Pythagorova věta v prostoru

Report
Pythagorova věta
užití v prostoru
Matematika – 8. ročník
Pythagorova věta
Pravoúhlý trojúhelník
B
přepona
pravý úhel
c
a
.
odvěsny
C
b
A
Pythagorova věta
Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku
se rovná součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho odvěsnami.
Pro pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou o délce c
a s odvěsnami o délkách a, b platí:
tj. platí:
1
2
.
3
2
1
3
4
4 = +
Pythagorova věta
Užití
1. Vypočítejte délky stěnové a tělesové úhlopříčky krychle ABCDEFGH,
která má délku hrany 45 cm.
a = 45 cm
H
 = … cm
G

 = … cm
 = + 
 =  + 
 = + 
 =  + 
 =  + 
 =  + 
 = 
 = 
 = 
 = , 
 = 
 = , 
 = , 
 = , 
E
F
D .
.
A
C

B
Stěnová úhlopříčka krychle má délku 63,6 cm, tělesová úhlopříčka 77,9 cm.
Pythagorova věta
Užití
1. Vypočítejte délky stěnové a tělesové úhlopříčky krychle ABCDEFGH,
který má délku hrany 45 cm.
H
Je-li
  =  + 

E
a zároveň  = + 
pak platí, že
F
D .
 = + + 
.
=>
=>
G
 = 
 =

A
=>
 = ∙ 
C

B
=>
 = ∙ 
Pythagorova věta
Užití
2. Vypočítejte délky stěnových a tělesové úhlopříčky kvádru ABCDEFGH,
který má délky hran 30 cm, 4 dm a 1,2 m.
H
a = 30 cm = 3 dm
b = 4 dm
c = 1,2 m = 12 dm
 = … cm
 = … dm
 = … dm
 = … cm
 = + 

 =

+
G
E
F

c

 = + 
 = 
 = 
 = 
D
 = 
C

.
A
a
b
B
Pythagorova věta
Užití
2. Vypočítejte délky stěnových a tělesové úhlopříčky kvádru ABCDEFGH,
který má délky hran 30 cm, 4 dm a 1,2 m.
H
a = 30 cm = 3 dm
b = 4 dm
c = 1,2 m = 12 dm
 = … cm
 = … dm
 = … dm
 = … cm
 = + 

 =

+
G
E
F

c

 = + 
 = 

 = 
 = , 
. C
D
 = , 

.
A
a
b
B
Pythagorova věta
Užití
2. Vypočítejte délky stěnových a tělesové úhlopříčky kvádru ABCDEFGH,
který má délky hran 30 cm, 4 dm a 1,2 m.
H
a = 30 cm = 3 dm
b = 4 dm
c = 1,2 m = 12 dm
 = … cm
 = … dm
 = … dm
 = … cm
 = + 

 =

+
G
E
F = + 
c
 = 

 = 
 = , 
 = , 
. C
D

. .
A
a
b
B
Pythagorova věta
Užití
2. Vypočítejte délky stěnových a tělesové úhlopříčky kvádru ABCDEFGH,
který má délky hran 30 cm, 4 dm a 1,2 m.
H
a = 30 cm = 3 dm
b = 4 dm
c = 1,2 m = 12 dm
 = … cm
 = … dm
 = … dm
 = … cm
 =  + 

 =

+
G

E
F = + 
c
 = 

 = 
 = 
 = 
Délky stěnových úhlopříček jsou 5 dm, 12,65 dm
a 12,37 dm. Délka tělesové úhlopříčky je 13 dm.
D .

. .
A
. C
a
b
B
Pythagorova věta
Užití
2. Vypočítejte délky stěnových a tělesové úhlopříčky kvádru ABCDEFGH,
který má délky hran 30 cm, 4 dm a 1,2 m.
H
Je-li
  =  + 
G

E
F
a zároveň  = + 
pak platí, že

 =

+


+
c


D .
=>
 =
 + + 

. .
A
. C
a
b
B
Pythagorova věta
Užití
3. Vypočítejte objem a povrch krychle ABCDEFGH, která má délku
stěnové úhlopříčky 11,3 cm.
H
G
E
F
D
.
A
C


B
a = 8 cm; S = 384 cm2; V = 512 cm3
Pythagorova věta
Užití
4. Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníku ABG v kvádru ABCDEFGH,
který má délky hran a = 6 cm, b = 9 cm a c = 12 cm.
H
G
F
E
c


D
C
b
.
A
a
B
 = 15 cm; = 16,2 cm S = 45 cm2; o = 37,2 cm
Pythagorova věta
Užití
5. Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníku BSH vepsaného krychli
ABCDEFGH, která má délku hrany 24 cm.
H
G
E
F
D


C
S
A
B
= 17 cm; = 41,6 cm; b = 29,4 cm S = 204 cm2; o = 88 cm
Pythagorova věta
Užití
6. Vypočtěte objem a povrch pravidelného trojbokého hranolu o délce
hrany podstavy 5 cm s výškou 10 cm.
v
a
a
a
 = 4,3 cm; = 10,8 cm; = 15 cm S = 171,6 cm2; V = 108 cm3

similar documents