elämän lähde ja paranemisen mahdollisuudet fh - Ykseys.org

Report
ELÄMÄN LÄHDE JA PARANEMISEN
MAHDOLLISUUDET
Tuulikki Harmia-Pulkkinen
12.3.2014
Työvälineitä paranemiseen
Askeleita paranemiseen
• Sisäisen lapsen ohjaaman alitajunnan
puhdistaminen vanhoista rajoittavista
uskomuksista, ajatuksista, valoista (vala) ja
kokemuksista.
• Tukkivat ihmisen energiakehoa ja aiheuttavat
vastaavan tukoksen kehoon
• Uskomuksilla ja valoilla on voimakas elämää
ohjaava vaikutus!
Tunteet ja ajatukset
• Väylä alitajunnannan tallenteisiin
• Alitajuntaa ohjaa ihmisen sisäisen lapsi, jonka
kohdatessaan ihminen saa kontaktin
Korkeampaan itseensä = väylä Lähteeseen
aukeaa!
• Keho on kommunikointiväline, joka heijastaa
mieltä ja mielen tallenteita
Kuka minä olen?
Albert Einstein(1879-1955)
”Haluan tietää kuinka Jumala loi tämän maailman. En ole
kiinnostunut yksittäisistä ilmiöistä tai aineiden laajasta kirjosta.
Haluan ymmärtää Jumalan ajatukset, kaikki muu on
vähäpätöistä. Jokainen, joka tosissaan etsii vastauksia, tulee
oivaltamaan, että maailmankaikkeuden henkisiin lainalaisuuksiin
kätkeytyy henki – henki, joka ylittää ihmisen kaikessa ja joka saa
tuntemaan ihmisen rajallisine voimavaroineen nöyräksi.”
Muoto on vain tiivistynyttä energiaa”.
”
David Bohm (1917-1992)
Karl Pribram s.1919
Gerardus ’t Hooft s.1946; Nobel 1999
Ylitajunta ja alitajunta
• Korkeampi Itse ohjaa korkeampaa tietoisuutta;
korkein itse on ihmisen henkinen olemus, joka
edustaa ihmisen Jumalallista itseä eli henkistä
mestaria = LÄHDE jokaisessa ihmisessä
• Valveilla olotietoisuus käsittää vain murto-osan
koko tietoisuudestamme ja sen tehtävistä.
• Alempi itse eli sisäinen lapsi: alitajunta – tunteet,
aistihavainnot, ajatukset, uskomukset,
kokemukset ja pitkäkestoinen tallennus
Ego - minä
• Vasen: analyyttinen, järkevä, erillisyys
• Oikea: tunteet, kokonaisuudet, ykseys
Ykseys
Maailmankaikkeuden taustalla oleva ”ikuisuus”
(Nollapistekenttä, eetteri,
gravitaatiovoima,Rakkaus, Jumala, Lähde…),
jonka rakkauden ilmentymä jokainen ihminen
on.
Erillinen mieli eli ego luo kokemuksen
ykseydestä erkaantumisesta ja perustan
dualistiselle maailmalle.
Paraneminen
• Erillisyyden ajatuksen työstäminen ja siitä
puhdistaminen
= pelon maailmasta vapautuminen
• Mielen yhtyminen rakkaudessa
• NYT hetki: menneisyys ja tulevaisuus ovat
aikaan ja tilaan rajoittuvan maailman luomia
illuusioita, Nyt-hetki sisältää kaikki
ulottuvuudet
Ego elää syyllisyydestä ja piilottaa sen
alitajuntaan
• Pimeydestä kaikki pyrkii vapauteen ja
projisoituu ulospäin.
• Kielletty aiheuttaa pelkoa.
Vapauttava anteeksianto
• Pikatie Nyt-hetkessä elämiseen ja rakkauteen
= Yksi Itse = ykseys
- Alitajunnan puhdistaminen projektioistaan
vapauttavan anteeksiannon avulla.
- Peilinä ja vapauttajana toinen ihminen
VAPAUTTAVA ANTEEKSIANTO
• Puhdistan itseni siitä mitä havainnoin toisessa
ihmisessä; alitajuntaa tulkitsee kaikki toisia
ihmisiä kokemani tunteet ja ajatukset itseäni
koskeviksi
• Neljä askelta kohti vapautta:
”Rakas Luojani, olen pahoillani heijastamastani
Puhdista minut
Anna anteeksi
Minä rakastan sinua, kiitos!”
Enemmän aiheesta: www.ykseys/org/silta/
Elämä
•
•
•
•
Joko rakkauden tai pelon ilmentymä
Pelon maailma on erillisen mielen eli egon luoma
Rakkaus on ihmisen perimmäinen olemus;
Avautuminen rakkaudelle:
Vapauttava Anteeksianto
Arvostelun ja tuomitsemisen lopettaminen
Kiitollisuus ja kaiken katsominen rakkauden eli
hengen silmin
Vapaa tahto/rakkaus
• Perimmiltään valinta egon ja rakkauden välillä.
• Rakkaudessa ratkaisut, ajatukset, oivallukset,
ymmärrys ym. löytävät ihmisen!
• Rakkaudessa kysymys ”kuka minä olen” johtaa
oivallukseen, että minussa on sekä kysyjä,
kysymys että kysymyksen kohde
(verrannollinen pyhään kolminaisuuteen).
• Rakkaus parantaa kaiken!
Minä olen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rakkaus, joka on
Täydellisyys
Vapaus
Myötätunto
Kaiken lähde
Kaikki tietävä
Luottamus
Ilo
Voima
Oleminen ilman rajoja

similar documents