Suomalaisen valmennusosaamisen malli

Report
Valmennusosaamisen malli
Suomen Olympiakomitean
Huippu-urheiluyksikön
Osaamisohjelma/KH
Valmentajan osaamistarpeet
Voimavarat
Itsensä
kehittämisen
taidot
Mihin valmentaja voi vaikuttaa?
Ihmisenä kasvu
Ihmissuhdetaidot
Urheiluosaaminen
Kuulumisen tunne
Itsensä
kehittämisen
taidot
Urheilijana kehittyminen
ja lajiosaaminen
URHEILIJA
Ihmisenä kasvu
• Arvot ja asenteet
• Vastuullisuus
• Empaattisuus
• Itsearvostus
• Ihmissuhdetaidot
Urheilijana
kehittyminen ja
lajiosaaminen
Urheilijan elämäntapa:
• Urheilullinen elämäntapa
• Fyysinen kunto ja
suorituskyky
• Harjoittelu
• Lepo, palautuminen ja
ravinto
• Motivaatio
• Itseluottamus
• Innostus
Lajiosaaminen:
• Tekninen, taktinen ja
välineosaaminen
Kuulumisen
tunne
• Lajirakkaus
• Sitoutuminen
• Yhteisöllisyys
Itsensä
kehittämisen
taidot
• Tavoitteen asettelu
• Itsearviointitaidot
• Oppimaan oppimisen
taidot
• Verkostoitumistaidot
• Tiedon hankinta- ja
arviointitaidot
• Ajattelun taidot
VALMENTAJAN OSAAMINEN
Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat:
Itsetuntemus, luovuus, motivaatio, arvot ja asenteet, jaksaminen, terveys
Urheiluosaaminen
•Yleinen urheiluosaaminen
•Lajiosaaminen
•Opettamis- ja
ohjaamisosaaminen
Ihmissuhdetaidot
Itsensä kehittämisen
taidot
•Tunne- ja
vuorovaikutustaidot
•Organisointiosaaminen
•Ilmaisu- ja keskustelutaidot
•Ongelmanratkaisutaidot
•Ihmistuntemus
•Itsearviointitaidot
•Oppimaan oppimisen taidot
•Verkostoitumistaidot
•Tiedon hankinta- ja
arviointitaidot
•Ajattelun taidot
Valmentajan toimintaympäristö
Urheilijan ikä
Lapsuusvaihe
Nuoruusvaihe
Aikuisvaihe
Urheilijan taso
Harraste
Kilpa
Huippu
Nainen/tyttö
Mies/poika
Ryhmässä kumpaakin
sukupuolta
Yksilö
Ryhmä
Joukkue
Harjoitteluryhmä
Samantasoinen
Eritasoinen
Integroitu eri lajeja ja
vammaisurheilijoita
Valmentajan rooli
Henkilökohtaine
Henkilökohtaine
nn
Ominaisuus- tai
Akatemiavalm.
Päävalmentaja
Urheilijan sukupuoli
Harjoittelun organisointi
Kulttuuri
Olosuhteet
Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri,
lajikulttuuri
Paikkakunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta,
muut toimijat esim. vanhemmat
Valmentajan toimintaympäristö
Urheilijan ikä
Lapsuusvaihe
Nuoruusvaihe
Aikuisvaihe
Aikuisvaihe
Urheilijan taso
Harraste
Kilpa
Huippu
Huippu
Nainen/tyttö
Mies/poika
Mies/poika
Ryhmässä kumpaakin
sukupuolta
Yksilö
Yksilö
Ryhmä
Joukkue
Harjoitteluryhmä
Samantasoinen
Eritasoinen
Integroitu eri lajeja ja
vammaisurheilijoita
Valmentajan rooli
Henkilökohtaine
Henkilökohtaine
nn
Ominaisuus- tai
Akatemiavalm.
Päävalmentaja
Urheilijan sukupuoli
Harjoittelun organisointi
Kulttuuri
Olosuhteet
Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri,
lajikulttuuri
Paikkakunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta,
muut toimijat esim. vanhemmat
Valmentajan toimintaympäristö
Urheilijan ikä
Lapsuusvaihe
Nuoruusvaihe
Aikuisvaihe
Urheilijan taso
Harraste
Kilpa
Huippu
Nainen/tyttö
Mies/poika
Ryhmässä kumpaakin
sukupuolta
Yksilö
Ryhmä
Joukkue
Harjoitteluryhmä
Samantasoinen
Eritasoinen
Integroitu eri lajeja ja
vammaisurheilijoita
Valmentajan rooli
Henkilökohtaine
Henkilökohtaine
nn
Ominaisuus- tai
Akatemiavalm.
Päävalmentaja
Urheilijan sukupuoli
Harjoittelun organisointi
Kulttuuri
Olosuhteet
Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri,
lajikulttuuri
Paikkakunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta,
muut toimijat esim. vanhemmat
Valmennusosaaminen urheilijan polun eri
vaiheissa
Lapsuusvaihe Valintavaihe
Huippuvaihe

similar documents