Suomen Punaisen Ristin ainutlaatuisuus, visio ja

Report
Punainen Risti on valtioiden
valtuuttama järjestö
• Valtioiden takaama oikeus auttaa kaikilla konfliktikentillä
• erityisasema humanitaarisen oikeuden aseman
vahvistamisessa
• Suomen valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys ->
Laki ja asetus Suomen Punaisesta Rististä
• Ei rekisteröity yhdistys
Suomen Punaisen Ristin säännöt ja toimintalinjaus
Vapaaehtoiset ovat Punaisen
Ristin toiminnan perusta
• “Eikö olisi mahdollista rauhan ajan vallitessa perustaa
avustusjärjestöjä, joiden tehtävänä olisi sodan aikana
avustaa haavoittuneiden hoidossa tehtävästään tietoisilla ja
hyvin koulutetuilla vapaaehtoisilla?”
– Henry Dunant, Solferinon muisto (1862)
Suomen Punaisen Ristin säännöt ja toimintalinjaus
Punainen Risti on auttajana
maailmassa ainutlaatuinen
•Punainen
Risti tekee
kestäviä,
•ja siksi
parempia
•tuloksia
•Punainen
Risti tekee
yhteistyötä
•koska se tuo
•parhaan
tuloksen
•Punainen
Risti
•on pysyvästi
läsnä
kaikkialla
•maailmassa
•Punainen Risti
•tuntee menneisyyden,
•osaa toimia oikein
•nykyhetkessä ja tietää
•mikä on realistisesti
•kestävää
•tulevaisuudessa
•Punaisen
Ristin
•ei tarvitse
aluksi
lähettää
ketään
•minnekään
•Punainen
Risti
•tekee
työtään
•yhteisön
•sisältä käsin
•Punainen
Risti
•elää työnsä
•tulosten
kanssa
Suomen Punaisen Ristin säännöt ja toimintalinjaus
Keitä olemme?
Toiminta-ajatus, visio, toiminnalliset
arvot
Autamme yhdessä
avun tarpeessa olevia
ihmisiä.
AVOIN
PALVELUALTIS
AIKAANSAAVA
YHTEISTYÖKYKYINEN
Olemme rohkea ja
luotettava auttaja
kotona ja maailmalla.
Suomen Punaisen Ristin säännöt ja toimintalinjaus
Mihin
menemme?
Visio
Mitä
teemme?
Toiminnan
tavoitteet
Olemme rohkeita ja luotettavia
auttajia kotona ja maailmalla.
AUTAMME
VAHVISTAMME
VAIKUTAMME
ONNETTOMUUKSISSA
TERVEYTTÄ JA
INHIMILLISYYDEN
JA KATASTROFEISSA
TURVALLISTA
PUOLESTA
ELÄMÄÄ
Miten
toimimme?
Toimintatavat
•Vahva vapaaehtoisuus
•Toimivat rakenteet, riittävät resurssit
•Hyvä kumppani
Keitä
olemme?
Toiminnan
perusta
Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä.
Periaatteet, Geneven sopimukset, laki ja asetus SPR:stä, toiminnan arvot,
Strategia 2020
Suomen Punaisen Ristin säännöt ja toimintalinjaus
YHTEENVETO KEHITTÄMISEN ALUEISTA 2011-2014 :
Mihin
menemme?
Visio
Mitä teemme?
Toiminnan
kehittämisen
alueet
Miten toimimme?
Toimintatapojen
kehittämisen
alueet
Keitä olemme?
Toiminnan
perusta
Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia
kotona ja maailmalla.
AUTAMME
ONNETTOMUUKSISSA JA
KATASTROFEISSA
1. Valmius koko maan
kattavaksi,
2. Ensihuollon ja henkisen
tuen valmius paremmaksi
3. Avoimuutta, laatua ja
monipuolista sisältöä
ensiapuryhmätoimintaan
VAHVISTAMME
VAIKUTAMME
TERVEYTTÄ JA
INHIMILLISYYDEN
TURVALLISTA ELÄMÄÄ PUOLESTA
1. Enemmän ja
monimuotoisempaa
ystävätoimintaa.
1. Vaikuttamistyö eläväksi
2. Reddie Kids –varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen
3. Pitkäkestoisen nuorisotoiminnan
mallintaminen ja kehittäminen
4. Enemmän kouluyhteistyötä
yläkouluille
Vahva vapaaehtoisuus
1. Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan
2. Rekrytointiin kolmen kärki: jäsenet, nuoret, aktiiviset seniorit
3. Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestöön
Toimivat rakenteet ja riittävät resurssit
1. Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella
2. Johtamisen kehittäminen
3. Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan
4. Tiloja toimintaan
Hyvä kumppani
1. Järjestö- ja verkostoyhteistyön vahvistaminen
Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä.
Periaatteet, Geneven sopimukset, laki ja asetus SPR:stä, toiminnan arvot, Strategia 2020
Suomen Punaisen Ristin säännöt ja toimintalinjaus

similar documents