19_20_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
19 - 20 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 29. 5. 2012
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci – primáti – opice
Očekávaný výstup: Charakterizuje opice. Urči vybrané zástupce opic, zařadí je do hlavních
taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných zástupců
opic. Odvodí základní projevy chování opic v přírodě, objasní jejich způsob života a
přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam opic v přírodě i pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o opicích. Vybraní
žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce opic.
Klíčová slova: Primáti, opice, kosman, kočkodan, pavián
OPICE
Obr. 1
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád – Primáti
10. podřád – Opice
OPICE
• Nejpočetnější skupina primátů
• Mají denní aktivitu
• Mají větší a zbrázděný mozek, oči směřují dopředu, čenich
je zkrácený (špatný čich), v obličeji mají mimické svaly
(radost, smutek)
• Na hrudníku mají 1 pár mléčných bradavek
• Tělo je kryto srstí bez podsady
• Na prstech mají nehty
• Živí se většinou rostlinnou potravou
• Můžeme je rozdělit na – PLOSKONOSÉ OPICE
- ÚZKONOSÉ OPICE
- LIDOOPI
OPICE PLOSKONOSÉ
PLOSKONOSÉ OPICE = OPICE NOVÉHO SVĚTA
• Vyskytují se v Jižní Americe
• Mají ŠIROKOU NOSNÍ PŘEPÁŽKU – nosní otvory
jsou po stranách
• Často mají chápavý ocas (papilární línie)
• Dělí se na čeleď – KOSMANOVITÍ – kosmani, lvíčci,
tamaríni, …
- MALPOVITÍ – malpy, vřešťani,
chápani, …
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
•
•
•
•
•
•
Kosman
Tamarín
Lvíček
Malpa
Vřešťan
Chápan
KOSMAN ZAKRSLÝ
Obr. 2
TAMARÝN
Obr. 3
LVÍČEK ZLATÝ
Obr. 4
MALPA KAPUCÍNSKÁ
Obr. 5
VŘEŠŤAN ČERNÝ a REZAVÝ
Obr. 6
CHÁPAN ČERNÝ
Obr. 7
OPICE ÚZKONOSÉ
ÚZKONOSÉ OPICE = OPICE STÁRÉHO SVĚTA
• Vyskytují se v Africe, Asii, (Evropě)
• Mají ÚZKOU NOSNÍ PŘEPÁŽKU – nosní otvory
směřují dolů
• Dělí se na čeleď – KOČKODANOVITÍ – guerézy,
makakové, paviáni, kočkodani, hulmani, …
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
•
•
•
•
•
•
Gueréza
Makak
Pavián
Mandril
Kočkodan
Kahau
GUERÉZA PLÁŠTÍKOVÁ
Obr. 8
MAKAK ČERVENOLÍCÍ
Obr. 9
PAVIÁN PLÁŠTÍKOVÝ
Obr. 10
MANDRIL – patří k paviánům
Obr. 11
KOČKODAN ZELENÝ
Obr. 12
Kahau nosatý
Obr. 13
ZÁPIS
Řád - PRIMÁTI - Podřád - OPICE
• Mají denní aktivitu
• Mají větší a zbrázděný mozek, oči směřují dopředu, čenich je
zkrácený (špatný čich), v obličeji mají mimické svaly (radost,
smutek)
• Na hrudníku mají 1 pár mléčných bradavek
• Tělo je kryto srstí bez podsady
• Na prstech mají nehty
• Živí se většinou rostlinnou potravou
• Můžeme je rozdělit na – PLOSKONOSÉ OPICE
- ÚZKONOSÉ OPICE
- LIDOOPI
OPICE: PLOSKONOSÉ - ÚZKONOSÉ
• OPICE NOVÉHO SVĚTA
• Vyskytují se v Jižní Americe
• Mají ŠIROKOU NOSNÍ
PŘEPÁŽKU – nosní otvory jsou
po stranách
• Často mají chápavý ocas
(papilární línie)
• Dělí se na čeleď:
- KOSMANOVITÍ – kosmani,
lvíčci, tamaríni, …..
- MALPOVITÍ – malpy,
vřešťani, chápani, …..
• OPICE STÁRÉHO SVĚTA
• Vyskytují se v Africe, Asii,
(Evropě)
• Mají ÚZKOU NOSNÍ PŘEPÁŽKU
– nosní otvory směřují dolů
• Dělí se na čeleď: - KOČKODANOVITÍ – guerézy,
makakové, paviáni,
kočkodani, hulmani, …..
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Opice jsou nejpočetnější skupinou ……... . Mají ………. aktivitu, větší
a ………... mozek. Oči jim směřují …………, což jim umožňuje dobré
……….. vidění. Čenich je ……….., proto mají ………. čich. V obličeji mají
………… svaly, proto mohou navenek projevit radost, nebo smutek.
Samice rodí většinou ………... mládě a na hrudníku má ………… pár
mléčných bradavek. Tělo je kryto srstí bez ………. . Na prstech již mají
……….. . Živí se většinou ………… potravou. Můžeme je rozdělit na
………. podčeledi, a to ………… opice, ………… opice a ………… .
Ploskonosé opice neboli opice ………… světa se vyskytují v …………
…….….. a mají …….….. nosní přepážku. Dělí se na čeledi …………. a
………… . Úzkonosé opice neboli opice ………… světa se vyskytují v
……….. a ……….., mají ………… nosní přepážku. Dělí se na čeleď
………….. . V Evropě jsou opice volně v přírodě jen na …………., a to
magotové, kteří patří k makakům.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Opice jsou nejpočetnější skupinou primátů. Mají denní aktivitu, větší a
zbrázděný mozek. Oči jim směřují dopředu, což jim umožňuje dobré
prostorové vidění. Čenich je zkrácený, proto mají špatný čich. V obličeji mají
mimické svaly, proto mohou navenek projevit radost, nebo smutek. Samice
rodí většinou 1 mládě a na hrudníku má 1 pár mléčných bradavek. Tělo je
kryto srstí bez podsady. Na prstech již mají nehty. Živí se většinou
rostlinnou potravou. Můžeme je rozdělit na 3 podčeledi, a to ploskonosé
opice, úzkonosé opice a lidoopi.
Ploskonosé opice neboli opice nového světa se vyskytují v Jižní Americe a
mají širokou nosní přepážku. Dělí se na čeledi kosmanovití a malpovití.
Úzkonosé opice neboli opice starého světa se vyskytují v Africe a Asii, mají
úzkou nosní přepážku. Dělí se na čeleď kočkodanovití. V Evropě jsou opice
volně v přírodě jen na Gibraltaru, a to magotové, kteří patří k makakům.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Plzeň, Fraus 2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/images/mammals/Apevsmonkey_OWmonkeys.jpg
>[cit. 2012-05-14]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://desak5.pbworks.com/f/Pygmy%20marmoset%20banana.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-2867824600-hd.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://chasem.jimnedhs.com/Rainforest-%20CMM/images/monkey.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://scienceblogs.com/purepedantry/395960391_c9d1fa16e6.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 6 Použitý zdroj: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pics/01-primati/1-4b.jpg>[cit. 2012-05-14]
Obr. 7 Použitý zdroj: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Ateles_geoffroyi02.jpg/200px-Ateles_geoffroyi02.jpg
> [cit. 2012-05-14]
Obr. 8 Použitý zdroj: <http://opencage.info/pics/files/800_16342.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 9 Použitý zdroj: <http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1//61/130/61130239_1278229148_7.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 10 Použitý zdroj: <http://www.artenschutz-online.de/artenschutz_im_urlaub/bilder_arten/affen/pavian454.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 11 Použitý zdroj: <http://weni.ru/wallpapers/f19f8a3c318f7a8b2de1dac0a6a7cb2e/2480_2.jpg> [cit. 2012-05-14]
Obr. 12 Použitý zdroj: <http://www.afrikaonline.cz/image/picture/200901271054_Chlorocebus%20aethiops%20sabaeus1_net.jpg
> [cit. 2012-05-14]
Obr. 13 Použitý zdroj: <http://thewondrous.com/wp-content/uploads/2011/01/The-Proboscis-Monkey.jpg> [cit. 2012-05-14]

similar documents