Metsäteollisuuden henkilöstön koulutusalat ja tehtävät

Report
1
Yli puolella metsäteollisuuden henkilöstöstä tekniikan
alan koulutus
Muu tai
tuntematon
koulutusala
21%
Luonnontieteellinen
tai humanistinen
2%
Yleissivistävä
koulutus
3%
Palvelualojen
koulutus
3%
Tekniikan koulutus
53%
Maa- ja
metsätalousala
7%
Kaupallinen ja
yhteiskuntatieteellinen
11 %
14.4.2014
LÄHDE: Palkkatilastot
2
Metsäteollisuuden toimihenkilöiden koulutus
Yhteensä noin 10 000 toimihenkilöä
Koulutusala
10,000
Koulutusaste
lkm
100
Muu
9,000
8,000
%
90
Koulutusaste
tuntematon
80
Maa- ja
metsätalousalan
koulutus
7,000
6,000
Tutkijakoulutusaste
70
Keskiaste
60
Alin korkea-aste
4,000
Kaupallinen ja
50
yhteiskuntatieteellinen
koulutus
40
3,000
Tekniikan koulutus
30
Ylempi
korkeakouluaste
5,000
2,000
20
1,000
10
0
Alempi
korkeakouluaste
0
Metsäteollisuuden
toimihenkilöt
24.4.2014
LÄHDE: Palkkatilastot
Tekniset ja
konttoritoimihenkilöt
Ylemmät
toimihenkilöt
3
Metsäteollisuuden toimihenkilöiden tehtävät
Tehtäväala
100
Tehtäväasema
%
100
%
Muut toiminnot
90
Laadunvalvonta- ja
tarkastustehtävät
Henkilöstöhallinto
80
Toimisto- ja
sihteeripalvelut
Tietojenkäsittely
70
60
90
Yritysten ja yksiköiden
johtaminen
80
70
Eritysasiantuntijat
60
Kuljetus ja varastointi
50
Kunnossapito ja huolto
50
40
Taloushallinto
40
30
Tutkimus ja tuotekehitys
30
Hankinnat
20
Asiantuntijat
Asiainhoitajat
20
Myynti ja markkinointi
10
Valmistus ja käyttö
0
10
0
Metsäteollisuuden
toimihenkilöt
24.4.2014
LÄHDE: Palkkatilastot
Tekniset ja
konttoritoimihenkilöt
Ylemmät
toimihenkilöt

similar documents