Veronumero roolit ja palvelukuvaukset

Report
URAKKATIETOJEN ILMOITTAMINEN
RAKENTAMISPALVELUT
Työn tilaaja /
rakennuttaja
Ei ilmoitusvelvollisuutta
Sivuurakoitsija
Päätoteuttaja/
pääurakoitsija
Aliurakoitsija
(alle 15 000 €)
Aliurakoitsija
Lähde: STUL
VEROHALLINTO
Aliurakoitsija
Kukin työn tilaaja ilmoittaa
sähköisesti tilaamansa
työurakan urakkatiedot
Verohallinnolle, jos
urakkahinta ylittää 15 000
euroa (alv 0 %).
Aliurakoitsija
(yli 15 000 €)
Aliurakoitsija
Jos urakan kokonaishinta on
enintään 15 000 euroa
(alv 0 %), ei tietoja tarvitse
ilmoittaa.
TYÖNTEKIJÄTIETOJEN ILMOITTAMINEN
YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA
Työn tilaaja /
rakennuttaja
Sivuurakoitsija
Päätoteuttaja/
pääurakoitsija
Ali
urakoitsija
Aliurakoitsija
Lähde: STUL
Aliurakoitsija
Aliurakoitsija
Aliurakoitsija
VEROHALLINTO
Jos koko rakennustyömaan arvo
ylittää 15 000 euroa (alv 0 %),
jokainen yhteiseen rakennustyömaahan osallistuva
(aliurakoitsija, sivu-urakoitsija,
ammatinharjoittaja) ilmoittaa
omat työntekijänsä ja vuokratyöntekijänsä päätoteuttajalla/
pääurakoitsijalle, joka ilmoittaa
tiedot sähköisesti Verohallinnolle.
Yhteinen rakennustyömaa syntyy,
kun useampi kuin yksi yritys
työskentelee samanaikaisesti tai
peräkkäin rakennustyömaalla.
Mitä ilmoitusvelvollisuuksia on
rakennuttajalla, sivu-urakoitsijalla,
päätoteuttajalla, urakoitsijalla tai
aliurakoitsijalla?
MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ
Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden
tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa työntekijöille VALTTI-kortit.
Sovi selkeästi kuka on työmaan päätoteuttaja. Perusta työmaa
Työmaarekisteriin. Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain
urakkaketjun sopimuskumppaneille. Raportoi urakkatiedot
Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Pidä työnantaja- ja
työntekijätiedot aina ajan tasalla.
HYÖDYT
Palvelu on koko toimitusketjun tiedot yhdistävä tietopankki
ja kanava viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.
MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ
Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita työntekijöidesi tiedot
Ilmoita-palvelussa. Tilaa heille VALTTI-kortit. Jaa
työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun
sopimuskumppaneille. Rekisteröidy työmaalle Työmaaavaimella. Raportoi urakkatiedot Verohallinnolle
Työmaarekisterin kautta. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot
aina ajan tasalla.
HYÖDYT
Kun olet rekisteröitynyt ja syöttänyt tiedot kerran, ei sinun
tarvitse tehdä sitä uudelleen. Tiedot ovat kaikkien työmaiden
hyödynnettävissä sähköisesti. Palvelu on koko toimitusketjun
tiedot yhdistävä kanava viranomaisvelvoitteiden
noudattamiseen.
MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ
Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden
tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa työntekijöille VALTTI-kortit.
Sovi rakennuttajan kanssa työmaan perustamisesta
Työmaarekisteriin ja tee se. Jaa työmaakohtainen
Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneille. Kerää
Työmaarekisteriin tiedot kaikista työmaalla perehdytetyistä
ja työskentelevistä työntekijöistä. Raportoi urakka- ja
työntekijätiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin avulla.
Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.
HYÖDYT
Palvelu on koko toimitusketjun tiedot yhdistävä tietopankki ja
kanava viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen. Tiedot ovat
kaikkien työmaiden hyödynnettävissä sähköisesti.
MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ
Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden
tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa työntekijöille VALTTI-kortit.
Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun
sopimuskumppaneille. Rekisteröidy työmaalle Työmaaavaimella. Raportoi omien sopimuskumppaniesi urakkatiedot
Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Hyödynnä Työmaaavainta kohdistamaan työmaakohtaiset urakkasummat omassa
laskutuksessasi. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot
aina ajan tasalla.
HYÖDYT
Kun olet rekisteröitynyt ja syöttänyt tiedot kerran, ei sinun
tarvitse tehdä sitä uudelleen. Tiedot ovat kaikkien työmaiden
hyödynnettävissä sähköisesti. Palvelu on koko toimitusketjun
tiedot yhdistävä kanava viranomaisvelvoitteiden
noudattamiseen.
MITÄ SINUN PITÄÄ TEHDÄ?
Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita työntekijöidesi tiedot
Ilmoita-palvelussa. Tilaa heille VALTTI-kortit. Jos toimit yksin,
niin tilaa itsellesi VALTTI-kortti. Rekisteröidy työmaalle Työmaaavaimella. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.
HYÖDYT
Kun olet rekisteröitynyt ja syöttänyt tiedot kerran, ei sinun
tarvitse tehdä sitä uudelleen. Tiedot ovat kaikkien työmaiden
hyödynnettävissä sähköisesti.
ROOLI RAKENNUSTYÖMAALLA
VERONUMERO:FI
PALVELUT
ILMOITA
RAKENNUTTAJA
RAKENNUTTAJA
RAKENNUTTAJA
SIVUSIVUSIVUURAKOITSIJA
URAKOITSIJA
URAKOITSIJA
PÄÄPÄÄPÄÄTOTEUTTAJA
TOTEUTTAJA
TOTEUTTAJA
URAKOITSIJA
URAKOITSIJA
URAKOITSIJA
ALIALIALIURAKOITSIJA
URAKOITSIJA
URAKOITSIJA
ILMOITA (perustetaan ja ylläpidetään ennen työmaalle menoa)
 Yritystunnusten luominen
VALTTIVALTTIKORTIT
TYÖMAAREKISTERI
 Työntekijätietojen ilmoittaminen
 VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille
TYÖMAAREKISTERI
 Työmaan perustaminen
 Järjestelmä antaa Työmaa-avaimen, joka jaetaan urakkaketjun sopimuskumppaneille.
VAHTI
TYÖNTEKIJÄRAPORTOINTI
URAKKARAPORTOINTI
 Sopimuskumppanit rekisteröityvät työmaalle sähköisen Työmaa-avaimen avulla
 Päätoteuttaja ylläpitää työmaakohtaista perehdytystietoa ja työntekijäluetteloa Vahtipalvelussa ja raportoi Työmaarekisterin avulla työmaakohtaiset työntekijätiedot
 Urakkatietojen raportointi Verohallinnolle Työmaarekisterin avulla. Jokainen tilaaja
ilmoittaa alihankkijan sopimussummat ja maksetut maksut kun sopimuksen arvo
ylittää 15 000 euroa.
 Työmaarekisteristä on poimittavissa kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut
urakka- ja työntekijätiedot
VALVOJA
VALVOJA
VALVOJA
 Valvoja-palvelu antaa yritykselle välineet tilaajavastuulain automaattiseen
seurantaan; erityisesti alihankkijoiden sopimuskelpoisuuden varmentamiseen ennen
sopimuksen voimaan astumista.

similar documents