Paarisuhtevägivalla märgid ja mõju ohvritele

Report
Perevägivalla käsitlusest, olemusest ja mõjust.
Helen Sööl
VÄGIVALLA TÜÜBID:
• Paarisuhte terror- vägivallatseja püüe domineerida ja
kehtestada üldist kontrolli partneri üle. Võimu ja kontrolli
omamiseks kasutab vägivallatseja erinevaid taktikaid,
seal hulgas nii vaimset, füüsilist ja seksuaalset vägivalda,
materiaalsete ressursside piiramist, sotsiaalset
isoleerimist, lastega manipuleerimist jne. Vägivald on
sellises suhtes enamasti ühepoolne.
PAARISUHTE “TERRORIST”
Paarisuhte terrori toimepanija on valdavalt autoritaarne isik, kes
arvab, et talle kuulub peres otsustamisõigus ja privileegid
paljudes eluvaldkondades (näiteks raha kulutamises, perevälises
suhtlemises). Ta on tugeva omanikutundega nii partneri kui ka
laste suhtes. Partneri suhtes vaenulikult meelestatud ning väga
armukadedad. Osa paarisuhte terroriste on vägivaldsed ainult
kodus, antisotsiaalset tüüpi paarisuhte terroristid võivad aga
kasutada vägivalda ka väljaspool kodu.
• Situatsiooniline paarisuhtevägivald erineb paarisuhte terrorist,
kuna siin kasutab vägivallatseja sundivat kontrolli väga harva.
See võib tekkida ootamatu reaktsioonina emotsionaalse
pingeseisundi või lahendamata konflikti korral. Märksõnapuudulikud suhtlemisoskused. Vägivallaakti ajendiks võivad olla
viha, frustratsioon, katse partneri tähelepanu püüda või teatud
olukorda kontrollida (aga mitte kõiki partneri tegemisi).
Situatsiooniline paarisuhtevägivald võib olla vastastikune ning
hõlmata vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumeid, ent selle
tagajärjed kannatanule ei ole nii tõsised kui terrori puhul.
PEREVÄGIVALLA OLEMUS JA LIIGID:

Emotsionaalne vägivald

Füüsiline vägivald

Seksuaalne vägivald

Majanduslik vägivald
VAIMNE VÄGIVALD

Armukadedus

Kontrolliv käitumine

Isoleerimine

Jälitamine

Ähvardamine
VAIMNE VÄGIVALD
 Alandamine, laimamine, sõimamine
 Manipuleerimine
 Ignoreerimine
 Süüdistamine
 Halvustamine
 Lugupidamatus
FÜÜSILINE VÄGIVALD
 Löömine
 Tõukamine
 Laksu andmine
 Juustest tirimine
 Kägistamine
 Kinni hoidmine
SEKSUAALNE VÄGIVALD
 Vägistamine
 Seksuaalne häirimine
 Seksuaalne sundus
OHUMÄRGID
 Lugupidamatus
 Piiride ületamine
 Austuse puudumine
 Võim ja kontroll
OHVRISTUMIST SOODUSTAVAD TEGURID:
 Vägivallakogemus lapsepõlves
 Passiivsus
 Madal enesehinnang ja oskamatus kehtestada piire
 Ebareaalsed ootused abielule ja partneri muutumisele
 Majanduslik sõltuvus partnerist
VÄGIVALLAOHVRI PROBLEEMID:
 Rahalised probleemid
 Juriidilised probleemid
 Meditsiinilised probleemid
 Sotsiaalsed probleemid
MEDITSIINILISED PROBLEEMID
 Nõrkus, väsimus
 Ärrituvus, stress
 Depressioon
 Unetus
 Enesetapumõtted, enese vigastamise mõtted
 Söömishäired
OHVRI EMOTSIOONID
 Jõuetus
 Abitus
 Hirm
 Süütunne
 Viha
VÄGIVALLATSEJA TUNNUSJOONED:

Madal enesehinnang

Puudulik empaatiavõime

Süüdistavad hoiakud

Kaitsev käitumine

Kontrolliv käitumine

Jäigad soorollilised hoiakud
(ebarealistlikud ootused,
halvustav suhtumine naistesse)

Usaldamatus

Kontroll ja võim
Vägivallatseja lapsevanemana:
• Õõnestab teise vanema autoriteeti, rikub lapse suhet teise vanemaga
• Autoritaarsus
• Vastutustundetus ja vähene lastega tegelemine
• Enesekesksus
• Manipulatiivsus
• Laste kasutamine relvana teise poole vastu
Perevägivalla mõju lapsele
 Füüsiline ja vaimne tervisStress, ärevus, söömishäired, unehäired, depressioon.
 Negatiivsed emotsioonid: abitus, üksildus, närvilisus,
ärrituvus, häbi, süütunne, hirm, piinlikkus.
 Süüdistab ennast kodus toimuvas, muretseb pidevalt
vanemate pärast ja varjab kodust olukorda kõigi teiste inimeste
eest.
Mõju pereelule
• Rollijaotus peres ei toimi.
• Rutiine, rituaale ei kujune või need muutuvad olematuks.
• Pühade ja tähtpäevade pidamist ei saa planeerida.
• Lubadused ei kehti.
• Peres puuduvad ühistegevused ja koosveedetud aeg.
• Lapse suhtlemine ühe või mõlema vanemaga on tõsiselt
häiritud.
• Sageli on halvad ka laste omavahelised suhted ja suhted
sugulastega.
Vägivaldsetest peredest pärit lastel esinevad
käitumisprobleemid:
 endassetõmbumine
 kontrollimatus
 ärevustunne
 suhtlemisraskused
 agressiivsus
 raskused probleemide
 kõnepeetus ja
koordinatsioonihäired
 õppimisraskused
lahendamisel
 unehäireid, mõned lapsed
kardavad magama jääda
 voodimärgamine
Kommentaarid
• Ei saa aru, kuidas selline asi
küll võimalik on? Võta lapsed
ja mine minema. /-/ Ise olete
lollid, kui te ennast oma
abikaasal ja laste isal peksta
lasete. /-/ Minge minema oma
lastega ja alustage oma
normaalset elu. /-/Vaat, nii
lihtne see ongi.
• Just naised terroriseerivad
vaimselt palju rohkem. Naised
õelutsevad, ussitavad ja
oskavad väga-väga halvasti
öelda. Naised on palju õelamad
ja julmemad.
• Teate, moraalne vägivald on ka
olemas ja see on tihti hullem.
• Üheksal juhul kümnest on see
ikka pekstava enda süü. Haiget
ei tehta. Haiget saadakse! Ei
oska kaasa tunda. Ei haletse
neid naisi. See on nende endi
valik. Siis järelikult nendele
see jama meeldib /-/.
• Mis sa elad siis koletisega ja
sööd tema raha, lase jalga. Aga
ei, raha kõlbab. /-/
Mida ja kuidas?
Teenused perevägivalla ohvritele:
12 naiste tugikeskust üle Eesti
Hotline 1492
Riiklik ohvriabisüsteem
Meeste kriisikeskus
EELK Perenõustamiskeskus.
Tänan tähelepanu eest!
Helen Sööl
[email protected]

similar documents