.
Kirjoittaminen
Puhuminen
Lukeminen
Kun onnistun,
niin innostun.
Kun innostun,
niin onnistun!

similar documents