Præsentation af EUD

Report
Model for eud
Grundforløb 1 & 2 + eux
Opmærksomhedspunkter i
vejledningen
• Adgangskrav
– For de der ikke har 02 i dansk og mat:
• Prøve og samtale for de der ikke har 02 i dansk/mat.
• KUU, eud10, produktionsskole, opkvalificering
(VUC/erhvervsskole)
• G1: Kun for de unge fra 9./10. klasse og kun én
chance
• 3 forsøg på en eud
• ”Stopprøver” fra grundforløb til hovedforløb
• Faste moduler à 20 uger – meget begrænset
fleksibilitet
Tekniske og merkantile erhvervsuddannelser
EUC NORDVEST
Fagretninger
• Præsenteres for jer den 1. oktober til
informationsarrangement
Indgange forsvinder
• Mad til mennesker, Produktion og Udvikling mv. er en saga blot!
 Hovedområder
 Ny lokal organisation












Jordbrug & Oplevelser
Metal & Teknologi
Auto
Mad & Service
Strøm & IT
Transport
Lager & Logistik
Byggeri
Kontor & Handel
Detail
Finans
Event
SE PÅ EUCNORDVEST.DK efter 1. oktober
Årshjul - opstart
• G1: august ( + evt. januar)
• G2: august og januar
Forløbet på en erhvervsuddannelse
Grundforløb 1
• 6 mdr.
Grundforløb 2
• 6 mdr.
Hovedforløb
• Ca. 3 år
Indhold
Grundforløb 1
• Valg af fagretning
• Projekter
• Klassesammenhold
• Motion og
bevægelse
• Til slut: valg af
uddannelse
Grundforløb 2
• I gang med konkret
uddannelse
• Klassesammenhold
• Motion og
bevægelse
Hovedforløb
• Mest ude i lære
• Skoleforløb
undervejs
HG
HG – merkantil
• Kontor og Finans kan kun tages som eux
• Detail, Handel og eventkoordinator udbydes
som almindelig eud med mulighed for eux
Detail – overgangskrav
• Uddannelsesspecifikt fag (Faglige
kompetencer)
• Dansk D
• Engelsk D
• Erhvervsøkonomi C
• Afsætning C
• IT C
Samlet gennemsnit på 02
Merkantil eux (HG)
Læse videre
KVU / BA
Grundforløb 1
Grundforløb 2
•Fagretning som alle
andre
•Fag på c-niveau
•Valg af uddannelse
•Fag på c-niveau
Studieforberedende
forløb
•Studentereksamen
•Gymnasiefag (B- og Aniveau)
Praktik
SVENDEBREV
Eux merkantil
Særligt euxgrundforløb
Studiekompetencegivende forløb (1 år)
• 1 år
• Bestå 8 c-niveau fag
• Dansk
• Engelsk
• Samfundsfag
• matematik
• IT
• EØ
• Organisation
• Finansiering / Afsætning
• 1 år
• Dansk A
• Engelsk B
• IT B
• SSO + Eksamensprojekt
• Herudover min. 3 fag
afhængig af uddannelse
• Valgfag
Hovedforløb
• 2 års praktik 
svendebrev og
studentereksamen
Og / eller
• Læse videre
TEKNISK EUD
Overgangskrav (høringsfase)
Overgangskrav grundfag
Dansk D Dansk E
BFT
Bådmekaniker
Cykel- og motormekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskin
Karrosseri
Lastvognsmekaniker
Personvognsmekaniker
Mat D
B
B
B
B
B
B
Mat E
? = Manglende sammenhæng mellem eux-modeller og bekendtgørelser
Eng D
Eng F
Fys F
Eng E
B
Fys E
Tekn F
Fys F
Natur E
B
B
B
B
IT F
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Udd. Spec. Fag
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Afsætn. C EØ C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
IT E
B
B
B
SSI
Data- og kommunikationsudd.
Elektriker
Elektronik og svagstrøm
Automatik og proces
IT C
B
B
B
B
B
B
Bio F
B
G
PU
Beslagsmed
Industritekniker
Smed
Værktøjsudd.
Natur F
B
B
B
B
B
ML
Anlægsgartner og greenkeeper
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Produktionsgartner og væksthusgartner
TL
Vejgodstransportudd.
Havne og terminal
Lager og terminal
Lufthavn
Personbefordring
Redder
Togklargøring
G = Gennenmført
B
B
B
B
B
BA
Murer
Træfagenes byggeudd.
Anlægsstruktø, bygningsstruktør og brolægger
MtM
Ernæringsassistent
Bager og konditor
Detailslagter
Gastronom
Tjener
Mat F
B = Bestået
B
B
B
B
G
G
G
G
G
B
G
G
G
G
G
G
B
G
Teknisk eux
Grundforløb 1
Grundforløb 2
Hovedforløb
•Fagretning som alle
andre
•To fag på c-niveau
•Valg af uddannelse
•Fag på c-niveau
•Praktikforløb
•Skoleforløb
•Højniveaufag
Svendebrev &
studentereksamen
Tekniske eud’er med eux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entreprenør- og landbrugsmaskin
Lastvognsmekaniker
Personvognsmekaniker
Murer
Træfagenes byggeuddannelse (bl.a. tømrer)
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Anlægsgartner og greenkeeper
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Produktions- og væksthusgartner
Ernæringsassistent
Bager og konditor
Industritekniker
Smed
Værktøjsuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Elektronik og svagstrøm
Automatik og Proces
Sundhedsfaglige erhvervsuddannelser
SOSU STV
Sundhedsfaglige erhvervsuddannelser:
”Sundhed, Omsorg og Pædagogik”
4 fagretninger – landsdækkende set up inden for
SOSU skolerne
Fokus på:
- sundhed, aktiviteter, bevægelse, leg/læring og
udvikling
Modeller for grundforløb i PAU
Modeller for grundforløb SOSU
Overgangskrav
Består af følgende dele:
• Krav til hvilke grundfag, der er gennemført og på hvilket
niveau (mindst to på E-niveau)
• Hvilken grundlæggende viden skal eleverne have opnået
• Hvilke færdigheder skal eleverne have opnået ved
overgangen
PASS har udarbejdet kompetencemål for grundforløbet, som
PASS kræver skal være gældende for grundforløbet.
• Dette spørgsmål er uafklaret.
Overgangakrav SOSU
Temaer for kompetencemålene
• 1.Sundhedsvæsenet, egen rolle og dokumentation
• 2.Dokumentation og informationsteknologi
• 3.Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
• 4.Kroppens opbygning, praktisk hjælp og pleje
• 5.Rehabilitering
• 6.Faglig kommunikation og samarbejde
• 7.Sociale og personlige kompetencer
• 8.Velfærdsteknologi og telesundhed
• 9.Førstehjælp og brandbekæmpelse
Overgangskrav PAU
Temaer for kompetencemålene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.Dokumentation og faglig formidling
2.Kommunikation og samarbejde
3.Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
4.Den pædagogiske sektor og rollen som professionel
5.Digitale og sociale medier
6.Forebyggelse og sundhed
7.Pædagogiske målgrupper
8.Pædagogiske aktiviteter
9.Sociale og personlige kompetencer
10.Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
EUX på SOSU
• PASS har besluttet i første omgang at sige ja til
EUX på begge uddannelser
• PASS har valgt en løsning, hvor EUX eventuelt kan
træde i kraft i 2016
• EUX-eleverne opnår både en faglig uddannelse og
en uddannelse, der giver generel studieadgang
• EUX’en vil bestå af de uddannelsesspecifikke fag
fra erhvervsuddannelsen samt en række fag fra
den gymnasiale fagrække

similar documents