T2014 Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia 2014

Report
Kulttuurimatkailun
kehittämisstrategia
2014-2018
Sisältö
Kulttuurimatkailu ja sen tavoitteet
Tuotetarjonta ja painopistealueet
Kehittämistä vaativat strategiset osa-alueet
Kohderyhmät ja markkinointi
Kulttuurimatkailu
ja sen tavoitteet
Mitä on kulttuurimatkailu?
Kulttuurimatkailussa tuotteistetaan alueellisia ja
paikallisia kulttuurin voimavaroja. Painotus on
matkailutuotteissa ja –palveluissa, joita tarjotaan
liiketoiminnallisin perustein.
Tavoitteena on luoda kulttuurillisista voimavaroista
elämyksiä matkailijoille ja oppia niistä.
Kulttuurimatkailun visio
Suomi on modernin
humanistin sydämen valinta
– kiitos kulttuurimme
Kulttuurimatkailun missio
Edistämme elinkeinon hyvinvointia
ja taloudellista kestävyyttä
luomalla matkailijoille uudenlaisia
elämyksiä sekä kulttuuri- ja
matkailutoimijoille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
Kulttuurimatkailun tavoitteet vuoteen 2018
Päätavoitteena on kasvattaa
Suomen matkailutuloja.
Imagollinen tavoite on, että kulttuurilliset
sisällöt vahvistuvat Suomen maakuvassa ja
matkailumaakuvassa kansainvälisillä
matkailumarkkinoilla.
Määrälliset tavoitteet
+5%
+5%
Museoiden ulkomaisten
kävijämäärä
Finland Festivalsin
tapahtumien kävijämäärä
+10%
10 kpl
Vuosittainen käyntimäärän kasvu
VisitFinlandin.comin kulttuuri-sisältöisissä
artikkeleissa ja directoryssa
Laatutonni Culture
DQN –koulutuksen läpikäyneitä
kohteita vuonna 2018
Kävijämäärien seuranta Trade follow-up
Kulttuurimatkailun
vahvuudet
• Kohderyhmän kiinnostus suomalaiseen elämäntapaan
• Ruoka
• Vastakohtaisuus
• Infrastruktuuri
• Kansanperinteen moderni tuotteistus
• Luovan talouden toimikenttä
Kulttuurimatkailun
mahdollisuudet
• Ruokatrendit
• Kiinnostus designiin
• Lifestyle-trendit, esim. kierrättäminen
• Yhteistyö yli toimialarajojen
• Slow life
Kulttuurimatkailun
heikkoudet ja haasteet
• Alueellisten hankkeiden lyhytkestoisuus
• Hajanainen kenttä
• Ei tuotteistettuja palveluita
• Vähäinen markkinointi ja yhteistyö
• Asiakkaiden heikko tuntemus
• Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden heikko tuntemus
Tuotetarjonta ja
painopistealueet
Tuotetarjonnan teemat
• Tapahtumat
• Taiteen lajit
• Kulttuuriperintö
• Elämäntavat
Temaattiset painopistealueet
Ruoka
Suomalainen
elämäntapa
Kulttuuriset elementit
Individuaali-matkailijalle
Culture in Nature
Design
Luovan talouden
nousevat alat
Temaattiset painopistealueet
Suomalainen elämäntapa
• Live like a local
• Paikan tuntu
• Luontosuhde
• Sosiaaliset käytännöt
• Tutustuminen suomalaisiin, paikallisuuteen, kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja
tarinoihin elämyksellisellä tavalla,
maalla ja kaupungissa
Temaattiset painopistealueet
Ruoka
• Lähiruoka
• Villiruoka
• Suomalainen ruokakulttuuri
• Matkailijan osallistaminen
• Elämyksellisyys
Temaattiset painopistealueet
Design ja arkkitehtuuri
• Muotoilu
• Muoti
• Arkkitehtuuri ja sen vaikutukset
eri elämänalueilla
Temaattiset painopistealueet
Luova talous ja taide
• Musiikki
• Käden taidot
• Elokuva
• Peliteollisuus
• Sarjakuva
Kehittämistä vaativat
strategiset osa-alueet
1
Kehityskohteet
Tuotekehitys
• Työkalujen hyödyntäminen
• Suomalaisen elämäntavan kokeminen
• Culture in nature
• Kulttuurireitit
• Ruokateema näkyväksi
• Yhteinen laatukäsite
• Asiakastuntemus, uudet markkinat
• Tuotteistus myyntikelpoiseksi
• Yhteistyö yli toimialarajojen
2
Kehityskohteet
Yhteistyö ja verkostot
• Kulttuurimatkailun organisoitumismallin vakiinnuttaminen
• Uudet verkostot ja strategiset kumppanuudet
3
Kehityskohteet
Myynti ja markkinointi
• Näkyvyyden lisääminen
• Myynti- ja välittäjäportaan toiminnan kehittäminen
• Tuotetarjonta jakelukanaviin
• Matkailun liiketoiminnan ymmärtäminen
4
Kehityskohteet
Seuranta eli tilastoinnin,
mittaamisen ja dokumentoinnin
kehittäminen
Tutkimustarpeet
• Tilastointi: kävijätutkimukset, kulttuuristen matkailutuotteiden
asiakasmäärät, Trade Follow-up -kartoitus
• Kuluttajaprofiilit Kiinassa ja Japanissa
• Kulttuurin kuluttaminen
• Asiakastiedon ja laadullisen kokemuksen tutkiminen
• Matkailureittien asiakasmäärät ja kulttuurin asema
Kohderyhmä ja
Markkinointi
Kohderyhmät
• Modernit humanistit Kiinassa ja Japanissa sekä Euroopassa
(Saksa, Ranska, UK, Benelux, Itävalta, Sveitsi, Italia, Espanja)
• Venäjällä 25-55-vuotias keskiluokka
• Kotimaan matkailijat
Modernien humanistien
kiinnostuksen kohteet
• Aineeton kulttuuriperintö
• Paikallinen elämäntapa ja kulttuuri
• Paikallinen ruoka
• Aktiviteetit
• Luonto
• Maisemat
• Rentoutuminen
Kulttuurimatkailun markkinoinnin kivijalka
Credible
Cultural beat
Contrasting
Creative
Wild and free
Cool
Silence, please
Lisätiedot ja kommentit
Kehityspäällikkö
Matkailun edistämiskeskus
Terhi Hook
[email protected]

similar documents