Tapio Kuure. Nuoret, ulkopuolisuus ja minäpystyvyys

Report
Nuoret, ulkopuolisuus ja
minäpystyvyys
Tapio Kuure
Valtio-opin dosentti
Tutkija, TPY, Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminta
KUNTAPAJASEMINAARI
26.9.2013 Helsinki
Lähtötilanne
Tavoitetila
Shaping, transforming, changing ….
I wish, I could, I would …
Biologinen ikä ja kehitys
The art of change
transition, ‘letting go’, - being -
Biologisen iän ja institutionaalisen iän välisestä
suhteesta
• Perhosella ennalta määrätyt kehitysvaiheet
• Ihmisellä ennalta määrätty institutionaalinen ikä
• Koti, päiväkoti, alaluokat, yläluokat, toinen aste,
asevelvollisuus
• Sosiaalinen ja kulttuurinen ikä määräytyvät yksilön ja
yhteisön vuorovaikutuksessa
• Lapsuus, teini-ikä, aikuisuus, parisuhde,
perheellistyminen
Vääränikäiset ja instituutiot törmäyskurssilla
• Yksilöt kehittyvät omaa tahtiaan, sattumat,
tragediat ja elämäntilanteet ”väliintulevina
muuttujina”
– Biologisen iän, institutionaalisen iän, sosiaalisen ja
kulttuurisen iän törmäyskurssit – ”vääränikäinen”
– Miten pärjää omassa viiteryhmässään ikäistensä
parissa?
• Odotukseni selviytyä - henkilöhistoriani
• Käsitys omasta suorituskyvystä
– Koulu mittaa
– Kaverit mittaa
Yhteisö, ulkopuolisuus ja minäpystyvyys (selfefficacy)
• Käsite liittyy kognitiiviseen psykologiaan
• Minäpystyvyys tarkoittaa yksilön käsitystä omista
kyvyistään vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin
– Uskomukset omista suoriutumiskyvyistä
• Lähikäsitteitä:
– Minäkäsitys
– Identiteetti
– Itsetunto
• Korostaa yksilön suhdetta yhteisöön, toiminnallisuuteen
ja oppimiseen
Alisuoriutuminen ja negatiivinen oppimiskierre
• Käsitykset omista kyvyistä voivat olla
yliarvioivia tai aliarvioivia
• Heikko minäpystyvyys johtaa siihen, että
pienetkin pettymykset ja epäonnistumiset
lannistavat ja kasvattavat epäonnistumisen
pelkoa
• Silloin kun alisuoriutumiseen liittyy voimakas
yksinäisyyden kokemus ajautuminen
ulkopuolisuuteen on vaarana (Lähde: Lehtonen & Kallunki
2013)
Positiivinen oppimisen kierre. Minäpystyvyyden, yhteisön ja
oppimisen välinen vuorovaikutus (Lähde: Roel Cremer 2012)
”saan rispektiä,
toiminnallani on merkitystä”
”olen inessä”
”hei, mä tajuun tän!!!
•
Viitatut lähteet:
– Cremer, Roel: Self-efficacy displayed in the capacity to self-regulate learning.
Presentation, Universitys of Groningen, aAmsterdam 9.11.2012.
– Lehtonen, Olli & Kallunki, Valdemar: Nuorten aikuisten syrjäytymiskierre. Janus
vol 21 (2) 2013, 128-143

similar documents