Изтеглете презентацията на Марина Христова за групата

Report
Образователен център за деца и
младежи с увреден слух „Яника“
Групата на малките
Развитие
на речта
Арт и игри
Математика
Слухова
работа
Артикулацио
нна
гимнастика и
дихателни
упражнение
Фина
моторика
Фина
моторика
С названието «фина моторика» се обозначават фините
движения на пръстите на ръцете. Моториката оказва
влияние върху развитието на паметта и мисленето,
говорната реч и писането, логическото мислене и
концентрацията.
Артикулационна гимнастика и
дихателни упражнения
 Артикулационната гимнастика е гимнастика за раздвижване на
говорната мускулатура и включва в себе си: упражнения за езика и
упражнения за устните.
 Дихателните упражнения са неразделна част от заниманията на
децата, защото те способстват за развитието на речта.
Слухова
работа
Чрез слуховата работа децата се учат да „слушат“ и
„разбират“. Разпознават различни звуци от околната
среда и звуковете, свързани с речта ни. Това умение им
носи информация, която по-късно им служи за общуване.
Развитие на
речта
ИЗРЕЧЕ
НИЕ
ЗВУК
РЕЧ
СРИЧКА
ДУМА
Всички теми, които ние изучаваме имат за
цел да развият речта на детето. Те не
случайно имат смислова връзка помежду
си. С това целим думата да стане понятие, с
което детето да си служи и общува свободно.
Математика
Математиката учи децата да се
ориентират в пространството и да имат
количествена представа. Чрез знанията за
числата те се учат да броят, да смятат, да
знаят кое е много и кое малко.
Арт занимания и игри
Учим чрез игра.
Цел на груповата рехабилитация е децата със
слухови нарушения да слушат, осмислят и
изговарят правилно нови думи от света около
тях. Нашата група показа, че с творческите
дейности и игровите подходи ученето се
превръща в игра и забавление. В групата те
получават динамична среда и обстановка, в
която са свободни да творят, да говорят и да
бъдат приятели.

similar documents