*Kiusamisest vaba lasteaed* projekt ja *Persona Dolls* nukkude

Report
“Persona Dolls” nukkude
metoodika kasutamine
Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias
Pille Kull
07.11.2012
“Persona Dolls” nukkude ajalugu.
• Esimesena kasutati Ameerika Ühendriikides
aastal 1950.
• Õpetajad Kay Taus ja Ruth leidsid, et etnilise
vähemuse tutvustamiseks on liialt vähe materjaliloodi erinevate nahavärvidega ja iseloomudega
nukud.
• Nukud valmistati algselt papist, sobitati
lasterühma nahavärvide ja füüsiliste
omapäradega
• Loodi nukule profiil (isiksus) ja nuku lood, mis
põhinesid laste kogemustel.
“Persona Dolls” nukkude metoodika
võimaldab:
• efektiivselt, positiivselt ja mitte-hirmutavalt
võidelda diskrimineerimisega;
• edendada emotsionaalset sõnavara ja
tegeleda võrdõiguslikkuse küsimustega;
• nukulugude abil arendada lastes
empaatiavõimet;
• julgustada reageerima (enda eest seisma)
ebaõiglase ja eelarvamusliku käitumise korral.
Mis nad täpsemalt on?
• “Persona Dolls” nukud
ei ole tavalised nukud
ega mänguasjad.
• Nukule omistatakse
iseloom, perekond,
kultuuriline ja klassiline
taust, nimi, sugu ja
vanus.
• “Persona Dolls” nukk
on unikaalne, eriline
ja teda peab saama
KALLISTADA.
“Persona Dolls” nukkude mõju lastele.
• Nukk peaks peegeldama antud grupi lapsi.
• Oluline on tutvustada ka nukke, mis ei
peegelda selle grupi laste eripärasid.
• Nukkude abil saab lastele tutvustada laias
valikus erinevaid elustiile, kultuure, keeli ja
erivajadusi.
Nukkude profiili loomine.
• Kogu meeskond peab
jõudma kokkuleppele
nuku profiili loomisel.
• Eriline tähelepanu pöörata
nukkudele, mis on õpetajale
tundmatust kultuurist.
• Iga nuku profiil pannakse
kirja nukuraamatusse, kõik
temaga seotud nukulood
lisatakse sinna juurde.
Nukulood.
• Nukke tutvustatakse läbi õpetaja.
• Õpetaja pakub tuge lastele, kes kannatavad teiste
laste või täiskasvanu füüsilise või verbaalse
vägivalla käes.
• Õpetaja kuulab ära iga lapse ja julgustab, kui vaja.
• Nukk ja õpetaja suhtlevad omavahel sosistades.
• Mõnikord on jutud positiivsetest kogemustest,
teinekord keskenduvad negatiivsetele
situatsioonidele.
Mida annab selle metoodika
rakendamine lastele?
• Teadvustatakse erinevuste olemasolu.
• Väärtustatakse iga lapse eripära.
• Laienevad teadmised erinevatest
kultuuridest, traditsioonidest, erinevatest
perekondadest.
• Areneb empaatiavõime.
• Areneb analüüsi võime ja arutlemise oskus.
Nukk (Harry või Harriety)nukulugu.
• Tegevuse alguses
tuletatakse meelde
nuku profiil.
• Nukk avaldab oma
mure.
• Lapsed püüavad
mõista nuku muret,
samastuda ja
jutustada omi
kogemusi.
Need olid mõned laste reaktsioonid:
• Minu vend käitub minuga tihti nii. Ta ütleb,
“Tüdrukud ei tohi siia tulla!”
• Minu õde läheb alati endast välja, kui lapsed
pargis narrivad teda, kuna ta ei saa korralikult
käia.
• Kui minu õe sõber tuleb meile külla, siis nad alati
jooksevad minu eest peitu.
• Kõrvalmaja lapsed ütlesid mulle, et nad ei saa
minuga mängida, kuna nad ei mängi kunagi
pruunide lastega.
Nukk (Harry või Harriety) nukulugu
jätkub …
• Õpetaja nõustus, et see ei ole õiglane kui kedagi
tõrjutakse.
• Õpetaja selgitas lastele, et Harry hakkaski
sõpradele vastu, kuid puhkes siis nutma. Sõbrad
kutsusid teda nutmise pärast memmekaks.
• Vaba vestlus teemal “Kas poisil sobib nutta?”
• Õpetaja peilis välja laste arvamused, kes olid olnud
narrimise ohverid või olid ise olnud tõrjujad,
lootes, et lapsed mõtlevad Harry tunnetele ja oma
tegevusele.
Millest alustasime?
• Meie laste
probleemide
väljaselgitamine.
• Nukuprofiilide
loomine.
• Nukkude
õmblemine.
Nukuraamat.
• Nukututvustus.
• Nukk tuleb uuesti,
nukulugu (õpetaja
koostab loo, mis
nukuga juhtus positiivne,
negnegatiivne,
dilemma).
• Nukuraamat nuku profiil, pilt ja
kõik temaga seotud
nukulood.
Stella
Stella kannab prille,
elab Peetrikülas,
ema on maausku ja
ravib oma last alati
ravimtaimedega,
Stella oskab hästi,
talle ei meeldi
trennis käia, ei
meeldi poisid.
Artjom
Artjom on venelane,
õigeusklikust perest.
Ta käib eesti keelses
lasteaias. Artjom
kokutab ja tal on
keeleprobleemid.
Meeldib joonistada,
ei meeldi lärmakad
tegevused.
Maie
Maie on eestlane,
tal on õde ja vend.
Maie on
ülekaaluline,
talle ei meeldi
sport, ämblikud ja
esinemine
Anane
Anane – ema on
eestlane, isa pärit
Kenyast. Ta elas kuni
3 aastaseks saamiseni
Aafrikas, Anane ema
oli seal vabatahtlik.
Tal on tume nahk, on
sportlik, meeldivad
arvutimängud, ei
meeldi, kui teda
narritakse.
Kati
Kati on eestlane, ta
elab koos ema ja
vanaemaga
korteris, ühes
väikelinnas. Kati
kannab
hambaklambreid.
Informatsiooni
„Persona Dolls“ nukkude kohta leiab:
Persona Dolls“ nukkude metoodika • http://www.suitsupaasupesa.ee/admin/upload/fi
les/Microsoft%20Word%20%20Persona%20Dolls%20nukkude%20metoodika
.pdf
Meie nukud ja nukuprofiilid • http://www.suitsupaasupesa.ee/admin/upload/fi
les/Meie%20Persona%20Dolls%20nukud.pdf
Erinev olemine ei ole põhjus,
miks kedagi kiusata või narrida!
Tänan!

similar documents