Finvoice-verkkolasku yritysten välillä

Report
Finvoice-verkkolasku yritysten välillä
Kevät 2011
Mikä on Finvoice?
> Finvoice-verkkolasku on kuvattu Finvoice.info sivuilla ja
sen ovat kehittäneet Finvoice-välityspalvelussa mukana
olevat palveluntarjoajat
> Finvoice-lasku voidaan välittää konekielisessä muodossa
laskuttajalta maksajalle ja se korvaa perinteisen
paperilaskun
> Finvoice mahdollistaa yrityksen taloushallinnossa
esimerkiksi ostolaskujen automaattisen tiliöinnin,
täsmäytyksen tilauksiin ja maksamisen
> Finvoice sopii kaikenkokoisten yritysten väliseen
laskutukseen ja kuluttaja-asiakkaiden laskutukseen
Finvoice-verkkolasku
> Edistää verkkolaskun käyttöönottoa Suomessa sekä
laskutuksen ja kirjanpidon automatisointia yrityksissä
> Alentaa verkkolaskun vastaanottokynnystä
> Tarjoaa verkkolaskujen välitykseen yhteisen esitystavan
> Tarjoaa useita välitystapoja
- pankkiyhteysohjelmalla pankin kautta
- laskuoperaattorin kautta
> Finvoice-kuvaukset ja aputiedostot sekä mallit Finvoicelaskusta ovat noudettavissa osoitteesta
www.finvoice.info
Verkkolasku pankin kautta
> Lähes kaikilla suomalaisilla yrityksillä on konekielinen
yhteys omaan pankkiinsa
> Ei tarvetta uusinvestointeihin
> Finvoice-verkkolasku sekä yrityksen ja pankin välinen
konekielinen yhteys muodostavat kattavan laskutusvaihtoehdon yritykselle
> Mukana olevat palveluntarjoajat löytyy verkkosivuilta
> Finvoice-verkkolaskut kulkevat Finvoicepalveluntarjoajien välillä ja tarvittaessa myös muiden
operaattoreiden kautta
Toimintamalli Finvoice-välityspalvelussa
ASIAKAS
1
ASIAKAS
3
Asiakkaan ja
palveluntarjoajan
välinen sopimus
välittämisestä
Asiakkaan
(yritys tai kuluttaja) ja
palveluntarjoajan välinen sopimus
välittämisestä
Palveluntarjoaja
A
Asiakkaan ja
palveluntarjoajan
välinen
sopimus
välittämisestä
ASIAKAS
2
Palveluntarjoaja
B
Aineistonhoitaja
Asiakkaan
ja aineistonhoitajan
välinen sopimus
palveluista
=sopimussuhde
Aineistonhoitaja
ASIAKAS
4
Asiakkaan
ja aineistonhoitajan
välinen sopimus
palveluista
Verkkolasku pankin kautta
Laskuttajat
Maksajat
Suuryritykset
Suuryritykset
PK-yritykset
Palveluntarjoajat
PK-yritykset
Ammatinharjoittajat
Ammatinharjoittajat
Kuluttajat
Kaikille sopivat ratkaisut
Yhteinen malli helpottaa automatisointia
Laskun vastaanottaja voi olla joko henkilö- tai yritysasiakas
Finvoice-verkkolaskun käsittely laskutuksessa
Pankkiyhteysohjelma
LASKUTUS/MYYNTIRESKONTRA
Palveluntarjoaja
Finvoice
FINVOICELASKUT
Kyllä
Laskutusosoite
Ei
eKirjetiedosto
eKirje
Ei
Ostaja:
- nimi, osoite,
- laskutusosoite
- laskutusmuoto
Finvoice,
paperi)
- erittely
Paperilasku
Kirjoitin
Lasku
Kuoritus
Kuoritus
Postitus
Miten Finvoice toimii laskuttajalla?
> Laskun vastaanottaja ilmoittaa laskuttajalle
verkkolaskuosoitteensa ja välittäjätunnuksen
> Laskuttaja tekee laskutusjärjestelmästään Finvoicekuvauksen mukaisia laskuja
> Laskuttaja lähettää laskun joko palveluntarjoajan kautta
(pankkiyhteysohjelman avulla) tai aineistonhoitajan
välityksellä
> Saapuneen suorituksen (viitemaksu) seuranta tapahtuu
samalla tavalla kuin nyt
Edut laskuttajalle
> Kustannussäästöjä
- Säästöt laskujen tulostus-, postitus- ja
materiaalikuluissa
> Lisäarvoa asiakassuhteeseen
- Maksaja voi käsitellä laskun koneellisesti
- Laskun tiliöinti maksajan puolesta
- Nopea toimitus lisää maksuaikaa tai aikaistaa
eräpäivää
> Hiilijalanjälki pienenee
Finvoice-verkkolaskun käsittely ostoreskontrassa
PankkiFinvoiceyhteysohjelma laskut
Palveluntarjoaja
Autom.
sisäänkirjoitus
Sisään
kirjoitus
käsin/
Skannaus
Lasku
PANKKI
Laskun
kierrätysjärjestelmä
esim. eFlow, eOffice,
Rondo jne.
ISO20022maksut
Pankkiyhteysohjelma
Maksuaineiston
muodostus
OSTORESKONTRA
Arkisto
Kirjanpito
Miten Finvoice toimii maksajalla?
> Maksaja ilmoittaa laskuttajille laskutusosoitteensa ja
välittäjätunnuksen
> Maksaja noutaa saapuneet laskut palveluntarjoajalta
omalla pankkiyhteysohjelmallaan tai saa laskut suoraan
verkkopankkiinsa
> Maksaja voi automatisoida laskun käsittelyn (kierrätys,
tarkastus, hyväksyminen, tiliöinti, maksaminen ja
arkistointi), avata laskun selaimella ja tarvittaessa
tulostaa sen
Edut maksajalle
> Kustannussäästöjä laskun käsittelystä
- työajan säästöinä ja materiaali- ja kulusäästöinä
> Maksutiedot helposti käsiteltävissä
> Helppo ottaa käyttöön ja käyttää, avautuu selaimella
> Yrityksille, joilla on sähköistetty taloushallinto
- Lasku konekielisessä muodossa
- Laskun täsmäytys automaattisesti tilaukseen
- Automaattinen tiliöinti ja perustililuettelon käyttö
- Alennusten automaattinen käsittely mahdollista
Verkkolaskun osoitetiedot
> Verkkolaskuosoitteesta sovitaan palveluntarjoajan
kanssa
- Osoite yksilöi osapuolet kansainvälisesti
- Osoitteena voi olla esimerkiksi IBAN tilinumero
(International Bank Account Number)
- IBAN on jo osana taloushallinnon järjestelmiä, joten
sen käyttö ei sinällään tuo uutta
> Tieken verkkolaskuosoitteistosta löytyvät
verkkolaskutukseen siirtyneiden yritysten tiedot
Miten Finvoice-verkkolaskun saa käyttöön?
> Varmista ohjelmistotoimittajalta valmius käsitellä ja
luoda Finvoice-verkkolaskuja
> Sovi palveluntarjoajan kanssa palvelun käyttöönotosta
> Kerro laskuttajille palveluntarjoajalta saatu
laskutusosoite ja välittäjätunnus
> Kysy laskun vastaanottajien laskutusosoitteet
> Tallenna maksajan laskutusosoite laskutusjärjestelmään
> Laskuttajien ja laskun vastaanottajien yhteystietoja
löytyy myös osoitteesta:
www.tieke.fi/verkkolaskuosoitteisto
Lisätietoja: www.finvoice.info

similar documents