Työtaistelujen määrä EK: aloilla ja niiden laillisuus yrityksen

Report
Laittomien lakkojen määrä Ruotsissa ja Suomessa
150
Ruotsi: laittomat lakot kaikilla sektoreilla
Suomi: laittomat lakot EK:n aloilla
Laittomat lakot Suomessa
Laittomat lakot Ruotsissa
130
251
110
90
70
50
30
10
-10
2000
2001
2002
Lähde: Medlingsinstitutet, EK
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

similar documents