ERASMUS+ koko ohjelmakauden tavoitteet

Report
EU-rahoitus 26.5. Järjestöpäivä
Taneli Tiilikainen
ERASMUS+ koko ohjelmakauden tavoitteet
a) to tackle cross-border threats to the integrity of sport, such as
doping, match-fixing and violence, as well as all kinds of
intolerance and discrimination;
(b) to promote and support good governance in sport and dual
careers of athletes;
(c) to promote voluntary activities in sport, together with social
inclusion, equal opportunities and awareness of the
importance of health-enhancing physical activity
through increased participation in, and equal access to,
sport for all.
ERASMUS+: seuraava haku auki syksyllä?
• Yhteistyökumppanuudet 14,7 milj. (1. haku 26.6.: 14,6)
• Tapahtumat 2,0 milj. (1. haku 2,0 + 3,0 miljoonaa)
• Tietoperustan vahvistaminen, vuoropuhelu + muut 5,5
milj. (1. haku 2,8 milj.)
• Yhteensä 22,3 milj. (1. haku 19,3 + 5,0)
Huomioita:
• Yhteistyökumppanuushankkeita keskimäärin
pienennetään
• Kaikkiin ohjelmakauden tavoitteiden toteuttamiseen voi
saada tukea
Valo hakee: Sports Club for Health
Tavoitellut tulokset:
- Urheillen terveyttä opas laajennetaan koskemaan koko
elämänkulkua
- Työkalut seuroille harrasteliikunnan lisäämiseksi
- Lajiliitoille malli, jonka avulla voivat tukea seuroja
harrasteliikunnan lisäämiseksi
Partnerit:
- Jyväskylän yliopisto, Ratsastajainliitto, Nyrkkeilyliitto,
Uimaliitto, Voimisteluliitto, ESLU, PLU
- Urheilujärjestöjä ja tiedeyhteisöjä mm. Belgiasta,
Kroatiasta, Saksasta, Irlannista ja Itävallasta
Valo mukana: The World´s Most Active
School (Tanska veturina)
Tavoitteet:
- Parhaat mallit, joilla liikettä saadaan lisää koulupäivään
- Yhteistyö seurojen ja koulujen välillä
EU:n Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020: Kestävää
kasvua ja työtä
Hallintoviranomainen TEM
Tarkastusviranomainen VM
Ohjaavat ministeriöt TEM, OKM, STM, YM, LVM
Rahoittavat viranomaiset ELY-keskukset (4) ja maakunnan liitot
maakunnan yhteistyöryhmän MYR lausunnon mukaan
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Itä- ja PohjoisSuomen
alueellinen
suunnitelma
Etelä- ja LänsiSuomen
alueellinen
suunnitelma
Valtakunnalliset teemat EAKR 10 % ESR 25 %
EAKR
Pk-yritysten
kilpailukyvyn
parantaminen
Tiedon ja
osaamisen
tuottaminen ja
hyödyntäminen
ESR
Työllisyys ja
työvoiman
liikkuvuus
Koulutus,
ammattitaito ja
elinikäinen
oppiminen
Sosiaalinen
osallisuus ja
köyhyyden
torjunta
Rahoituksen jakautuminen
EU + kansallinen rahoitus 2014-20: 3,0 miljardia (430 milj./v.)
EU + kansallinen rahoitus 2007-13: 4,2 miljardia (600 milj./v.)
Valtakunnalliset teemat
• EAKR 10 % n. 13,3 milj. euroa/v.
• ESR 25 % n. 35,5 milj. euroa/v.
Alueiden rahoitus
• Itä- ja Pohjois-Suomi 70,61% n. 221 milj. euroa/v.
• Etelä- ja Länsi-Suomi 28,94 % n. 91 milj. euroa/v.
• Ahvenanmaa 0,45 % n. 1,4 milj. euroa/v.
Valtakunnalliset teemat
Osallistamalla osaamista
– Monialaisen osaamisen vahvistaminen
• Eri toimijoiden mm. kolmannen sektorin osaaminen
elämän siirtymävaiheita tukevissa palveluissa
– Osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi
nuorten toimintaympäristöissä
• Mm. liikuntatoimijoiden menetelmät nuorten työ- ja
toimintakyvyn vahvistamiseksi
– Taide-, kulttuuri- ja liikuntalähtöiset
menetelmät
• Monialaiset menetelmät, joilla vähennetään
liikkumattomuutta ja istumista koulutuksen ja
työelämän eri vaiheissa
Valtakunnalliset teemat
Luovaa osaamista
– Monialaiset osaamisohjelmat
• Mm. kulttuuri- ja liikuntamatkailu osaamisen
vahvistaminen
– Luova osaaminen työelämässä
• Tuetaan johtamista ja edistetään työkykyä
luovan osaamisen, taiteen, kulttuurin ja
liikunnan menetelmin ja keinoin
Linkkejä
Erasmus + EU-komission sport-sivuille:
http://ec.europa.eu/sport/opportunities
/sport_funding/index_en.htm
Rakennerahasto-ohjelma:
http://www.rakennerahastot.fi/
Valon pääyhteistyökumppanit

similar documents