Muksut ja mediakasvatusilta - Lapsen ja nuoren Hyvä Arki

Report
MUKSUT JA MEDIA
Miten media näkyy lapsen
arjessa?
Mitä Media on?
Radio
Tv
Internet
Media
Pelit ja dvd
Kännykkä
Mainokset
Sanoma- ja
aikakausilehdet
Median muutokset
• Media ympäristö on muuttunut
radikaalisti viimeisen 20 vuoden aikana
• 2000-luvulla Internetin käyttö on
kasvanut räjähdysmäisesti
Media – hyötyä ja haittaa
• Media tarjoaa paljon hyödyllistä
materiaalia
• sekä aineistoa jolta lasta tulisi suojella
• lapsella on oikeus saada tietoa mediasta
Lapsen käsitys mediasta
• Lapsen havainnot ja tulkinta maailmasta
syntyy vuorovaikutuksessa sosiaalisen
ympäristön kanssa
• Mediasisällöt ovat aluksi koosteita pienistä
yksittäisistä tilanteista ja kyky seurata
kasvaa vähitellen
Miltä media näyttää alle 3vuotiaan silmin?
• Kuvamedia on muotojen, hahmojen ja
äänien virtaa
• Olettamuksia median ja todellisuuden
suhteesta alkaa syntyä
• Hektinen kuvamateriaali saattaa aiheuttaa
stressiä
• Ns. keskeisnäkö
• Havaintokyky vaatii aikaa kuvan
käsittelemiseen
Entä leikki-ikäisen silmin?
• Lapsi alkaa hahmottaa, että media on
joskus totta ja joskus ei
• Mielikuvitus on rikkaimmillaan
• Visuaaliset elämykset erittäin voimakkaita
Faktan ja fiktion erottaminen
• Pysyvyyden ja säilyvyyden käsitteet
• Tulkinta- ja ongelmanratkaisutaidot
Miksi jotkut mediasisällöt ovat niin
vetovoimaisia?
• Lapsen tunne-elämä ja persoonallisuuden
kehitysvaiheet vaikuttavat
vetovoimaisuuteen
• Prinsessat ja supersankarit rakentavat
sukupuoli-identiteettiä
Esimerkkejä
Keskustelua ja pohdintaa arjen
esimerkeistä
Mediassa esiintyvä väkivalta
• Miten väkivalta näkyy mediassa?
• Väkivallan vaikutus lapsen käytökseen
• Väkivallan esitystavalla on suuri merkitys
Media ja tunnekokemukset
• Lapsen ikätasolle sopivat mediasisällöt
tukevat lapsen tunne-elämän kehitystä
• Turvallinen ympäristö tärkeä
• Median luonteen merkitys
tunnekokemuksen syntymisessä
Mediapelot ja traumat
• Pelottava ja ahdistava mediasisältö
• Miten mahdolliset mediapelot ja traumat
näkyvät lapsessa?
- Nukahtamis- ja unessapysymisvaikeudet
- Unen häiriöt ja haluttomuus mennä nukkumaan
- Ärtyneisyys ja vihan purkaukset
- Keskittymisvaikeudet
- Korostunut varuillaan olo
- Säikähtely ja pelot
- itkuisuus ja alakulo
- Vetäytyminen ja lisääntynyt läheisyyden tarve
- Leikki on tavallista rajumpaa
Tv- ohjelmiin liittyvät pelot ja
painajaisunet
• Eri ikäiset lapset ymmärtävät ohjelmien
sisällöt eri tavalla
• Millaisia asioita lapset pelkäävät?
• Vanhemman merkitys
”No mä joskus aina pelkään kun mä oon
kattonu Taru Sormusten Herrasta ja kaksi
tornia ja mä aina joskus pelkään ylhäällä että
siellä on niitä örkkejä ja kaikkee” tyttö 6v.
”Muumit on vähän pelottavia siinä on
mörköjä. Ja hattikatteja on myös muumeissa
sellaisia valkoisia pieniä olentoja. Ne näyttää
pelottavilta” tyttö 5v.
Media eri ikäkausina
Psyykkiset valmiudet
• alle 3- vuotiaan
• 3-6- vuotiaan
• 7-8- vuotiaan
Median fyysiset ja fysiologiset
vaikutukset
• Media ja ylipaino
• Fysiologiset haitat
- Niska- ja selkäsäryt
- Silmien väsyminen
• Vireystila
– Unihäiriöt
– Levottomuus tai aggressiivisuus
– Sykkeen sekä verenpaineen nousu
Lapsi ja oppiminen
Media oppimisen välineenä..?
Lapsi oppii leikkimällä
• leikki on lapsen kehityksen kannalta
erittäin tärkeää toimintaa
• media vaikuttaa lasten leikkiin
--> ruokkii mielikuvitusta
--> tuo aiheita ja ideoita
--> muuttaa leikin muotoja
--> vie aikaa vapaalta leikiltä
Lapsen kanssa mediassa
- mediakasvatus alkaa jo varhain
- mallioppiminen
- vanhemmuuden tehtävänä turvallisesti
edistää lapsen mediankäyttötaitoja ja
medialukutaitoa
Lapsen kanssa mediassa
- medialukutaito tarkoittaa kykyä
kyseenalaistaa ja käyttää mediaa
- median kriittinen tarkastelu on taito ?
Lapsen turvallisuuden takaamiseksi
• vanhemman tutustuminen etukäteen
lapselle tarjottavaan materiaaliin
• yhdessä lapsen kanssa median parissa
• yhteisten pelisääntöjen luominen
- rajojen asettaminen median käyttöön
- avuksi esim. medianhallinnan muistilista
Esimerkkejä

similar documents