Valo 140917 Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen

Report
YHTEISÖLLISYYS
ja
IHMISTEN JOHTAMINEN
YHTEISÖLLISYYS ON
TÄRKEÄ ASIA…
- ihmiselle
- urheiluseuralle
- lajikulttuurille
- yhteiskunnalle
MITÄ YHTEISÖLLISYYS ON?
MITEN SE ILMENEE?
YHTEISÖLLISYYS ON…
yhdessä tekemistä ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta
kunnioittamista
viihtymistä
positiivista
ilmapiiriä
luottamusta
yhteisvastuullisuutta
Lajikulttuurin
vaikutus
Paikkakunnan
ja alueen
vaikutus
Seuran yhteisöllisyys
-
seuran arvot ja perinteet
seuran ryhmät ja toiminnat
seuran ihmiset
???
Kuva: Seuran yhteisöllisyyteen vaikuttavia asioita
Megatrendit ja
muutospaineet
MITÄ HAASTEITA JA
VASTAVOIMIA
YHTEISÖLLISYYDELLE ON
NYKYÄÄN?
YHTEISÖLLISYYDEN HAASTEITA JA
VASTAVOIMIA “Ajan henki”
AJATTELUN
VALTAVIRRAT
VAIHTUVAT RYHMÄT JA
TUKIPALVELUJEN
LISÄÄNTYMINEN
YKSILÖLLISYYS ”URHEILIJA
KESKIÖSSÄ”
KIIRE JA
MONET
VERKOSTOT
MAKSUHALUKKUUS
JA ASIAKKUUS
SEURAN
VAIHTAMISEN
YLEISTYMINEN
???
JATKUVA KILPAILU ”LUMEYHTEISÖLLISYYS”
YHTEISÖLLISYYDEN
ILMENEMISMUOTOJA
heikko yhteisöllisyys
joustava yhteisöllisyys
hyvä ja vahva yhteisöllisyys
liian vahva ja vaarallinen yhteisöllisyys
IHMISET
SEURATOIMINNASSA
OUTSAIDERIT
TURISTIT
REGULAARIT
INSAIDERIT
Seuraihmisten luokittelu by Pasi Koski
Kuinka monta insaideria
on seurassanne?
Onko seurallanne (hyviä)
toimenpiteitä houkutella turisteja ja
outsaidereita mukaan seuran
toimintaan?
ERILAISIA IHMISRYHMIÄ JA
MOTIIVEJA SEURATOIMINNASSA
- vapaaehtoiset ja “superaktiivit”
- palkkiomotivoitunut ja “pakotettu” vapaaehtoisuus
- päätoimiset ja osa-aikaiset työntekijät
- seuran huippu-urheilijat
- joukkueen/ryhmän vs seuran ihmiset
- seurakonkarit
- marisijat – “seuran nakertajat”
YHTEISÖLLISYYDEN
JOHTAMISESTA
-
- suunnittele ja järjestä seuran perustoiminnot
yhteisöllisyyttä rakentavaksi
+ mukaan mausteeksi joitain erityistoimenpiteitä
Millainen seurajohtaja on hyvä
seuran yhteisöllisyyden
Millainen seurajohtaja on hyvä
seuran mMIl?
Millainen
on hyvä
Mi
seurajohtaja
kannalta?
yhteisöllisyyden kannalta?
Seuran
perustoiminta
on olennainen osa
yhteisöllisyyttä
Ryhmien
toimintatavat
Harjoitustilat
ja - vuorot
Yhteisharjoitukset
Ryhmien
muodostamisen
periaatteet
?
yhteisöllisyys
Leirit
Matkajärjestelyt
Seuran
huippujen
asenne ja
rooli
Seuran
järjestämät
tapahtumat
Kilpailut ja
pelit
Yhteisöllisyyttä
voi vahvistaa
myös erityistoimilla
Seuraväki
mukaan
suunnitteluun
Aktiivinen,
avoin ja
monipuolinen
viestintä
Seura-asut ja
tunnukset
- ”brändi”?
Hyvät ihmiset…
Yleinen
arvostus ja
puhetapa
”Seura = me”
yhteisöllisyys
Tilaisuudet
ja juhlat
Seuran
toimisto ja
kokoustilat
…vielä ihmisten ja yhteisöllisyyden
johtamisesta
- vapaaehtoisuuden ja
kansalaistoiminnan ymmärtäminen
- kuuntelua ja keskustelua
- ei yksin, tiimityönä
- johda edestä, takaa, keskeltä, reunalta…
- tunnetta, fiilistä… huumoria
… mutta oman persoonan ja resurssien rajoissa !

similar documents