Tukesin yleisesittely / ppt

Report
Joulunajan valvontatulosten julkistustilaisuus 2013
Tervetuloa!
Viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
1
Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää
toimialojensa tuotteiden, palvelujen ja tuotantojärjestelmien
turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.
Toimialat:
• Sähkö ja hissit
• Kemikaalituotantolaitokset
• Räjähteet, ilotulitteet ja painelaitteet
• Kaivokset, malminetsintä ja kullanhuuhdonta
• Kemikaalituotteet
• Jalometallituotteet
• Mittauslaitteet
• Pelastustoimen laitteet
• Rakennustuotteet
• Kuluttajaturvallisuus
• Tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
2
Turvallisempi arki meille kaikille
Tukesin toiminnan
tarkoituksena on
suojella ihmisiä,
ympäristöä ja
omaisuutta
turvallisuusriskeiltä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
3
Tukes lyhyesti
• Ydintehtävät: valvonta, viestintä ja kehittäminen
• Perustettu vuonna 1995/2011
• Päätoimipaikat Helsingissä,
Tampereella ja Rovaniemellä
• Sivutoimipisteet Oulussa,
Kuopiossa ja Lahdessa
• Työntekijöitä 230
• Budjetti: menot 21,5 M€ (brutto),
tulot 4,2 M€
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
4
Tuote- ja laitteistovalvonta
Sähkötuotteet
Sähkölaitteistot
Mittauslaitteet
Jalometallituotteet
Pelastustoimen laitteet
Rakennustuotteet
Kuluttajaturvallisuus
Vastaa tuotteiden turvallisuuden,
urakointi- ja asennustoiminnan,
teknisen luotettavuuden sekä
kuluttajaturvallisuuden valvonnasta.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
5
Kemikaalituotevalvonta
Teollisuus- ja kuluttajakemikaalit
Biosidit
Kasvinsuojeluaineet
Kosmetiikka
Vastaa kemikaalilainsäädännön
toimeenpano- ja valvontatehtävistä,
kemikaalituotteiden markkinavalvonnasta
sekä rekisteripalveluista.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
6
Laitos- ja kaivosvalvonta
Prosessiturvallisuus
Paineelliset järjestelmät
Räjähteet ja painelaitteet
Kaivokset
Vastaa tuotantolaitosten ja kaivosten,
asennustoiminnan ja
tarkastuspalveluiden valvonnasta.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
7
Tuotteiden markkinavalvonta
• Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuuden,
vaatimustenmukaisuuden sekä tuotteisiin liittyvien
asiakirjojen valvontaa
• Kohdistuu pääasiassa valmistajiin ja maahantuojiin sekä
toimitusketjun muihin toimijoihin, kuten vähittäismyyjiin
Suomessa
• Perustuu tuotteesta riippuen joko EU:n tai
Suomen säädöksiin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
8
Turvallista juhlaa
Tukesin joulunajan
turvallisuusvalvontaa ja
-viestintää
• Tänä vuonna mukana lelut, jouluvalot ja lastenvaatteet
• Teema esillä Tukesin sosiaalisen median kanavissa
marraskuun lopulta lähtien
-
Turvallisuusvinkkejä
Kysy jouluvalojen/lelujen/vaatteiden turvallisuudesta
Sarjakuvia, videoita…
Tiedotteita
• Valvontaprojektien tulosten julkistaminen 12.12.2013
www.turvallistajuhlaa.info
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
•
Johanna Salomaa-Valkamo | 12.12.2013
9
Visiomme
Turvallinen, luotettava ja
ekologisesti kestävä yhteiskunta
•
•
www.tukes.fi
www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto
www.twitter.com/tukesinfo

similar documents