Distansiyon Medyumlar* Elektrik Enerjileri

Report
Distansiyon Medyumları
Elektrik Enerjileri
Dr. Hakan Özörnek
EUROFERTIL
İstanbul
Distansiyon Medyumları

Gaz
◦ CO2

Sıvı
◦ Yüksek viskoziteli
◦ Düşük viskoziteli
CO2
Diagnostik amaçla kullanılır
 Ofis Histeroskopisi için uygundur
 Görüntü kalitesi mükemmeldir
 Histeroskopi için geliştirilmiş özel
insuflatör kullanılır (Laparoskopi için
kullanılan cihaz Histeroskopide
kullanılmamalıdır!)

Hysteroflatör
CO2
Akım hızı 30-60 ml/dak
 Akım basıncı 100-120 mm Hg
 Operatif histeroskopide Kanama,
baloncuk oluşumu ve duman görüntüyü
bozduğu için tercih edilmez
 Gaz embolisine dikkat etmek gerekir
 Uzun süreli CO2 uygulamasında
endometrit benzeri görüntü oluşabilir

Yüksek viskoziteli sıvılar

Dextran 70 (Hyskon)
◦ %32 dextran, %10 dekstroz içerir
◦ Elektrolit ihtiva etmez, operatif histeroskopide
tercih edilir.
◦ Görüntü kalitesi mükemmeldir
◦ Kanla kolay karışmaz
◦ Diagnostik 50-100 ml ile,
operatif 200 ml ile yapılabilir
Yüksek viskoziteli sıvılar

Dextran 70
◦ Ekstravaze olma riski düşüktür
◦ İnfüzyonu zor olabilir
◦ Aletlerin dextran kuruyup sertleşmeden
yıkanması gerekir
◦ Pulmoner ödem ve nadiren anaflaksiye sebep
olabilir
Düşük viskoziteli sıvılar
%5 Dekstroz
 %1.5 Glisin
 Sorbitol
 Mannitol
 %0.9 NaCl

%5 Dekstroz

Dilüsyonel hiponatremi yapar

Kullanımda tercih edilmez
%1.5 Glisin






Elektrolit içermediğinden operatif
histeroskopide tercih edilir.
Uzun yıllar ürologlar tarafından kullanılmıştır.
Görüntü kalitesi çok iyi
Hemoliz yapmaz
Aşırı emilirse hiponatremi yapar
Glisin karaciğerde metabolize edilir,
metaboliti olan amonyum radikalleri
konvüzyon ve komaya sebep olabilir.
Sorbitol
%3 lük şeker solüsyonudur
 Elektrocerrahide kullanılabilir
 Glisine alternatiftir
 Karaciğerde fruktoz ve glükoza yıkılır
 Aşırı emilirse hiponatremi ve hiperglisemi
yapar

Mannitol
%5 lik izotonik, elektrolit içermeyen
solüsyondur.
 Elektrocerrahide kullanılabilir
 Karaciğerde glikojene dönüşür
 Diürez yapar
 Vizuel bozukluk ve aletler üzerinde
kristalizasyon yapar

%0.9 NaCl
Kolay bulunur, ucuz
 Elektrolit dengesi kana uygundur
 Damar içine kaçması büyük bir problem
yaratmaz
 Monopolar elektrik kullanılacak operatif
histeroskopide tercih edilmez
 Mekanik, lazer, bipolar uygulamalarda
kullanılabilir

Sonuç

Sorbitol ve Glisin elektrolit ve metabolik
dengesizlik yaratmalarından dolayı sadece
monopolar elektrik kullanılacak vakalarda
tercih edilirler

Diğer tüm işlemlerde NaCl kullanılabilir
Sıvı akım sistemleri

Yerçekimi kuvveti ile çalışan sistem
◦ Perinenin 90-100 cm
üzerine asılan sistem
70 mm Hg lık bir basınç
sağlar.
Sıvı akım sistemleri

Basınç manşeti
◦ 80 mm Hg lık sabit basınç sağlar
Sıvı akım sistemleri

Elektronik pompa sistemi
◦ Akım hızı 200 ml/dak, basıncı 75 mm Hg dır.
◦ Sıvı emme basıncı 0.25 bar dır.
Sıvı intravazasyonu
750 ml sıvının intravazasyonu normal
kardiyovasküler değerleri olan hastalar
için tolere edilebilir sınırdır.
 1500 ml nonelektrolit / 2500 ml elektrolit
içeren sıvıların intravazasyonu hastanın
elektrolit dengesinin takibini ve diüretik
uygulamayı gerektirir

Elektrik enerjileri

Monopolar

Bipolar
Monopolar / Bipolar prensip
Monopolar
Ağırlıklı olarak kullanılan sitemdir
 Kesme ve koagülasyon amacıyla kullanılır
 Uygulamada yapılacak operasyona göre
muhtelif tipte elektrodlar kullanılır
 Modern sistemlerde hastalarda yanık riski
minimum olsa bile kullanılacak enerjiye
uygun büyüklükte bir nötral elektrod
kullanılmalıdır

Monopolar
•60-150 W genelde kullanılır
•100°C buharlaşma, 60-70°C koagülasyon
Monopolar elektrodlar
Bipolar
Monopolara göre daha emniyetlidirler
 Dokuya uygulanan enerji daha düşüktür
 Uterus septus ve küçük submüköz
myomlarda kullanılabilir.
 Distansiyon medyumu olarak NaCl
kullanılabilir

Bipolar
Bipolar elektrodlar
Bipolar elektrodlar
Elektrodlar
MESAJLAR
CO2 diagnostik amaçla kullanılır
Sorbitol, Mannitol, Glisin operatif
histeroskopide tercih edilirler
 NaCl diagnostik histeroskopi, mekanik, lazer
veya bipolar kullanılan operatif
histeroskopide tercih edilir.
 Operatif histeroskopide kesme ve
koagülasyon işlemleri için ağırlıklı olarak
monopolar elektro cerrahi kullanılır
 Daha emniyetli olması dolayısı ile bipolar
elektrodların kullanımı artmaktadır.



similar documents