Markku Härmä - Tukielin- ja plastiikkakirurgian työnjako

Report
TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIAN
TYÖNJAKO SAIRAALOIDEN VÄLILLÄ
Markku Härmä
Toimialajohtaja
HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia
Valtuustoseminaari 23.10.2014
Hyvinkää
Lohja
Porvoo
Peijas
Jorvi
Kätilöopisto
Meilahti
Töölö
Kirurgi
L-U sairaala
Herttoniemen
sairaala
Leikkaustoimenpiteet 2013
120,000
100 367
100,000
80,000
60,000
87%
40,000
10 %
2%
20,000
5%
5 868
2 409
11 219
1,5 %
1 724
0
HYKS-SAIRAANHOITOALUE
LÄNSI-UUDENMAAN
SAIRAANHOITOALUE
LOHJAN SAIRAANHOITOALUE
Elektiivinen
Päiki
HYVINKÄÄN
SAIRAANHOITOALUE
Päivystys
PORVOON
SAIRAANHOITOALUE
Leikkausmääriä 2013
25000
20 224
20000
3,289
15000
13 992
12 655
11 928
5976
10000
11 432
1690
5531
11 219
2086
9645
8714
6132
409
4345
7258
5 868
2953
5000
934
4 946
1724
2 409
305
0
Pää ja
kaula
Jorvi
Töölö
Meilahti
Peijas
Hyvinkää
elektiivinen
Naiset
Kirurgi
päivystys
Lapset
Lohja
Porvoo
LUS
Tulosyksiköiden jäsenkuntatulo (1000 €)
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
171,944
152,771
142,866
133,821
120,102 114,072
96,179
90,985
60,688
46,821
36,401
2,262
Peijaksen
sairaala
Jorvin
sairaala
Herttoniemen
sairaala
Töölön
sairaala
LONKAN JA POLVEN
TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA
Yksikkömäärä
Leikkausmäärä
80
12,000
70
10,000
60
8,000
50
6,000
40
30
4,000
20
2,000
10
0
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lonkka
Polvi
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lonkka
Polvi
• Leikkaushoitojaksojen kustannukset yhteensä
arviolta 142 miljoonaa € vuonna 2011
7
LEIKKAUSHOITOJAKSON KESTO
12
10
8
1-199
200-499
6
500-899
9004
2
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8
800
Fig 2 Probability of specific complications after total hip arthroplasty according to surgeon
volume.
Ravi B et al. BMJ 2014;348:bmj.g3284
©2014 by British Medical Journal Publishing Group
Petri Virolainen
Duodecim
2010;126:1850
Tekonivelleikkaukset 2013
3000
2800
2500
2162
2000
1516
1500
1389
1000
918
567
451
500
311
251
0
Coxa
Peijas
Tyks
Kys
Oys
Lohja
Hyvinkää
LUS
Porvoo
Hyvinkää
451
Lohja
567
Peijas
Porvoo
251
2 162
311
L-U sairaala
Keskitetään
tekonivelkirurgia
osaamiskeskuksiin!
Päivystystoimenpiteet 2013
980
PORVOON SAIRAANHOITOALUE
1,886
1,336
1,670
HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE
4,227
Päivystysleikkauksia ei
yöllä
• päivä- ja ilta
tehostuu
• säästö
4,906
934
LOHJAN SAIRAANHOITOALUE
2,622
2,312
305
LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE
1,105
999
35,510
HYKS-SAIRAANHOITOALUE
30,919
33,938
0
5,000
10,000
Päivystys
15,000
Päiki
20,000
Elektiivinen
25,000
30,000
35,000
40,000
Toiminnalliset
muutokset
parantavat
tuottavuutta:
SYVENEVÄ KUMPPANUUS
PERUSTERVEYDENHUOLLON KANSSA
Perustetaan kumppanuusvirat:
• ortopedia, haavanhoito, geriatria
• 60 / 40 %
• ymmärrys lisääntyy
• hoitoketjuyhteistyö
• konsultaatiot ja lähetekäytäntö
• ammattitaito
Lähetteet terveyskeskuksesta
1400
Kumppanuuslääkäritoiminta alkoi 1.1.2010
1200
1000
800
600
400
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tatu Kemppainen, KYS
KUMPPANUUS
• Kumppanuuslääkäritoiminta on pystynyt
merkittävästi vähentämään terveyskeskuksesta
erikoissairaanhoitoon tulevia lähetteitä
• Terveyskeskuksessa toimivan lääkärin yhteys
klinikkaan on koettu tärkeäksi
– hoito- ja tutkimuskäytännöt pysyvät
yhdenmukaisina
– operatiivisia taitoja on mahdollista ylläpitää ja
kehittää
Tatu Kemppainen, KYS
HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia
• Potilaslähtöinen hoito
– Kilpailukykyinen osoitettu laatu: hoidon tulokset, vaikuttavuus ja
asiakaskokemus
– Oikea-aikaisuus
– Jonoton sairaala
• Korkeatasoinen tutkimus ja opetus
• Tuottavuuden lisääminen ja talouden tasapaino
– toiminnalliset uudistukset
– työnjako
• Lisääntyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa
– Kumppanuusvirat
– Hoitoketjuyhteistyö ja sopimukset
• Dynaaminen johtajuus uudessa organisaatiossa
– Henkilöstön taitoja ja motivaatiota pidetään yllä muutoksessa…
– Avoin tiedottaminen

similar documents