Chranene_plazy_sveta

Report
Chránené plazy sveta
Najznámejšie
Hady:
Zemní had
Pytón mriežkovaný
Kobra kráľovská
Anakonda veľká
Štrkáč diamantový
Mamba čierna
Korytnačky:
Korytnačka obrovská
Korytnačka slonia
Kropkačka smradľavá
Korytnačka zelenkastá
Jašterice:
Jašterica krátkohlavá
Jašterica zelená
Jašterica obyčajná
Jašterica múrová
Jašterica živorodá
Jašterica bystrá
Krokodíly:
Krokodíl morský
Krokodíl nílsky
Aligátor severoamerický
Kajman okuliarnatý
O hadoch
•
•
•
•
beznohé
nestála teplota tela
rozmnožovanie vajcami
zvliekanie kože
Zemní had
• najmenší had na svete
• vyskytuje sa na ostrově
Sv. Lucie, Martiniku a
Barbadosu
• má zakrpatené oči a
ružovú farbu pokožky
• maximálne presiahne
dĺžku 10cm
Pytón mriežkovaný
• najdlhší had (9,76m)
• žije na ostrove Celebes
• v zoo dosiahol dĺžku
9,15m
• veľké oči a hnedá
pokožka so škvrnami
Kobra kráľovská
• najdlhší jedovatý had
• žije v juhovýchodnej
Ázii
• v Londýnskej zoo
dosiahol dĺžku 5,71m
• v divočine sa hovorí o
troch metroch
Anakonda veľká
• najťažší had
• žije v južnej Amerike a
na Trinidadu
• s dĺžkou 9,15m vážila až
227kg
• juhoamerický indiáni
lovia anakondy pre
mäso
Štrkáč diamantový
• najťažší jedovatý had
• žije v Spojených štátoch
• pri zhruba 2,5 metrovej
dĺžke môže dosiahnuť
až 13 kg
• čierna pokožka s tmavo
čiernymi škvrnami
Mamba čierna
• najrýchlejší had
• žije v Afrike
• dokáže na krátku dobu
vyvinúť rýchlosť 14-19
km/h
• sivá farba pokožky so
šupinami
O jaštericiach
• patria medzi studenokrvné organizmy
• aktívne od jari do jesene
• živia sa hmyzom a pavúkmi
Jašterica krátkohlavá
• žije v suchom a
slnečnom trávnatom
prostredí
• premenlivá teplota tela
• zimu prespí v úkrytoch,
neprijíma potravu
• živí sa hmyzom,
pavúkmi, slimákmi a
pod.
Jašterica krátkohlavá
Samček
Samička
Jašterica zelená
• najväčšia zo štyroch
druhov jašteríc
• dorastanie do 40cm
• žije v juhovýchodnej
Európe,
severozápadnom
Taliansku a Rakúsku cez
južnú Ukrajinu a
čiernomorské pobrežie
Turecka po Kaspické
more
Jašterica zelená
Samček
Samička
Jašterica obyčajná
• jedna z najkrajších a
najrozšírenejších plazov
Európy
• potrebujú teplé, suché
a chránené miesta
• rastú celý život
• pri párení samci bojujú
Jašterica obyčajná
Samček
Samička
Jašterica múrová
• výskyt po celej Európe
a západnej Ázii
• telo jašterice múrovej
je uspôsobené na
nezvyčajný pohyb po
kolmých stenách
• zimuje veľmi krátko v
dobrých podmienkach
vôbec
Jašterica múrová
Samček
Samička
Jašterica živorodá
• žije v celej Európe,
západnej a východnej
Ázii
• živí sa bezstavovcami a
hmyzom
• začína hibernovať v
septembri až októbri
prebúdza sa vo februári
• mláďatá sú čierne a
merajú až 4cm
Jašterica živorodá
Samček
Samička
Jašterica bystrá
• patrí medzi
najpočetnejšie plazy v
Európe
• vyskytuje sa v západnej
a strednej Európe (aj na
Slovensku)
• jej nepriateľmi sú:
užovky, vretenice,
dravé vtáky, kuny, líšky
Jašterica bystrá
Samček
Samička
O korytnačkách
•
•
•
•
•
rodenie z vajec
pancier slúži ako ochrana tela
dlhoveké (až 152 rokov)
sú nemé
majú dobrú pamäť a orientačné schopnosti
Korytnačka obrovská
•
•
•
•
•
váži až 318kg
meria takmer 2 metre
pancier dlhý 1,4 metra
farba čierna
vyskytovala sa po blíž
mesta Massachusetts
• teraz je v zoo v Novom
Anglicku
Korytnačka slonia
• najväčšia suchozemská
korytnačka na svete
• žije v súostroví
Galapágy
• dospelý jedinec môže
vážiť 300kg a merať
1,2m
• môže sa dožiť až 150 200 rokov.
• živí sa rastlinami.
Klopkačka smradľavá
• najmenšia korytnačka
na svete
• pancier dlhý 7,6 – 8cm
a hmotnosť 0,23kg
• pomenovanie dostala
podľa zapáchajúceho
výlučku, ktorý vypúšťa
pri nebezpečenstve
Korytnačka zelenkastá
• dĺžka panciera 28cm
• sfarbenie olivové až
hnedé.
• žije na Baleárskych
ostrovoch (Španielsko),
Francúzsko, Taliansko,
Korzika, Sardínia,
západné Turecko a
Balkán
O krokodíloch
•
•
•
•
žijú v Afrike, Ameriky, Austrálii a Ázii
životné prostredie je voda
potravou sú cicavce, vtáky, ryby a iné druhy plazov
telo je pokryté rohovitými štítmi
Krokodíl morský
• najväčší krokodíl na
svete
• dĺžka 5-7 metrov
(rekord 10 metrov)
• obýva juhovýchodnú
Áziu, Indonézie a
pobrežie severnej
Austrálie
• samice kladú 90 vajec
Krokodíl nílsky
• meria 6-7 metrov
• hmotnosť okolo 750kg
• žije v juhovýchodnom
Egypte, Sudáne,
strednej Afrike až po
východ a sever južnej
Afriky
• samica kladie 28-80
vajec
Aligátor severoamerický
• jeden z dvoch druhov
žijúcich aligátorov
• farba čierna
• žije v močiaroch,
riekach, bažinách, ktoré
sa často kryjú s
obydliami ľudí
Kajman okuliarnatý
• pomerne malý plaz
• obýva strednú a južnú
Ameriku
• dosahujú max. 3 metre
• živí sa cicavcami,
rybami vtákmi,
vodnými bezstavovcami
a pod.
• sfarbenie čierne
Na záver
I keď sa nám zdá, že plazy sú odporné nie je to tak. Sú
užitočné. Majú veľký význam v prírode, pretože ničia
škodlivý hmyz (jašterice) a škodlivých hlodavcov
(vretenice). Niektoré sú síce nebezpečné, ale sú nám
aj okrasou a hlavne sú zákonom chránené.
Nevyčleňujme ich z ríše zvierat!
Ďakujeme za pozornosť
5.B

similar documents