10. kl 2015 - Seminarieskolen

Report
Koordineret ledelse
 Samme udbud, derfor kan man blive
anvist
 Pædagogisk samarbejde
 Fælles arrangementer

Starten på en ungdomsuddannelse
 Tilbud for at blive studieparat

› Fagligt
› Socialt/modenhed
› Hvad skal jeg vælge ???
› Hvis du har en ide, er det nemmere at
vælge






Dansk 8 lektioner
Engelsk 4 lektioner
Matematik 4 lektioner
OSO-opgave (1 uge)
Adgang til alle prøver
Adgang til alle
ungdomsuddannelser
Valgfag:
 Fysik 2 lektioner
 Tysk/fransk 4 lektioner
 X-mat 2 lektioner
 X-eng 2 lektioner



6 lektioner pr. uge
3 rotationer
Sidste rotation veksles
til fagprojekter samt
synopseskrivning








Idræt
Sundhed og sociale forhold
Samfundsfag
Iværksætteri
Kristendomskundskab
Produktion og formgivning
Teknologi og kommunikation
Naturfag
Semesterfag: Erhvervsrettet
 6 lektioner pr. uge
 2 rotationer (efter jul)








Idræt
Sundhed og sociale forhold
Samfundsfag
Iværksætteri
Kristendomskundskab
Produktion og formgivning
Teknologi og kommunikation
Naturfag
Semesterfag: Fleksibel
 8/6 lektioner pr. uge
4 rotationer:
1) Job&uddannelse
2) Samfund/Job&udd
3) Individuelt
4) Individuelt








Idræt
Sundhed og sociale forhold
Samfundsfag
Iværksætteri
Kristendomskundskab
Produktion og formgivning
Teknologi og kommunikation
Naturfag
1 uge (erhvervsudd.(EUX)-HHX –HTX)
 Primært til afprøvning af en
erhvervsgymnasial uddannelse
 Evt. en uges praktik
 Individuelle småforløb 2/3




1 periode på 10 uger i
2 dage om ugen
1 periode af 3 uger i
2 dage om ugen
2 små introforløb af 2
dage.




Omsorg, sundhed og
pædagogik
Kontor, handel og
forretningsservice
Fødevarer, jordbrug
og oplevelser
Teknologi, byggeri og
transport
Generelt to uger, men ikke nødvendigvis
sammenhængende
 Mulighed for individuel brobygning

Ugeprojekt
 Udgangspunkt i elevens
uddannelsesplan
 Afsluttes med produkt
 Bedømmelse

STUD.: Mest i forbindelse med individuel
brobygningsforløb
 ERHVERV: Obligatorisk 1 uge mellem 2
brobygningsperioder
 FLEKSIBEL: En uge obligatorisk. Evt en uge
i forbindelse med OSO. Ellers individuel

Aflægger prøve i 2 fag til jul. (ikke dansk)
 Meldes ind på ungdomsuddannelse pr.
1/1-2016
 målgruppe

Optagelse.dk
 Vælge studieretning
 Udfylde valgfag






Udgangspunkt er elevønsker
Kapacitet
Specielle udbud
Specielle hensyn
Telefonisk kontakt vedrørende spec. valg
• Velkomstbrev i midten af april.
• EUD 10 inviteres til stormøde vedr.
brobygning i slutningen af april.
Tilbagemelding vedrørende brobygning
for EUD 10 (foregår via sms)
•Indbydelse til stormøde i slutningen af
juni for Studieforberedende og fleksibel
•Introsamtaler i løbet af de første 14 dage
af skoleåret

similar documents