Kisklus ja konkurents

Report
KISKLUS JA KONKURENTS
Anti ja Markus
KISKJAD TOUITUVAD TEISTEST LOOMADEST
Kisklus ehk röövlus on toitumissuhe, mis väljendub selles, et üks loom sööb
teist looma.
o
Röövloomad- Nad on loomad, kes toituvad teistest loomadest. (Hunt)
o
Neile on iseloomulikud kiskhambad.
o
Saakloomad- Nad on loomad, kes on toiduks röövloomadele. Saakloomadel
puuduvad tõhusad kaitsevahendid. Enamasti kasutavad nad kaitseks sarvi või
jäsemeid. (Metskits)
o
Loomi päästab tavaliselt kiirus ja nende kaitsevärvus.
KISKJAD TOITUVAD TEISTEST LOOMADEST
RÖÖVLOOMAD RÜNDAVAD SAAKI
KAS ÜKSI VÕI HULGAKESI KOOS
o
Röövloomad tegutsevad tavaliselt üksinda. (Nugis)
See, aga ei võimalda neil püüda endast suuremaid
loomi. Selleks peavad nad koondama end suurde
karja. (Hundid)
o
Suuremad röövloomad jahivad ka endast väiksemaid
kiskjaid. (Hunt sööb ka rebaseid ja nugiseid)
o
Mujal maailmas elavatest kiskjatest on tuntud
rohusööjatele jahti pidavad tiigrid, lõvid ja leopardid.
RÖÖVLOOMAD RÜNDAVAD SAAKI
KAS ÜKSI VÕI HULGAKESI KOOS
ÜKSIK HUNT
HUNDKARI
RÖÖVLOOMI ON VÄHEM KUI SAAKLOOMI
Röövloomade ja saakloomade arv on tihedas seoses.
o Röövloomade arv ei saa tõusta liiga suureks, sest siis
jääb toiduks olevaid saakloomi järjest vähemaks.
o
Siis tekib röövloomadel toidupuudus, osa neist jääb nälga
ja hukkub.
o
Kui röövloomi jääb vähemaks, hakkab saakloomade arv
jälle kasvama.
RÖÖVLOOMI ON VÄHEM KUI SAAKLOOMI
Röövloomadel on looduses täita vajalik ülesanne. Nende
saagiks langevad sagedamini haiged või muidu nõrgad
loomad. Järele jäävad terved ja tugevamad loomad.
RÖÖVLOOMI ON VÄHEM KUI SAAKLOOMI
KONKURENTS LIIGI SEES
Konkurentsi selgitamiseks esitame mõned näited taime- ja
loomariigist.
o Kui istutada lillepotti noor taim, siis see sirgub ja muutub
kaharaks.
o
Kui aga panna lillepotti palju seemneid, siis kasvavad
taimed vars varre kõrval ning ei saa kaharaks muutuda.
Varsti on märgata, et osad taimed sirguvad kiiremini,
teised aga jäävad tugevasti kasvust maha. Lõpuks
hakkavad tugevamad taimed õitsema.
KONKURENTS LIIGI SEES
Konkurentsi selgitamiseks esitame mõned näited taime- ja
loomariigist.
o Konkurentsi loomariigis võib vaadelda koeral, kas
sünnitab kaks veidi erineva suurusega kutsikat.
o
o
Emaloom toidab neid ühtemoodi , ometi kasvab suurem
kutsikas jõudsamalt kui väiksem.
Hiljem kui neid hakatakse kausist toitma tõrjub suurem
väiksema eemale ja väiksem saab ainult toidujäägid.
KONKURENTS LIIGI SEES
o
Esitatud näidetes tekkis konkurents kasvuruumi pärast taimedel ja
kutsikatel toidu pärast.
SEE TÄHENDAB , ET KUI ÜHES JA SAMAS ELUPAIGAS
TAHAVAD KORRAGA ELADA PALJUD ISENDID , KELLEL ON
ÜHESUGUSED VAJADUSED , SIIS KÕIK SINNA ÄRA EI MAHU .
KONKURENTS LIIGI SEES
KONKURENTS ESINEB KA ERINEVATE LIIKIDE VAHEL
Toidu ja elupaiga pärast konkureerivad tavaliselt liigid, mis
on eluviisilt lähedased(ühesugused vajaused).
o Üht ja sama pesapaika vajavad rasvatihane ja sinitihane.
o Elupaiga ja toidu pärast konkureerivad inimese läheduses
elav kodu- ja rändrott.
o Peamiselt võistlevad talvitumispaiga pärast kährikkoer,
mäger ja rebane.
Nt : Mäger kaevab enesele uru, kuid sageli asub sellesse elama hoopistükkis
rebane või kährik.
KONKURENTS ESINEB KA ERINEVATE LIIKIDE VAHEL
Liikidevahelist konkurentsi taimeriigis näeme näiteks
porgandipõllul.
Seal on alati ka unbrohtude seemneid, mis tärkavad kiiresti
ja peagi kasvavad lopsakateks taimedeks.
Porganditaimed tärkavad hiljem ja on algul väga väikesed.
Kui neid nüüd ei rohita, jäävad porganditaimed umbrohu
varju ja känguvad.
KISKLUS JA KONKURENTS
Mõisted
o
Röövlus e kisklus – Toitumissuhe, mis väljendub selles, et üks loom sööb
teist looma, st et röövloom hävitab saaklooma.
o
Röövloom – Loom, kes tapab teise looma endale toidukst.
o
Kiskja – Ühte imetajate seltsi, see on kiskjate seltsi, kuuluv röövloom.
o
Saakloom – Loom, kelle teine loom endale toiduks murrab.
o
Konkurents – Isenditevhelline võistlus eluks vajalike tingimuste, peamiselt
toidu ja eluruumi pärast.
KISKLUS JA KONKURENTS
ANTI JA MARKUS
Aitäh vaatamast!!!

similar documents