Miksi ja mitä hyötyö trauman käsittelystä valmentamiseen

Report
Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi
Epäonnistumisesta selviäminen urheilussa
seminaari 5.5.2014



20 vuoden kokemus akuuttien kriisien ja
aikaisemmin tapahtuneiden traumaattisten
kokemusten hoidosta
Tänä aikana ymmärrys järkyttävien
kokemusten merkityksestä elämässä ja niiden
käsittelystä syventynyt ja täsmentynyt
Uusia tehokkaita ja nopeasti vaikuttavia
hoitomenetelmiä kehitetty
◦ EMDR (Eye Movement Desentisation and
Reprosessing)


Traumaattinen kokemus tallentuu mieleen
sellaisena, kuin se on syntyhetkellään
kaikkine aistimuksineen, tuntemuksineen ja
fyysisinä reaktioineen
Tunkeutuu mieleen alkuperäistä tilannetta
muistuttavissa tilanteissa
◦ Ei hallittavissa


Traumaattisessa kokemuksessa tapahtuu
runsaasti ehdollistuvaa S-R oppimista
Traumaattisilla kokemuksilla on taipumus
toistua

Traumaattinen kokemus tuottaa usein ”väärän”
uskomuksen minäkuvaan
◦ olen huono, olen kelvoton, minusta ei ole mihinkään



Tämä ”väärä” uskomus on asianosaiselle totta
niin kauan kuin se korjataan
Se alkaa toteuttaa itseään, aletaan toimia sen
mukaan
Itselle kuitenkin usein uskotellaan, että ollaan
päästy sen kokemuksen yli, kun ei ole muutakaan
mahdollista
◦ Tietoisuus ”huonoudesta” kuitenkin säilyy syvällä itsessä:
itseään ei pysty pettämään

Väärä uskomus minäkuvassa tulee korjata,
työstää pois



Vakavat epäonnistumiset tärkeissä
kilpailuissa
Fyysiset loukkaantumiset
Vaikeat kokemukset ja pettymykset tärkeissä
ihmissuhteissa
◦ Valmentaja yksi hyvin tärkeä ihmissuhde

Traumaattiset kokemukset muulla
elämänalueella kuin urheilussa
◦ Onnettomuudet, tapaturmat, ihmissuhteet


Tyypillistä on alisuoriutuminen ja herkkyys
epäonnistua
Tämä seurausta
◦ Urheilijan pystyvyysusko, itseluottamus horjuu
ratkaisevalla hetkellä, koska
 Epäonnistuminen tai loukkaantuminen tunkee mieleen,
kaappaa mielen
 Pelko loukkaantumisesta käy mielessä, pelätään, että
se sattuu uudestaan
 Keskittymiskyky heikkenee traumaattisten kokemusten
seurauksena


Urheilijan psyykkiset vammat hoidetaan
samalla huolella ja vakavuudella kuin fyysiset
vammat
Tämä tarkoittaa, että
◦ käsitellään perusteellisesti kokemukseen liittyvät
tosiasiat, ajatukset ja tunteet
◦ Mennään kokemusta kohti ja sen läpi, ei vältetä sen
tuottamia ajatuksia ja tunteita
◦ Saadaan purettua kokemuksen vaikutus
itseluottamukseen ja ajatuksiin omasta itsestä
◦ Tämä edellyttää osaavaa psykologia, joka taitaa
tähän tarkoitukseen kehitettyjä erityismenetelmiä


Huippu-urheilija loukkaantuu/epäonnistuu
urheilusuorituksessa vakavasti
EMDR-menetelmää käytettäessä työskentely käsittää
seuraavat vaiheet:
◦ Valitaan suorituksessa tietty kohta lähtökohdaksi:
 Esim. hyppyyn lähtö, jolloin loukkaannuttiin tai heti
loukkaantumisen jälkeen
◦ Kuinka ahdistava tai häiritsevä tuo muistikuva on asteikolla
0-10
◦ Mitä tuo kokemus vaikuttaa siihen, mitä itsestään ajattelee:
minä olen ……
◦ Mitä haluaisit ajatella itsestäsi suhteessa tuohon
kokemukseen?
◦ Miten todelta tuo ajatus tuntuu tällä hetkellä asteikolla 1-7?
◦ Kun ajattelet tuota kokemusta, missä se tuntuu kehossasi?





Kuvaus siitä miten työskennellään
Työskentely aloitetaan: keskity valittuun tapahtumaan, siihen,
että olet ”surkea” ja tuntemuksiin kehossa ja seuraa silmilläsi
kättäni…
Yleensä ensin työstetään pois negatiivisia tunteita, tyhjennetään
negatiivisten tunteiden astiaa, joka täynnä
Tavoitteena, että tapahtuman häiritsevyys on 0.
Sitten siirrytään vahvistamaan positiivista tavoitetta:
tapahtumalla ei vaikutusta minäkuvaan, tekee vahvemmaksi
◦ Tapahtuu usein itsestään prosessin kuluessa



Käydään läpi kehon tuntemukset
Käsittelyn kesto yleensä 1½ tuntia
Traumaattinen kokemus saattaa työstyä jopa yhdellä
käsittelykerralle
◦ Varsinkin jos yksi yksittäinen tapahtuma

Toimii kolmella neljästä henkilöstä

Seuraava kilpailu huomenna tai ylihuomenna

Kilpailukauden aikana

Harjoituskauden aikana
◦ Mahdollisuus käsitellä kokemus välittömästi kilpailun
jälkeen
◦ Perusteellinen erittely ja käsittely keskustelemalla,
joskus EMDR
◦ Vaikeita kokemuksia voidaan käsitellä perusteellisemmin
◦ Keskitytään tällä hetkellä akuutteihin kokemuksiin
◦ Voidaan käsitellä myös vanhempia kokemuksia, jotka
haittaavat tai joiden pelätään haittaavan tulevia
suorituksia
◦ Käsittely voi hetkellisesti olla raskasta ja suorituskyky
voi heikentyä hetkellisesti
◦ Pyritään psyyken kunnon kohottamiseen
Mallia akuutista kriisityöstä
1.
Valmentajan ja urheilijan läheisten tehtävä on
tunnistaa tilanteet ja tapahtumat, jotka järkyttävät
urheilijaa ja vaivaavat häntä paljon
2.
Heidän tulee urheilijan luvalla ottaa yhteyttä
asiantuntijaan
3.
Tätä varten tulee olla asiantuntevien psykologien
verkosto, johon voidaan tällaisessa tilanteessa ottaa
yhteyttä ja johon kuuluvat psykologit ovat
sitoutuneet toimintaan siten, että he välittömästi
lähtevät käsittelemään vaikeaa kokemusta urheilijan
kanssa
Tätä tarkoitusta varten tarvitaan koulutusta ja kirjalliset
ohjeet





Tunnistaa tilanteet ja tapahtumat, jolloin
psyykkistä huoltoa tarvitaan ja ottaa yhteyttä
(konsultoida) asiantuntijaa
Ohjata urheilija erityspalvelujen piiriin
Urheilijan epäonnistuminen tai
loukkaantuminen traumaattinen kokemus
myös valmentajalle
Myös valmentaja tarvitsee tällaisissa
tilanteissa psyykkistä huoltoa ja samoja
toimenpiteitä kuin urheilija




Epäonnistumiset, loukkaantumiset yms. ovat
urheilijan elämässä jokapäiväisiä kokemuksia
Kynnys erityispalvelujen käyttämiseen tulisi
olla hyvin matala
Urheilijan ja valmentajan psyykkinen huolto
pitäisi olla arkipäiväistä toimintaa
Nyt kuitenkin uutta
◦ Suunnitteilla pilotti-tutkimus aiheesta
◦ Tietoja tästä myöhemmin

similar documents