Hiiumaa tööstus- ja tehnoloogiakeskus

Report
Hiiumaa tööstus- ja
tehnoloogiakeskus
Plastitööstuse kompetentsikeskus
Rannikualade majandamise kompetentsikeskus –
kohaliku tööstuse osa
Partnerid
 Tööstusettevõtjad
 Omavalitsus(ed)
 Hiiumaa Ametikool
 Sihtasutus Tuuru
 Tallinna Tehnikaülikool?
 Eesti nanotehnoloogia kompetentsikeskus?
Organisatsioon
 Hiiumaa tööstusettevõtjad
 2 projektijuhti
 Projektipõhised ja vabatahtlikud töötajad
Asukoht
 Kärdla
 Käina keskasula tööstusala
 Suuremõisa
(Sõltub omavalitsuste valmisolekust ja kokkulepetest)
Visioon
Hiiumaa tööstus- ja tehnoloogiakeskus:
 kogub ja levitab tehnoloogiaalast teavet;
 aitab olemasolevatel tööstusettevõtetel uute omandada uute
tehnoloogiate juurutamiseks vajalikku oskusteavet ning
korraldab uute materjalide ja toodete vastavussertifitseerimist;
 Inkubeerib uutel tehnoloogilistel lahendustel, materjalidel ja
toodetel põhinevaid uusi tööstusettevõtteid.
Fookus
Arendustegevuse lähtekohad:
 olemasolevates tööstusettevõtetes kasutatavad tehnoloogiad,
materjalid ja tooted;
 kohalike loodusvarade kasutusvõimalused ning nendega seotud
tehnoloogiate, materjalide ja toodete arendamine.
Teema I: Puitplast komposiidid
 Teema raames luuakse tootmisliin, millega toodetakse
erinevatest plastidest ja puidust puitplast komposiitmaterjale.
 Seatakse üles üks plastipress ja valmistatakse 3 – 4 nn
“pehmet” vormi valitud toodete valmistamiseks.
 Laiendatakse teemat teiste komposiitide kasutamisele.
Teema II: Pulbermetallurgia
 Teema raames seatakse üles väiksemahuline tootmisliin
eksperimentaalse pulbermetallurgia toodete valmistamiseks.
 Toodete valmistamisel kasutatakse erinevaid metalle ja
metallisegusid
Teema III: Tööstuskeraamika
 Seatakse üles tootmisliin tööstuskeraamika toodete
valmistamiseks
 Valmistatakse 3 – 4 eksperimentaalset tooteseeriat
 Eksperimenteeritakse erinevate materjalide ja segudega
Teema IV: Rotatsioonvalu
 Teema raames seatakse üles rotatsioonvalu tootmisliin, mis
sisaldab 1 – 4 vormi.
 Süstade või väikepaatide rotatsioonvalu (kasutades
süsiniknanotorude ja plasti komposiiti?)
 Väikeste kütusepaakide rotatsioonvalu (?).
Teema V: Plastide värvimine
 Erinevate plastide värvimiseks kasutatavate tehnoloogiate
rakendamine (pigmendid, värvid, lasermärkimine jms.)
Teemagrupp: Kohalikud materjalid
 Puit ja puidutooted
 Paekivitooted
 Savitooted
Edasised tegevused
 Täpsustada organisatsiooni
 Uurida erinevaid võimalusi keskuse ja projektide
rahastamiseks
 Täpsustada teemad
 …

similar documents