Anmeldte arbejdsskader i Tandplejen

Report
Arbejdsskader
i Tandplejen
Arbejdsskadestyrelsens(ASS)
tal fra 2005-2010
Trygve Engen
Dengang i 1980´erne….
TE
Om anmeldelserne
Arbejdsskader
Ulykker
Erhvervssygdomme
 Tallene dækker privat og offentlig
sektor
 Inkluderer både tandlæger,
tandplejere og KA´er
 Anmeldt arbejdsskade ᆃAnerkendt
arbejdsskade  ikke nødvendigvis
erstatning.
Antal anmeldte Arbejdsskader
i tandplejen 2005-2010 til ASS.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Hg
2005
2006
2007
2008
2009
Gennemsnitlig 229 anmeldelser/ år.
2010
Fordeling af anmeldte arbejdsskader
i tandplejen 2005-2010
11%
Ulykker
Erhvervssygdomme
89%
19%
81%
Korrigeret for Hg-året 2006
Dvs. ca. 1/5 af anmeldelserne er ulykker
Ulykker i tandplejen 2005-2010
Antal anmeldte i forhold
til antal anerkendte ulykker
60
50
40
30
20
Anmeldte
10
Anderkendte
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Der optræder 41 anmeldelser/år og ca. 72 % anerkendes i perioden
Årsag til ulykker i Tandplejen
Anmeldte og anerkendte 2005-2010
120
100
80
60
40
20
Anmeldte
Anerkendte
0
Sagsbeh.tid 5 mdt.
Erhvervssygdomme i tandplejen
Anmeldte og anerkendte i 2005-2010
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Hg
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ca 10 % anerkendes.Hvis 2006 fjernes så 20 %
Årsager til erhvervssygdomme i
tandplejen 2005-2010
Anmeldte og anerkendte
450
Ergonomiske sygdomme
400
350
300
Ergo-lidelser
Hudsygdomme
Hud-lidelser
250
Psyk.-lidelser
200
Høresygd.
150
100
Uoplyst
Psyk. sygdom
Lungelidelser
50
0
Anmeldte
Anerkendte
Mén-erstatning i tandplejen
Ulykker/erhvervssygd. 2005-2010
efter mén-grad
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Erhvervssygdomme
Ulykker
5
8
10
12
15
20
30
Der tildeles fra 5 % -30 % i mén-grad
Mén-erstatning i Tandplejen
Ulykker 2005-2010
250
200
150
72 %
Samlet antal
100
50
22 %
0
Anmeldte
Anerkendt
Men-erstatning
Ca. 1/5 af de anmeldte ulykker får mén-erstatning
Mén-erstatning i tandplejen
Ulykker og årsag 2005-2010
29%
120
Forstuvning, forvridning,
forstrækning
100
Sårskade
40%
Knoglebrud
80
Forgiftning
60
Bløddelsskade
40
Hjernerystelse og indre
kvæstelser
20
Andre skader
Skadens art uoplyst
0
Anmeldte
Anerkendte
Mén-tildelte
57%
Mén-erstatning i tandplejen
Erhvervssygdomme 2005-2010
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Erhvervssygdomme
Hudsygdomme
7%
Anmeldt
Anerkendt
Mén-erstat
Kun 7% af anmeldte erhvervssygdomme ender med mén
Mén -erstatning i tandplejen
Årsag for erhvervssygdomme 2005-2010
Opsummering af arbejdsskader i tandplejen
2005-2010
 Der er anmeldt 2157 stk. arb.skader:
1911 erh. sygdomme (4/5) og 246 ulykker (1/5)
I gennemsnit anmeldes188 erhvervsygd. /år og 41 ulykker/år
 Året 2006 er usædvanligt pga rekordstort antal Hg-
anmeldelser.
 Mønsteret for ulykker er a) forstuvning/-vridning/-strækning b)
sårskade c) knoglebrud d) forgiftning
 Mønsteret for erhvervssygdomme er ændret fra midten af
1980´erne. Ergonomiske sygdomme er klart i overtal foran
hudsygdomme og nu også psykiske sygdomme
 Ca. 22 % anmeldte ulykker ender med mén-erstatning. Blandt
erhvervssygdommene ender 7 % med mén-erstatning og af
disse godkendes udelukkende hudsygdomme (allergi).
Qvo Vadis ?
 Hvorfor er ergonomiske lidelser så
dårligt anerkendt og i tiltagende ?
 Skal der mere fokus på psykiske
problemer ?
 Skal der mere fokus på ulykker og
årsag ?
 Hvad er de nye trusler i arbejdsmiljøet?

similar documents