Kohtaaminen/Markus Andersson

Report
KOHTAAMINEN
Mitä on kohtaaminen oikeasti?
Miten me kohtaamme toisen
ihmisen?
Markus Andersson 7.2.2015 Tampere
KOHTAAMINEN –
PARASTA, MIKÄ IHMISELLE VOI TAPAHTUA
• Kaikki ihmiset kaipaavat sitä, että joku kohtaisi
meidät aidosti ja läsnä olevana. Haluamme
tulla kuulluksi ja nähdyksi ainutkertaisina ja
ainutlaatuisina ihmisinä. Kokemus omasta
olemassaolostamme ja arvostamme rakentuu
kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa.
Kohtaaminen, mitä se sinulle merkitsee?
• "Kohtaaminen ilman kohtaamista ei ole
kohtaaminen. Jäämme yksin lohdutusta vaille.
Sinä et anna itsestäsi etkä minulle. Minä en
itsestäni enkä sinulle. Koska emme ole totta,
emme uskalla antaa toisen olla tosi.
Pelkäämme sekoittavamme tanssiaskeleet."
(Leena Lehtinen)
KOHTAAMINEN - kasvot
•
•
•
•
Ihminen on kasvot (ransk. visage)
Kaipaamisen ja haluamisen kohde
Koko ihmiskeho on ”kasvot”
Kasvot ovat haavoittuvat ja alastomat
Filosofi Emmanuel Levinans
Miten me koemme toisen ihmisen kasvot?
KOHTAAMINEN –
näkemistä ja kuulemista
• Emmanuel Levinas (1906-1995):
• Kasvojen kohtaaminen on suoraa näkemistä ja kuulemista, eivälitettyä näkemistä.
• Toisen kasvot ovat portti toiseen ihmiseen.
• Toinen näyttäytyy kasvojen kautta minulle äärettömänä ylevyytenä,
mutta samalla myös äärimmäisenä alastomuutena, haavoittuvuutena
ja puolustuskyvyttömyytenä.
• Vain Toisen kasvojen kohtaamisen kautta minusta voi tulla eettinen,
moraalinen ja vapaa olento, olento joka kykenee häpeään ja olemaan
myös nöyrä.
• Vastuu toisesta lankeaa minulle heti kun toinen katsoo minua, minun
edes ottamatta vastuuta hänestä.
• Levinasin mukaan olemiseni on olemista toista varten. En ole
vastuussa toiselle vain aikomuksistani vaan myös tekojeni
seurauksista.
KOHTAAMINEN ON VÄLITTÄMISTÄ
• Kaikki kohtaamiset tai siis pikemminkin tapaamiset eivät ole
todellisia kohtaamisia.
• Tapaamiset: vanhempamme, sisarukset, työtoverit, ystävät.
• Tällöin usein ei tapahdu varsinaista kohtaamista - ole edes
välttämätöntä.
• Kun kaksi ihmistä suostuu aidosti ja avoimesti olemaan oma itsensä
(katsoa toistensa silmiin), tapahtuu kohtaamisen ihme.
• Oikeaa kohtaamista ei voi tehdä ja suorittaa eikä sitä voi pakottaa
esille eikä millään menetelmällä saada aikaan.
• Siinä ei ole kysymys tekniikasta.
• Kohtaaminen ei ole tieto-taito-tuote vaan nöyrtymisen ja
suostumisen prosessi.
• Se on dialogi sanan syvimmässä ja varsinaisessa merkityksessä.
KOHTAAMINEN - rakastuminen
• Kohtaamisen yleisin hyvä esimerkki on rakastuminen ja
rakkaus.
• Rakkaus ei ole vain jokin positiivinen ja lämmin tunne
toista ihmistä kohtaan.
• Se on oman minän avaamista kaikkine tunteineen toiselle
ilman pelkoa mistään, ilman pelkoa tulla haavoitetuksi tai
torjutuksi.
• Rakkaus - rakastuminen on aitoa kohtaamista - välitetään ja
halutaan tulla välitetyksi.
• Rakastunut ihminen on onnellinen, säteilee hyvää mieltään
ympäristölle.
• Kohtaaminen jättää siis jäljen! 
KOHTAAMINEN - läsnäolo
• Kohtaamisessa läsnäolo tarkoittaa yksinkertaisesti sitä,
että sinä olet siinä hetkessä 100% läsnä, etkä missään
muualla.
• Läsnäolo on suurelta osin sydämen asia.
• Kohtaamista ei tapahdu, ellei siihen anna omaa
sisintään ja olemustaan ja antaudu siihen kokonaan.
• Toisen sisintä voi ymmärtää vain asettumalla oikeasti
toisen rinnalle, ei ylä- tai alapuolelle.
• Papin kohtaama sielunhoitokeskustelu on tästä oiva
esimerkki.
Kohtaamisen peruselementit
1. Sinun ajatuksesi ovat kohdistettu kohdattavaan ja hänen ajatuksiinsa.
sinä ja toinen löydätte ajatusten tasolla toisenne.
2. Sinun katseesi näkee toisen kohdattavan juuri sellaisena kuin hän on.
Katseesi näkee tai on valmiina myös näkemään toisen näkymättömän
maailman.
3. Sinun korvasi eivät vain kuuntele vaan kuulevat toisen ihmisen viestin,
sanat kertovat jotain ja sanojen välistä kuulet jotain.
4. Sinun kehosi reagoi niin, että sen kieli kertoo toiselle hyväksymisestä,
läsnäolosta ja turvallisuudesta eikä torju toista.
5. Sinun tunteesi välittyvät ja aistivat toisen tunnetilan ja tukevat sitä.
Merkityksettömiä
kohtaamisia
ei ole
olemassakaan.
”Ainoastaan sydämellä näkee
hyvin.
Tärkeimpiä asioita ei näe
silmillä” (Pikku Prinssi)
Koulu työpaikkana
•
•
•
•
Kristilliset koulut
Oppilaat – lapset, nuoret
Huoltajat
Henkilökunta
Jeesus kohtasi ihmisen
• Useita kohtaamisia
• Sykarin kaivon nainen
• Sakkeus:
"Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani
annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut,
sille maksan nelinkertaisesti takaisin."
KOHTAAMINEN - minä ja sinä
• Saamme sen mitä olemme
toisilta ihmisiltä. Tommy Hellsten
• Yhteys on mahdollista vain siellä, missä
välitetään, rakastetaan.
• Sinut ja minut on luotu rakastamaan, elämään
rakkaudessa.
Rakkaudettomuudessa ei voi elää,
siinä voi pelkästään selviytyä.
Tommy Hellsten
Rakkauden kokeminen on lähtöisin Jumalasta.
Kun koemme välittämistä aviopuolisoina,
ystävien seurassa tai vaikkapa naapurin/kollegan
iloisena tervehdyksenä aamuisin, on rakkautta.
Martin Buber:
Minä ja sinä (1923)
• Martin Buber (1878 -1965) oli yksi tärkeimmistä
saksalais-juutalaisista ajattelijoista ja vaikuttajista.
Hänen pää teoksensa Minä ja sinä (vuodelta 1923)
• Oikeaa kohtaamista, minä-sinä suhdetta ei voi
tehdä ja suorittaa. Sitä ei voi pakottaa esille eikä
millään menetelmällä saada aikaan. Ei ole
kysymys tekniikasta. Kohtaaminen ei ole tietotaito-tuote vaan nöyrtymisen ja suostumisen
prosessi. Se on dialogi sanan syvimmässä ja
varsinaisessa merkityksessä.
KERTOMUS, tapaus Mehe
• "Mitä minä odottaisin toiselta, kun käännyn
epätoivoisena hänen puoleensa?"
• "Odottaisin sellaista läsnäoloa, joka
kertoisi minulle, että elämässä sittenkin on
mieltä.” (Buber)
•
Sinä olet Kristuksen kädet
Jumalalle ei nyt ole maailmassa muuta ruumista kuin
sinun ruumiisi,
ei muita käsiä kuin sinun kätesi,
ei muita jakoja kuin sinun jalkasi.
Sinun ovat ne silmät, joilla Jumala katsoo
säälien tätä maailmaa;
sinun ovat ne jalat, joilla Jumala kulkee
tehden hyvää;
sinun ovat ne kädet, joilla Jumala siunaa ihmisiä tänään.
(Avilan Teresa)
ELÄMÄSTÄ
”Elämässä arvoa ei mitata menestyksellä, vaan
sillä, kuinka saadut leiviskät on käytetty.”
(tuntematon)
”Elääksesi vapaana ja onnellisena joudut
uhraamaan ikävystymisen. Eikä se ole helppo
uhri”.
(tuntematon)

similar documents