01johdanto

Report
Johdanto
Teppo Räisänen, Principal Lecturer
Oulu University of Applied Sciences, School of Business and Information Management
[email protected], 050 382 6587





Teppo Räisänen
[email protected]
Tepsu @IRCnet
Huone: B247
Vastaanotto tiistaisin 12.30-13.30 (1. jakso)


Perehdytään tietojärjestelmien mallinnukseen
UML-mallinnuskielen avulla. Opitaan
soveltamaan UML-kaavioita tietojärjestelmän
rakenteen ja toiminnan kuvaamiseen
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu,
UML, Unified Process


Perehdytään tietojärjestelmien mallinnukseen
UML-mallinnuskielen avulla. Opitaan
soveltamaan UML-kaavioita tietojärjestelmän
rakenteen ja toiminnan kuvaamiseen
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu,
UML, Unified Process

Järjestelmä
◦ Kokoelma yhteen liitettyjä komponentteja tai
bisnesprosesseja, jotka toimivat yhdessä
suorittaakseen tietyn tehtävän

Tietojärjestelmä
◦ Kokoelma yhteen liitettyjä komponentteja, jotka
keräävät, prosessoivat, tallentavat ja tuottavat
informaatiota/tietoa liiketoiminnan tukemiseksi
◦ Laitteisto, ohjelmisto, syötteet, tulosteet, data,
ihmiset ja proseduurit


Perehdytään tietojärjestelmien mallinnukseen
UML-mallinnuskielen avulla. Opitaan
soveltamaan UML-kaavioita tietojärjestelmän
rakenteen ja toiminnan kuvaamiseen
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu,
UML, Unified Process

Malli
◦ Esitys, kuvaus tai abstraktio reaalimaailman tietystä
osasta
◦ Yleensä ei mallinneta kerralla koko järjestelmää, vaan
keskitytään tiettyyn erilliseen osaan

Systeemityössä voidaan mallintaa
◦ Bisnestä, jotta ymmärrämme sen liiketoimintaympäristön
luonnetta, mihin tietojärjestelmää rakennetaan
◦ Vaatimuksia, jotta voimme ymmärtää ja dokumentoida
liiketoiminnan ja tiedonprosessoinnin tarpeita
◦ Suunnitelmia, jotta tietojärjestelmän tekninen
arkkitehtuuri (laitteisto, ohjelmisto, tietokanta) on
helpompi toteuttaa








Mallinnus auttaa analysoimaan ja selventämään
vaatimuksia ja syventämään
suunnitelmaratkaisuja
Mallinnus auttaa oppimaan
Mallinnus vähentää monimutkaisuutta
Auttaa muistamaan yksityiskohtia
Auttaa kommunikoinnissa
◦ Kehittäjien kesken
◦ Kehittäjien, asiakkaiden ja muiden asianomaisten kesken
Visualisointi
Tarkentaa järjestelmän rakennetta ja
käyttäytymistä
Vähentää riskejä


Perehdytään tietojärjestelmien mallinnukseen
UML-mallinnuskielen avulla. Opitaan
soveltamaan UML-kaavioita tietojärjestelmän
rakenteen ja toiminnan kuvaamiseen
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu,
UML, Unified Process

Unified Modeling Language
◦ Mallinnuskieli, jolla voidaan visualisoida, tarkentaa,
rakentaa ja dokumentoida järjestelmien osia
◦ Sitä voidaan käyttää erilaisten
ohjelmistokehtitysprosessien kanssa

UML koostuu
◦
◦
◦
◦
Näkymistä (views)
Diagrammeista (diagrams)
Mallielementeistä (model elements)
Yleisestä mekaniikasta (general mechanisms)


Perehdytään tietojärjestelmien mallinnukseen
UML-mallinnuskielen avulla. Opitaan
soveltamaan UML-kaavioita tietojärjestelmän
rakenteen ja toiminnan kuvaamiseen
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu,
UML, Unified Process


Perehdytään tietojärjestelmien mallinnukseen
UML-mallinnuskielen avulla. Opitaan
soveltamaan UML-kaavioita tietojärjestelmän
rakenteen ja toiminnan kuvaamiseen
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu,
UML, Unified Process


Perehdytään tietojärjestelmien mallinnukseen
UML-mallinnuskielen avulla. Opitaan
soveltamaan UML-kaavioita tietojärjestelmän
rakenteen ja toiminnan kuvaamiseen
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu,
UML, Unified Process

Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu
◦ Tästä lähdetään liikkeelle

UML
◦ Harjoitellaan oikeastaan koko ajan
◦ Visual Paradigm

Unified Process
◦ Jos aikaa jää
Ohjelmistotekniikka
Vaatimusmäärittely
Systeemityö II
UML-malli
Tiedonhallinta
Tietokantasuunnitelma
UML-malli
Tietokantaoperaatiot
Websovellusten
kehittäminen
Ohjelmakoodi
Käyttöjärjestelmät
Palvelinympäristö
1. jakso
2. jakso

similar documents