tema_17_dychani - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dýchání
(respirace)
je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, mezi organismem a
jeho externím prostředím.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Význam dýchání - uvolňování chemické energie (z cukrů, tuků, bílkovin)
- zdroj „stavebního materiálu“ pro syntézu sloučenin
Rozklad glukózy v aerobním prostředí (za přítomnosti kyslíku)
C6H12O6 + 6 O2
Glukóza
kyslík
6 CO2 + 6 H2O
oxid uhličitý
1. Anaerobní fáze (glykolýza)
- v cytoplazmě rostlinných buněk
- částečná oxidace glukózy
(navázání H na molekulu
koenzymu)
- uvolnění malé části energie
voda
2. Aerobní fáze – oxidativní
fosforylace
- v mitochondriích (produkty z 1. fáze)
- chemické přeměny v Krebsově cyklu
(odštěpování H a CO2 )
- Vodík (napojený na koenzym)
vstupuje do dýchacího řetězce
Dýchací řetězec - vodík oxiduje se vzdušným kyslíkem na vodu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
uvolnění energie
v ATP
Cyklus kyseliny citronové
(Krebsův cyklus)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dýchací cyklus
2H+
H2
2e 0,5O2
H2O + energie (ATP)
O-2
Oxidace glukózy v anaerobních podmínkách
- kvašení
- menší uvolňování energie
energie zůstává vázána v produktech
Alkoholové kvašení
C6H12O6
glukóza
2 CH3CH2OH + 2CO2 + energie
etanol
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Charakteristické znaky dýchání - probíhá ve všech živých buňkách
- probíhá na světle i ve tmě
- uvolňuje se CO2 a H2O
- kyslík se spotřebovává
- zásobní látky se spotřebovávají
- hmotnost rostliny se snižuje
Nejintenzivnější dýchání - v mladých rostlinných orgánech (rozvíjející se květy)
Faktory ovlivnující dýchání - teplota
do 45°C - zvyšování rychlosti dýchání
od 45°C - klesání rychlosti z důvodu narušení
činnosti enzymů
- koncentrace O2
Snížení koncentrace O2 pod určitou hranici zapříčiní u vyšších rostlin
anareobní dýchání
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
SROVNÁNÍ
FOTOSYNTÉZA
DÝCHÁNÍ
• O2 - produkuje
• spotřebovává
• H2O - spotřebovává
• produkuje
• CO2 - spotřebovává
• produkuje
• Glukóza - produkuje
• rozkládá
• Doba průběhu - za světla
• celý den
• Energii - váže
• uvolňuje
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ZKOUŠENÍ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
1) typ dýchání
C6H12O6
2 CH3CH2OH + 2CO2 + energie anaerobní
....
C6H12O6 + 6 O2
6 CO2 + 6 H2O
....
aerobní
2) znaky dýchání (jaké jsou správné odpovědi?)
- probíhá ve všech živých buňkách
- probíhá pouze na světle
- H2O vstupuje do dýchání
- uvolňuje se CO2
- kyslík se spotřebovává
- hmotnost rostliny se zvyšuje
3) Je tvrzení správné?
Rozklad glukózy pomocí kvašení produkuje obrovské
množství energie ANO / NE
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje:
Biologie rostlin, RNDr. L. Kincl, Csc. RNDr. M. Kincl Csc, ing. J. Jarklová, Csc
ISBN 80-7168-090-7
Nakladatelství Fortuna
Praha 1994
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents