Euroopan unionin rajojen ja maahanmuuton hallinta

Report
Eeva-Kaisa Prokkola, FT
Maantieteen laitos
Oulun yliopisto
EUROOPAN UNIONIN RAJOJEN JA
MAAHANMUUTON HALLINTA
Rajat
 Territoriaalisen sisään- ja ulossulkemisen
käytännöt ja politiikka
 Kenellä on oikeus alueeseen ja perusturvaan.
 Muuttuneet rajat
 Rajat ylittävän liikkuvuuden lisääntyminen
 Rajojen eri ihmisryhmiä erotteleva merkitys
 Rajojen ylittämisen mahdollisuus määrittyy yhä
enemmän yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien
perusteella (taloudellinen ja sosiaalinen asema)
Euroopan rajat
 Yhdennetty rajavalvonta (IBM)
 Eurooppa rajamaana (Étienne Balibar)
 Maahanmuuttajat kantavat rajoja koko ajan
mukanaan
 Rajojen hallinnan rationaliteetit
 Suvereenin valtion koskemattomuus (vrt. EU)
 Väestön turvallisuus, terveys ja hyvinvointi
(biopolitiikka)
 Rajojen olisi siis pystyttävä erottelemaan toisistaan
kuvitteelliset hyödylliset ja vahingolliset virrat
Hierarkkiset rajat
 EU:n rajat kohtelevat eri lailla eri ihmisryhmiä
 Esimerkki 1. Opiskelijan statuksella maahan
saapuneet
 Esimerkki 2. EU:n sininen kortti
 → Maahanmuuton oletettu kansantaloudellinen
hyöty/haitta kriteerinä
 Yksilön oikeus peruspalveluihin ja
mahdollisuus ylittää rajoja määrittyy pitkälti
yksilön taloudellisen ja sosiaalisen statuksen
kautta
Lopuksi
 EU:n alueella on erilaisia intressejä ja
näkemyksiä rajoista ja maahanmuutosta
 Sulkeutuvatko EU:n rajat ja sosiaaliturva
maahanmuuttajilta? Kyllä. Ei.
 Rajavalvonnan menetelmät ja
maahanmuuton kriteerit heijastavat aina
laajemmin yhteiskunnallisia arvoja ja
kehitystä.
Eeva-Kaisa Prokkola
Yliopistotutkija
Maantieteen laitos
Oulun yliopisto
S-posti [email protected]

similar documents