MS Visio ja liiketoimintaprosessit v 1.1

Report
Harjoitus 2.
MS Visio
Prosessikaavion mallintaminen sanallisesta kuvauksesta
1
Tommi Turunen
Prosessien piirtämisidea
 Sanallinen prosessikuvaus puretaan piirrokseksi, josta
etenemisen mukaisessa järjestyksessä voidaan lukea
prosessissa tapahtuva toiminta kuten sanallisessa
kuvauksessa
 Miten sanallisesta kuvauksesta löydetään piirtämisessä
tarvittava tieto?
 Analysoidaan kuvausta
 Haetaan kuvauksesta piirtämisessä käytettäviä elementtejä:
Avaa tiedosto MallintamisenElementit.xlsx ja
tutustu niihin.
2
Tommi Turunen
Harjoitus – Uusintatenttiprosessi Pasilassa
 viimeistään viikkoa ennen uusintaa opiskelija ilmoittautuu
uusintatenttiin extranettiin
 opettaja saa ilmoittautumistiedon extranetistä sähköpostitse
 opettaja laatii tentin ja vie sen postitushuoneeseen 2 vrk ennen
tenttipäivää.
 tenttipäivänä valvoja noutaa tenttipaperit ja jakaa opiskelijoille.
 opiskelija suorittaa tentin.
 tentin jälkeen valvoja toimittaa tenttivastaukset opettajan
postilokeroon.
 opettaja noutaa tenttipaperin ja arvioi sen.
 jos arvosana muuttuu, opettaja vie arvosanan Winhan arviointeihin
3 vkon sisällä, josta opiskelija näkee sen.
Esimerkki ensimmäisen lauseen jäsentämisestä:
Kuvaus
Mallintamisen elementin nimi
Viimeistään viikkoa ennen uusintaa
Aika
opiskelija
Toimija
ilmoittautuu
Toiminta
uusintatenttiin
Toiminnan kohde
extranettiin.
Toimija
4
Tommi Turunen
Harjoitus 2.a):
 Avaa tiedosto MallinnusHarj.docx
 Etsi sanallisesta kuvauksesta mallintamisen elementtien
edustajat ja merkitse ne ohjeiden mukaisesti.
 Etsi koko prosessista alku ja loppu (yksi kappale kumpaakin).
5
Tommi Turunen
Tulosten vastaavuus Visio’n muotoihin:
Liiketoimintaprosessin ja Vision elementit
 kts. Visio_yleisimmat_muodot.pdf
6
Tommi Turunen
Kaista eli ”uimarata”
(Swimlane)
 Kullakin toimijalla on oma nimetty kaistansa, jossa
toiminnot tapahtuvat.
7
Tommi Turunen
Erotin
(Separator)
 tarpeellinen vain, kun se olennaisesti täsmentää
prosessia.
 voidaan täsmentää esim. aikaa, vaihetta tai paikkaa
 kuvaava teksti kirjoitetaan Phase-sanan paikalla
8
Tommi Turunen
Muotojen vetäminen
 Kaistalle/uimaradalle vedetään toimintaan sopiva ja sitä
kuvaava muoto.
 Kullekin toimintomuodolle annetaan nimi
9
Tommi Turunen
Aloita/Lopeta
(Start/End)
 Jokaisen prosessin alussa ja lopussa
Prosessin alku
Prosessin loppu
10
Tommi Turunen
Muotojen yhdistäminen
 Muodot yhdistetään yhdistimillä prosessin etenemisen mukaisesti.
Prosessi edistyy piirroksessa vasemmalta oikealle.
 Vihje: käytä työkalupalkissa olevaa yhdistintä (Connector).
11
Tommi Turunen
Yhdistin




(Connector;
Home-välilehdellä Tools-ryhmässä)
Vedetään muotojen välille
Liimataan muotojen ääriviivojen x –kohtiin kiinni
Sinireunaisista ”välilaatikoista” voidaan muokata
Voidaan lisätä tekstiä kaksoisklikkaamalla yhdistintä
Pointer Tool
Connector
jompikumpi ”päällä”
Tommi Turunen
12
Prosessi
(Process)
 Sisälle kirjoitetaan Toiminta + Toiminnan kohde
 Vedetään kyseisen toimijan kaistalle/uimaradalle
Toiminta
Toiminnan kohde
Toimija
Toiminta
Toiminnan kohde
13
Tommi Turunen
Päätös
(Decision)
 Ehto tai sääntö, jonka toteutumisessa vaihtoehtoja
 Useampia vaihtoehtoja (viivoja) ulos
 Yleensä jokin vaihtoehto palautuu aiempaan vaiheeseen
14
Tommi Turunen
Sivujen välinen viittaus
(Off-page reference)
 merkitään kohdat, joissa prosessi jää kesken;
vastaava merkki seuraavalla sivulla osoittaa jatkumisen
 kullekin viittaukselle yksilöity tunnus
 yhdellä tai useammalla kaistalla/uimaradalla
Sivu 1
Sivu 2
15
Tommi Turunen
Sivujen välinen viittaus
(Off-page reference)
 Lisää ensin uusi sivu valintanauhalta
Cross-Functional Flowchart > Page
 Uimaradat ja toimijat kopioituvat
 Lisää viittaus päättyvälle sivulle
Valitse jo olemassa oleva
sivu (jonka juuri lisäsit)
tämä pitää
viittaustunnuksen
automaattisesti
synkronoituna
16
Tommi Turunen
Ylä- ja alatunniste
(Print Preview  Header & Footer)
avaa ja katso
vaihtoehtoja
17
Tommi Turunen
Vinkkejä
 Voit noudattaa piirtämisessä itsellesi sopivaa
järjestystä.
 Usein on tarkoituksenmukaista viimeistellä muodot
nimillä ja tehdä muotojen yhdistäminen ennen
seuraavan muodon raahaamista piirrosalueelle.
 Seuraa välillä perustana olevaa sanallista kuvausta ja
varmista, että piirroksen prosessi etenee oikein.
 Tee ”väljä” piirros. Voit myöhemmin tiivistää, jos siihen
on tarvetta.
18
Tommi Turunen
Harjoitus 2.b)
 Kuvaa Visio'lla prosessikaavio tekemäsi jäsentämisen
pohjalta.
19
Tommi Turunen

similar documents