Uusi oppilashuoltolaki ja muutokset koulussa

Report
+
Uusi oppilashuoltolaki
ja muutokset koulussa
1.8.2014
+
Oppilashuoltolain tavoitteita
1
Edistää
oppilaiden
hyvinvointia,
terveyttä ja
oppimista
Ehkäisee
ongelmien
syntymistä
Vahvistaa
oppilaiden
ja huoltajien
osallisuutta
Tarjoaa
matalan
kynnyksen
tukea
hyvinvointiin
+
Oppilashuolto ja opetus
2
Yksilökohtainen
oppilashuolto
Yhteisöllinen
oppilashuolto
(Kouluterveydenhuolto,
psykologi- ja
kuraattoripalvelut)
Opetukseen
liittyvä
toiminta
(esim. pedagogiset
asiakirjat ja erityisopetus
tai ojentaminen ja muu
kurinpito)
(Koulukohtainen,
ennaltaehkäisevä
oppilashuolto)
Ei ole
oppilashuoltoa
oppilas
+
YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO
Hyvinvointi on yhteinen asia!
+
Yhteisöllinen oppilashuolto
 Koko yhteisön
hyvinvointiin
tähtäävää
 Luonteeltaan
ennaltaehkäisevää
Mukana aktiivisesti
suunnittelussa ja
toteutuksessa
3
Huoltajien
osallisuus
Mukana aktiivisesti
suunnittelussa ja
toteutuksessa
Oppilaan
osallisuus
Koordinoi ja suunnittelee
Koulukohtainen
oppilashuoltoryhmä
(KOR)
+ Yhteisöllisen
oppilashuollon
teemoja:
4
+
YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO
Jokaisella on oikeus hyvinvointiin!
+
Yksilökohtainen oppilashuolto
 Luottamuksellista ja
salassa pidettävää
 Opetuksen järjestämisen
Monialainen
kannalta välttämättömät
asiantuntijatiedot opettajalle
ryhmä
 Vaatii oppilaan ja/tai
(MAR)
huoltajan kirjallisen
luvan
 Oppilaan oikeus
(huoltaja ei voi kieltää)
Huoltajien
 Toteuduttava
lakiin
osallisuus
kirjatussa määräajassa
(7vrk)
Kokoonpano
perustuu
tapauskohtaiseen
harkintaan ja
käsiteltävään asiaan
Oppilaan oikeus
oppilashuoltoon
Kouluterveydenhuolto,
psykologi- ja kuraattoripalvelut
5
+

Oppilaan oppimiseen liittyvistä asioista

Kasvatuskeskusteluista ja tarvittaessa
huoltajan osallistumisesta siihen
Muistilista!

Koulussa tai koulumatkalla
tapahtuneista häirintä- , kiusaus- ja
väkivaltatapauksista (kaikille
osapuolille)

Oppilaan aiheuttamasta vahingosta

Luokasta poistamisesta

Oppilaan poistamisesta koulusta
loppupäiväksi. Samalla sovitaan esim.
oppilaan noutamisesta

Kiellettyjen aineiden tai esineiden pois
ottamisesta, sekä niiden takaisin
luovuttamisesta (huoltaja ja/tai poliisi)
Mm. seuraavissa asioissa
rehtorin tai opettajan tulee
lain vaatimalla tavalla
kuulla tai tiedottaa
huoltajaa/huoltajia:

similar documents