Mairi Vinogradov Sinu valikute mõju

Report
Sinu valikute mõju
Mairi Vinogradov
Keskkonnaministeerium
11.03.2015
Personali värbamine
• Kahepoolne sihikindel protsess
• Tööandja püüab leida endale kõige sobivamat töötajat vajalike tööülesanne
edukaks täitmiseks
• Töötaja püüab leida töökohta, mis võimaldaks tal oma oskusi, teadmisi,
potentsiaali ja teisi ootusi parimal viisil rakendada
• Otsingu õnnestumise määrab mõlemapoolsete ootuste ja valmisoleku
kokkulangevus
Värbamisprotsess asustuses
• Ettevalmistamine – töökoha ülesannete täpsustamine, töötaja profiili kirjeldamine
ehk töötajale esitatavate nõuete sõnastamine (haridus, teadmised, oskused,
isikuomadused)
• Kuulutamine – töökuulutuste avaldamine värbamisportaalides, kodulehel,
valdkondlikud ja ülikoolide teaduskondade listid, sotsiaalmeedia
• Eelvalik – CV-de alusel kandidaatide esmane vastavuse hindamine esitatud
nõuetele
• Hindamine ja valik – kasutatavate testide, näidisülesannete lahendamine,
intervjuu, grupitöö kohtumine, testimine (isiksuse- ja vaimsete võimete testidega)
• Taustauuring – soovitajad, eelnevad tööandjad, erinevad registrid (karistusregister,
julgeolekukontroll)
• Lõppvalik
Eduka kandideerimise eeldused
• Kandidaadi põhjalikud teadmised ja laiahaardelised kogemused
• Motivatsioon
• Informatiivne elulookirjeldus ehk CV
• Põhjalik motivatsioonikiri – motiveeritus ja huvi tööülesannete ning
tegevusvaldkonna vastu
• Ettevalmistatud ja edukas töövestlus
Informatiivses CV-s on kirjas
• Töö- ja praktikakogemus - tööülesannete täpsem kirjeldus
• Haridus ja enesetäiendus – osalemine koolitustel, rahvusvahelistel
konverentsidel ja projektides nt Erasmus
• Isikuomadused ja eneseanalüüs - peamised iseloomuomadused,
tugevad/nõrgad küljed ning arendamist vajavad oskused
• Huvialad ja hobid
• Säästa aega: alusta oma CV koostamisega varakult, sest see on Sinu karjääri
ja elu(edu)lugu
Motivatsioonikirja pane kirja
• Tööandja küsimus: “Miks ma peaksin värbama just selle inimese?”
• Enesemotivatsioon mis ajendas kandideerima - arengusoov, tööülesanded,
asutus…
• Mille pärast oled sobiv kandidaat? - kirjuta lühidalt oma haridusest,
kogemusest, oskustest, iseloomuomadustest ja OOTUSTEST töökohale
• Informatsioon olgu keeleliselt korrektne ja viisakas stiilis!
Töövestlus on võimalus
• Töövestluse on inimese võimalus 30-45 minuti jooksul ennast parima
kandidaadina näidata
• Näita oma huvi ja motivatsiooni millest kirjutasid motivatsioonikirjas
• Ole ettevalmistatud – loe eelnevalt tööülesannete ja asutuse kohta
• Oluline ei ole ainult palganumber vaid ka saadav töökogemus
• Väldi negatiivset hoiakut!
Praktiliste kogemuste otsingul
• Omanda erinevaid kogemusi
• Omanda praktilisi kogemusi tuleviku jaoks – koolipraktikad on päriselt
õppimiseks, mitte lihtsalt „ära kirjutamiseks“. Vabatahtlik (omal initsiatiivil)
praktika on suurepärane võimalus, ole vaid ise aktiivne
• Ole töövarjuks – võimalus tutvuda igapäevase tööeluga
• Ole vabatahtlik - uudne kogemus
• Täienda end välismaal – rahvusvaheline õppimis- või töötamiskogemus
õpetab erialaselt ja lisaks saad palju teada ka iseenda kohta
Tunne iseennast
• Jõua endas selgusele, millega tahad tegeleda ja kuhu tahaksid tulevikus
jõuda. Analüüsi oma isikuomadus ja väärtusi, mida pead elus oluliseks
• Vali endale meelepärane ja sobiv eriala - kogu informatsiooni erinevate
töökohtade ja töölaadide ning õpetatavate erialade kohta. Sa kaotad aega, kui
jätad selle töö kõik tegemata ja avastad ühel hetkel, et eriala mida ülikoolis
õppisid ei huvita sind ja sa ei taha sellega tegeleda tulevikus
• Elukutset valides ei ole mõistlik minna „midagi õppima“ lootuses, et ehk
hakkab see Sulle järsku meeldima…
Tunne iseennast
• Sinu tänane valik (teadlik/mitteteadlik) määrab Sinu edasises elus väga palju.
Säästa oma aega ning raha tulevikus ja tegutse teadlikult juba täna
• Leida enda sees see õige teadlikkus ei ole lihtne. See teadmine tuleb aja
jooksul ja selle saamiseks tuleb Sul teha palju tööd iseendaga, mida
peaksid alustama juba täna
• Kui tead, mis sulle ei meeldi, oled sammukese lähemal, sellele mida sulle
tõeliselt meeldiks teha!
• Ära saa iseenda takistuseks oma tuleviku kujundamisel
Mõtle ja pane kirja
• Minu ideaalne tööelu
• Teadmised, oskused, omadused jne., mida ma tahaksin arendada
• Millist tööd/eriala ma kindlasti teha/õppida ei tahaks
• Millised oleksid võimalikud eriala/töö variandid
Ideest teostuseni
• Õpi ise ja õpi teistelt – maailm on täis võimalusi õppimiseks
• Õpi iseseisvalt - täienda oma teadmisi lugedes Sind huvitavat kirjandust, hoia end
kursis valdkondlike arengutega, tutvu videomaterjaliga
• Õpi teistelt – kogemused, kogemused…
• Võta iga päev aega, et tegeleda enda harimisega ja oma „tuleviku karjääri“
kujundamisega. See tuleb Sulle kindlasti kasuks!
• Ole avatud ja positiivne – uudishimuliku suhtumisega leiad hõlpsalt uusi
kogemusi
• Kui oled füüsiliselt aktiivne, jõuad ka vaimselt enam!
Kõik algab SINUST enesest, täna ja praegu!
• SÄÄSTA AEGA ehk alusta kohe sest homme võib olla juba hilja
• SÄÄSTA RAHA õppides iseseisvalt, teiste kogemustest ja nõuannetest. See
on palju odavam, kui teha seda hiljem läbi tasuliste koolituste
• SÄÄSTA ENNAST olles positiivne, avatud, õpihimuline, füüsiliselt aktiivne ja
tervislike eluviisidega
• SÄÄSTA KESKKONDA ehk ole selle kõige juures keskkonnasõbralik sest
sind ümbritsev elukeskkond mõjutab sind igapäevaselt
• Täna lood sa oma käitumise ja otsustega homset tulevikku
Läbimõeldud tänaseid valikuid
kõigile!
Aitäh!
Mairi Vinogradov

similar documents