Teaduse areng ja muutused olmes 19. ja 20. sajandil

Report
Teaduse areng ja muutused olmes
19. ja 20. sajandil
Siim Jürise 8a
HWG
Ajastu meeleolud
 19. ja 20. saj oli inimkonna
ajaloos suurte muutuste
aeg
 Kujunesid teadusteooriad
 Ühiskondlikud vastuolud
olid jätkuvalt teravad
 Laienesid naiste
võimalused (valmisõigus,
haridus õigus)
Tähtsamad teadlased ja leiutajad
 G.Darwin - evolutsiooniteooria
 W.Röntgen - röntgenkiired
 E.Rutherford - aatomituum
 D.Mendelejev - perioodilisusesüsteem
 G.Bell – telefon
 G. Marconi – raadio
 H. Maxim – kuulipilduja leiutaja
 C.Benz, G. Daimler, R.Diesel – autoarengule
kaasaaitajad
 O. ja W. Wright – lennuki leiutajad
Albert Einstein (1879-1955)
 Rahvuselt juut, kuigi tal oli
paljude teiste riikide
kodakondsusi
 Üks 20. sajandi suurimaid
teadlasi ja kõigiaegade
targemaid inimesi
 Relatiivsusteooria
 Vähe on inimesi kes on ära
teeninud tiitli geenius, kuid
Einstein oli üks neist
 Autasud :
Nobeli füüsikaauhind
Copley medal
Max Plancki medal
Ajakiri Time: Sajandi persoon
Louis Pasteur (1822-1895)
 Prantsuse bioloog ja keemik,
üks mikrobioloogia rajajatest
 Aitas jõuliselt kaasa vaktsiini
tekkimisele
 Tänu tema avastusele,
suurenes inimeste keskmine
eluiga
 Leiutas pastöriseerimise ehk
kuidas peatada piima-ja
veinihaigusi
Marie Curie (1867-1934)
 Rahvuselt poolakas
 Ainuke naisterahvas, kellele
on kahel korral antud Nobeli
preemia ( 1903 ja 1911)
 Uuris koos abikaasa Pierre
Curiega radioaktiivseid
aineid
 Aitas kaasa keemia arengule
 Tema poolt avastatud ained:
uraan, poloonium ja raadium
Thomas Alva Edison (1847-1931)
 Oli Ameerika leiutaja ja ärimees
 Teda loetakse 20.sajandi
viljakamaks leiutajaks
 Edison oli mitmete ülikoolide
audoktor
 Ta täiustas telefoni, telegraafi
ja kirjutusmasinat
 Tähtsamad leiutised:
fonograaf, elektrihõõglamp,
süsimikrofon
Foto-ja kinotehnika areng
 Kinorajajates loetakse prantslastest vendi Auguste ja Louis
Lumière
 Õmblusmasinast eeskuju võttes konstrueeris Louis
seadeldise, mis hoidis iga pilti valgusvihu ees vaid hetke
ning andis seejärel koha järgmisele
 Nende esimeseks filmiks oli „Väljumine tehasest“
 Tolleaegsed inimesed olid enneolematust tehnika imest
vaimustuses
 Lumière’id asutasid Pariisis esimese kino
Auto areng
 Auto sündis 19.sajandi lõpul.
 Liiklus vahendi sünnile
aitasid kaasa paljud
teadlased, näiteks : C.Benz,
G.Daimler, R.Diesel
 Paljude varjukülgede (müra,
õhusaaste ja õnnetuste)
kõrval on auto teinud
inimeste elu lihtsamaks
Linnad
 Kiire rahvaarvu tõusu
tõttu hakkasid linnad
elanike poolest kasvama
 Inimeste elu üritati muuta
paremaks, kiiremaks ja
odavamaks.
 Maa kesklinnas oli kallis
hakati rajama
pilvelõhkujaid
Liiklusvahendite areng
 Suurlinnade ilmet ja olusi
muutis transpordi areng,
mis võimaldas suurtel
rahvahulkadel kiiresti liikuda
 1863. aastal avati Londonis
tänapäevase metroo
eelkäija.
 Esimene elektritrammiliin
läks käiku 1881. aastal
Saksamaal ja trolliliin 9
aastat hiljem USA’s
Mood
 Arenes lihtsuse, otstarbekuse ja tervislikkuse suunas
 19.sajandil kandsid naised veel korsette ja seelikuosa
oli rõhutatult kohevil
 20. sajandi naistemood oli sirgema lõikega, keldi
asemel kanti puusi ja seelikut. Tagasi hoidlikumaks
muutus kübara kandmine
 Rõivaid hakati täna manufaktuuride arengule tootma
tööstuslikult
 Maailma moekeskuseks sain Prantsusmaa pealinn
Pariis
Naistemood 20.sajandi algul
Kasutatud allikad
 „Uusaeg“ õpik 8. klassile
 Aitäh kuulamas 

similar documents