Koormus ja taastumine

Report
Koormus ja taastumine
Birgith Treier 16
Janne Toom 16
Greta G. Mäesalu 16
Paula Puusaag 15
Marleen Roos 17
Uurimisküsimus

Kui kiiresti taastub pulsisagedus pärast 60
m ja 500 m jooksmist?
Uurmisobjektid
Rühmakaaslased:
 Marleen Roos (17)
 Paula Puusaag (15)
 Nende pulsisagedus
Hüpotees

Peale 60 m jooksu taastub pulss kiiremini
kui peale 500 m jooksu
Lisamaterjalid

Internetist:
http://sport.delfi.ee/news/liikumine/spordi
meditsiin/arvuta-oma-optimaalnetreeningpulss.d?id=65401018
Uurimuse läbiviimine
1.
2.
3.
4.
5.
Mõõtsime pulssi enne 60 m jooksu
Jooksime 3 korda 60 m ja mõõtsime peale igat
korda pulssi
Peale igat ringi 60 m jooksmist ootasime 1-2
minutit ning vaatasime, kas on saavutatud algne
pulss
Jooksime 1 korra 500 m ja mõõtsime pulssi
Ootasime 1-2 minutit ning vaatasime, kas on
saavutatud algne pulss
Miks valisime just sellise
uurimisküsimuse?

Valisime sellise uurimisküsimuse, sest
tahtsime teada, kui kiiresti tõuseb ja
taastub pulss pärast füüsilist koormust
Milliste vahenditega ja kuidas
kogusime andmeid?
Pulsimõõtja
 Tegime katseid
 Kasutasime Internetti
 Lähtusime tugiisiku juhtnööridest

Tulemused
Marleen
Paula
Keskmine pulss enne
60 m sörkjooksu oli
67
 Kohe peale esimest
sörkjooksu oli pulss
86
 Pärast 1 minutit
puhkust oli pulss 78


Keskmine pulss enne
60 m sörkjooksu oli
87
 Kohe peale esimest
sörkjooksu oli pulss
112
 Pärast 1 minutit
puhkust oli pulss 128
Tulemused
Marleen
Keskmine pulss enne
kiiret 60m jooksu oli
89
 Kohe peale kiiret
jooksu oli pulss 111
 Peale 1 minutit
puhkamist oli pulss
81

Paula
Keskmine pulss enne
kiiret 60m jooksu oli
125
 Kohe peale kiiret
jooksu oli pulss 140
 Peale 1 minutit
puhkamist oli pulss
138

Tulemused
Marleen
Keskmine pulss enne
500m jooksu oli 80
 Kohe peale jooksu oli
pulss 145
 Peale 1 minutit
puhkust oli pulss 95

Paula
Keskmine pulss enne
500m jooksu oli 102
 Kohe peale jooksu oli
pulss 182
 Pulss 1 minutit
puhkust oli pulss 138

Järeldused
Kummagi jooksja pulss ei taastunud
täielikult, järelikult oleneb inimese pulsi
täielik taastumine nende organismist
 Meie hüpotees ei pidanud paika, kuna
peale 500m jooksu langes pulss vähem ja
aeglasemalt kui peale 60m jooksu

Pulsi-ja vererõhumõõtja

similar documents