ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n esitysmateriaali

Report
Miehittämättömään ilmailuun
liittyvä teollisuuden toiminta
Martti Wallin
PIA Ilmailuryhmän puheenjohtaja
RPAS-foorumi, Trafin auditorio 6.6.2013
Miehittämättömän ilmailun erityispiirteitä
• Mittakaavaltaan helpompi hallita kuin perinteinen ilmailu, jonka
takia toimijoita on paljon
• Erittäin poikkitieteellinen, vahva järjestelmäpainotus
• Miehitettyihin laitteisiin verrattuna
– Lähetys ja tukijärjestelmät erilaisia kuin lentokoneilla
– Lentävän osan käyttöikä on usein lyhyempi
– Elinjakson tukipalveluilla ei yhtä suurta suhteellista painoarvoa
• Suomalaisen teollisuudella ja tutkimusyhteisöllä on laajaa
kansainvälisesti tunnustettua osaamista, mm.
–
–
–
–
–
Kokonaiset lennokit
Häiriösietoinen tietoliikenne
Laukaisujärjestelmät
Valvontajärjestelmät, sensorit ja säätiedon keruu
Koulutusvälineet ja -palvelut
2
Teollisuuden järjestäytyminen
• PIA Ilmailuryhmän alaisuudessa toimii yhteistyöverkosto
FINUAS, joka kattaa laajasti teollisuuden, tiedeyhteisön,
operaattorien ja viranomaistahojen toimijoita, mm.
– Varsinaisina jäsenininä Patria, Robonic, Insta, Vaisala
– Kokouksissa mukana Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisi
• FINUASin ensisijainen tehtävä on miehittämättömän ilmailun
toimintaedellytyksien edistäminen
• Yhdessä sekä oman osaamisemme, että kansainvälisen
yhteistyöverkostojemme kanssa meillä on mahdollisuus tarjota
kokemukseen perustuvaa näkemyksiä
– Teknologioiden kypsyydestä ja kehitystrendeistä
– Teollisista toimijoista ja operaattoreista sekä heidän tarpeistaan
– Maailmalla jo sovellettavista parhaista käytännöistä
 Teollisuus toimii tällä alueella jo nyt, kansainvälisesti verkostoituen ja
kerää uutta viranomaistyössä sovellettavissa olevaa osaamista
3
Kehitystarpeet teollisuuden näkökulmasta
• Kaikkein keskeisin kehittämisen tarve liittyy ilmatilan hallintaan ja
operointiedellytyksiin – missä ja miten saa operoida
• Haaste on globaali – USA pyrkii ratkaisuun 2015 , EU ehkä 2016
• Jotta teollisuuden kilpailuedellytykset saadaan pidettyä
kilpailijamaiden tasolla, tulee meidän olla kehityksessä
ensimmäisten joukossa, vaikka luonnollisesti implementoimme
yhteiseurooppalaisia määräyksiä
• Esitämme, että siviilikäyttöön varataan ilmatilasta pysyvä vaaraalue, joka voitaisiin aktivoida nykykäytäntöä merkittävästi
lyhyemmällä varoitusajalla
– Esimerkkinä Kemijärven lentokenttä ja sen välittömässä
läheisyydessä olevat alueet, joilla haitat muulle ilmailulle ovat
vähäiset
4
Yhteystietoja
• Simo Mäkipaja
FINUAS puheenjohtaja
[email protected]
040-8692618
• Juha Moisio
FINUAS varapuheenjohtaja
[email protected]
040-7516363
• Martti Wallin
PIA Ilmailuryhmä, puheenjohtaja
[email protected]
040-8692016
5

similar documents