Slide 1 - İstanbul Üniversitesi Hastaneleri

Report
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı
1
Kliniğimiz, 1967 yılında Prof.Dr. Sezai
Bedrettin Tümay’ın başkanlığında Haseki
Hastanesi’nden bugünkü binasına taşındı.
“ İyi hekimlik ve iyi eğitim ” en önemli
özelliğimizdir.
Türk Pediatri Kurumu’nu Cerrahpaşa Çocuk
Kliniği kurmuştur.
2
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Yurt Dışı Temsil
 European Pediatric Association ( EPA – UNEPSA ) Yönetim Kurulu Üyesi
( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )
 International Pediatric Association Standing Committe
( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )
 Balkan Pediatri Derneği Başkanı
( Prof. Dr. Z. Mehmet VURAL )
 Balkan Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ ve Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ )
Uluslararası Çalışma Koordinatör:
1 - Health Behavior in School Aged Children ( HBSC ) Çokuluslu Araştırması
Türkiye Yürütücüsü ( Prof. Dr. Oya ERCAN )
Yürütücü Yardımcısı ( Prof. Dr. Müjgan ALİKAŞİFOĞLU )
2 - 4C Study: The Cardiovascular Comorbidity in Children with Chronic Kidney Disease
Study. Uluslararası çok merkezli prospektif proje
( Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN, Doç. Dr. Nur CANPOLAT )
3 - Podonet Study:Clinical, genetic and experimental research into hereditary diseases
of podocyte. Uluslararası çok merkezli prospektif proje
(Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN, Prof. Dr. Lale SEVER, Doç. Dr. Nur CANPOLAT )
4 - The International Pediatric Dialysis Network (IPDN): Uluslararası çok merkezli kayıt
sistemi
• The IPPN Registry (international pediatric peritoneal dialysis network)
• The IPHN Registry (international pediatric hemodialysis network)
( Prof. Dr. Lale SEVER, Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN)
Yurt Dışı Jüri Üyeliği:
1 – Lozan Üniversitesi Akademik Yükseltme Toplantısı
Profesörlük Atama Jüri Üyeliği ( Prof. Dr. Oya ERCAN )
Uluslararası Kongreler – 2013
• 10. DÜNYA ADOLESAN KONGRESİ
İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi
Sarayı, 10 – 13 Haziran 2013
• 1. BALKAN PEDİATRİ KONGRESİ
İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve
Sergi Sarayı, 10 – 13 Haziran 2013
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Yurtiçi Temsil
• Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı
( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )
• Adolesan Sağlığı Derneği Başkanı
( Prof. Dr. Oya ERCAN )
FİZİKSEL İMKANLAR
26.08.2011 tarihinde Yürürlüğe Giren
Tam Gün Yasası Nedeni İle Kapanan
Polikliniklerimiz
• Kardiyoloji polikliniği
• Nöroloji polikliniği
17.11.2011 Tarihinde Marmaray Kazısı
Nedeni İle Poliklinik Binamızın
Kullanılamaz Hale Gelmesi
Ana binamıza taşınan polikliniklerimiz;
• Genel Çocuk polikliniği,
• Adolesan polikliniği,
• Sağlam Çocuk polikliniği,
• Çocuk Nefroloji polikliniği
• Çocuk Romatoloji polikliniği
Yaşanan Talihsizlikler Nedeni İle Yer
Değiştiren Polikliniklerimiz
•
•
•
•
Genel Çocuk polikliniği Kardiyoloji polikliniğine
Adolesan polikliniği Nöroloji polikliniğine
Sağlam çocuk polikliniği eski kantinin yerine
Nefroloji ve Romatoloji poliklinikleri ise
ayaktan tedavi ünitesi olarak yapılmakta olan
alana taşınmıştır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına
henüz ek bir yer tahsis edilmemiştir.
Kardiyoloji Polikliniğinin Yeniden
Yapılandırılması
• Kardiyoloji öğretim üyelerimizin tekrar tam
gün çalışmasına izin verilmesi ile;
• Çocuk Mikrobiyoloji Laboratuarının,
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içerisine taşınması
sağlandı.
• Boşalan bu alan, 62.500 TL.lik bağış ile
Kardiyoloji polikliniği olarak düzenlendi.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
• SERVİSLER : Toplam 83 yatak
-
Acil Servis : 10 yatak
-
Acil Müşahade : 3 yatak
- Büyük Çocuk Servisi: 19 yatak
( Nefroloji + Kardiyoloji + Romatoloji + Gastroenteroloji )
- Süt Çocuğu Servisi : 18 yatak
( Metabolizma + Genetik + Endokrin + Nöroloji )
-
Hematoloji – Onkoloji Servisi: 18 yatak
-
Enfeksiyon Hastalıkları ve Alerji Servisi : 15 yatak
-
Gastroenteroloji Servisi : 11 yatak
Gastroenteroloji Servisimiz 10.07.2011 tarihinden beri hemşire eksikliği nedeni
ile kapalıdır.
Yoğun Bakımlar :
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi: 9 kuvöz
Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi : 6 yatak
Yenidoğan Özel Bakım Ünitesi : 10 kuvöz
Özel Bakım Ünitemiz 26.12.2011 tarihinden beri
kapalıdır.
YENİDOĞAN ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ
Bağış olarak gelen ve 2011 yılından beri hemşire eksikliği nedeni
ile kullanamadığımız kuvözlerimiz
Non – İnvazif Laboratuarlar:
• Çocuk Merkez Laboratuarı
• ( Biyokimya Ünitesi
+ İmmünoloji Ünitesi + Hematoloji Ünitesi + Metabolizma
Ünitesi )
•
•
•
•
•
EEG Laboratuarı
EKO Laboratuarı
EKG Laboratuarı
Röntgen Laboratuarı
Genetik Laboratuarı
İnvazif Laboratuarlar:
• Anjio Laboratuarı : 1 uygulama masası
• Endoskopi Birimi : 1 uygulama masası
• Hemodiyaliz Ünitesi : 8 yatak
• Kütüphane + Toplantı Salonu : 60 kişilik
• Seminer Salonu : 30 kişilik
İNSAN KAYNAKLARI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
İnsan Kaynakları 2009 - 2013
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
94
88
39
31
27 27
5 3
10 13
1 2
30
2009
26
21 24
2013
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
HEKİM DAĞILIMI, 2013
45
40
35
30
25
ÖZEL
20
39
16
15
10
5
11
3
0
PROF.
DOÇ.
12
2
UZM.
YANDAL
ASİSTAN
TAM
CTF – İTF – MARMARA TIP
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları Mevcut Hekim
Sayıları
80
72
70
65
60
50
39
40
30
20
34
CTF
İTF
27
2537
15
10
3
7
10
9
3
MARMARA
12
2 1
0
prof
doç
yard. Doç.
uzm
yan dal
asistan
Üç Tıp Fakültesindeki yan dal ve asistan dağılımındaki dengesizlik
2013 – 2014 Hemşirelerin Sayısal Dağılımı
ve İhtiyaç Durumu
180
159
160
167
142 140
140
120
100
80
88 86 85
2013
77
73
52 54
60
81
2014 Ocak
2014 Mayıs
2014 Ağustos
40
20
0
Toplam Hemşire
Sayısı
Olması Gereken
İhtiyaç
ŞUBAT 2014 - TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASI
AYRILACAK (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER
ADI - SOYADI
BİRİM
TARİH
NEDENİ
Gülmelek İNANLI
Büyük Çocuk Servisi
Şubat 14
doğum izninde
Hamiyet KIZIL
Pediatrik Yoğun Bakım
Şubat 14
doğum izninde
Hülya Beyazıt UKŞAL
Pediatrik Yoğun Bakım
Şubat 14
31 GH gebe
Sevim KAYA
Yenidoğan Yoğun Bakım
Şubat 14
Ataması yazısı geldi
Nurgün CAN
Yenidoğan Yoğun Bakım
Mart 14
emekli olacak
Aysel AKDEMİR
Enfeksiyon-Alerji Servisi
Nisan 14
istifa edecek
Melek ALTUN
Yenidoğan Yoğun Bakım
Nisan 14
26 GH gebe
Aruz GÜLEN
Acil Servis
Nisan 14
23 GH gebe
Şebnem FIRAT
Acil Servis
Nisan 14
22 GH gebe
Nurşen ÇAKIR
Endoskopi Birimi
Mayıs 14
emekli olacak
Saliha BABAYİĞİT
Anjio Laboratuarı
Mayıs 14
emekli olacak
Serpil ERDEMLİ
Süt Katı Servisi
Mayıs 14
19 GH gebe
Nilüfer GENÇ
Süt Katı Servisi
Mayıs 14
20 GH gebe
Asiye UZUN
Acil Servis
Haziran 14
15 GH gebe
Şennur ERKUT
Diyaliz Birimi
Haziran 14
istifa edecek
İsmigül SEFA
Süt Katı Servisi
Temmuz 14
emekli olacak
Gülizar DEMİRLİ
Alerji polikliniği
Temmuz 14
emekli olacak
Tülay TOKGÖZ
Diabet Hemşiresi
Temmuz 14
emekli olacak
Şükran PEHLİVAN
Diyaliz Birimi
Ağustos 14
istifa edecek
TOPLAM 19 HEMŞİRE
OCAK 2013 - TEMMUZ 2014 TARİHLERİ
ARASI HEMŞİRE DURUMU
20
19
18
16
14
12
10
2013 GELEN
2013 GİDEN
9
2014 GİDECEK OLAN
8
6
4
2
0
5
Hemşire eksikliği nedeni ile 2 servisimiz kapalı
• Gastroenteroloji Servisi
• Yenidoğan Ara Bakım Servisi
Personel Dağılımı-2013
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
16
10
16
10
7
Kadrolu
3
Hizmet Alımı
1
1
2
2
1
2
2
AKADEMİK FAALİYETLER
Anabilim Dalı Yayınları
SCI ve SCI Expended Kapsamında Yayınlanan Makaleler
66
70
60
50
40
49
49
51
48
2009
2010
2011
30
2012
20
2013
10
0
Bilim Dalları 2009 – 2013 Yılları Arası
SCI ve SCI Expended Kapsamında Yayınlanan Makaleler
2009 - 2013 Yayın Sayısı
70
60
50
40
30
20
10
0
58
42 41
32
24 24
19 16
12 10
2009 - 2013
Yayın Sayısı
6
5
3
1
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri h-indexleri, 2013
ADI - SOYADI
Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Lale SEVER
Prof. Dr. Beyhan TÜYSÜZ
Prof. Dr. Rejin KEBUDİ
Prof. Dr. Tiraje CELKAN
Prof. Dr. Oya ERCAN
Prof. Dr. Necla AKÇAKAYA
Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ
Prof. Dr. Müjgan ALİKAŞİFOĞLU
Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ
Prof. Dr. O. Bülent ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Tülay ERKAN
Prof. Dr. Hilmi APAK
Prof. Dr. Funda ÖZTUNÇ
Prof. Dr. Levent SALTIK
Prof. Dr. Emel GÜR
Prof. Dr. Ayşe Güler EROĞLU
Prof. Dr. Olcay EVLİYAOĞLU
Doç. Dr. Sema SALTIK
Doç. Dr. Nur CANPOLAT
Prof. Dr. Ahmet AYDIN
Prof. Dr. Ahmet ARVAS
Prof. Dr. Yıldız PERK
Prof. Dr. Tufan KUTLU
Prof. Dr. Halit ÇAM
Prof. Dr. Yücel TAŞTAN
Doç. Dr. Gül Nihal ÖZDEMİR
Prof. Dr. Z. Mehmet VURAL
h-INDEX
17
15
14
13
13
11
11
10
9
9
9
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
EĞİTİM FAALİYETLERİ
A- MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
Öğretim üyesi sayısı: 30
Anabilim Dalı Teorik Dersleri ve Uygulamaları
2., 3., 4., 6. sınıflarda
Sınıflardaki öğrenci sayısı:
Türkçe Tıp Programı: 330-480
İngilizce Tıp Programı: 77-86
60 öğrenci / 1 öğretim üyesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
Yıllık toplam ders yükü (Intern dönemi hariç)
Ders Kurulları
Dönemi
(2 ve 3. sınıf)
Staj Dönemi
(4. sınıf)
Toplam
Teorik
ders sayısı
45 X 2
100 X 4
590
Uygulama
saati
600
4000
4600
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
Anabilim Dalı Kliniği’nde
bir günde uygulama yapan öğrenci sayıları
Ders
Kurulları
Dönemi
(3. sınıf)
40 öğrenci
Bahar
dönemi
Staj dönemi
Intern
Dönemi
Toplam
105 öğrenci
Tüm yıl
55 öğrenci
Tüm yıl
160-200
öğrenci
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
Diğer anabilim dalları ile karşılaştırma
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile aynı ders yükü
İç Hastalıkları ABD öğretim üyesi: 53
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi: 30
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim üyelerine düşen ders yükü
1.7 kat daha fazla
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
ANABİLİM DALLARI
YATAK SAYILARI
Cerrahi
Dahiliye
Çocuk
183 yatak
196 yatak
83 yatak
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
Öğrenci memnuniyeti
Resmi anketlerde ortalama not:
7.0
İntern Eğitimi
• İlk gün tanışma, öğrencinin beklentileri, dosya
doldurma, reçete yazımı, hijyen koşulları
• Seminer programı
• Yoklama
• Anket
İNTERN SEMİNER KONULARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pratikte Yatış İşlemleri, Dosya Hazırlama, İlaç İsteme, Laboratuara örnek gönderme
Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım
İdrar Tahlili Değerlendirme / Kan gazı Değerlendirme
İshalli Çocuğa Yaklaşım
Ateşe Yaklaşım
Periferik Yayma
Yeniden canlandırma ( Suni Solunum, Kalp masajı )
Nefrolojide Sıvı Tedavisi
Karın Ağrısı
Komadaki Hastaya Yaklaşım
Aşı Pratiği
Çocuklarda İlaç Kullanımı ve Doz Hesaplama
Sık Hasta Olan Çocuğa Yaklaşım
Acil Alerjik Olaylara Yaklaşım
Sağlam Çocuk Takibi
EKG Çekimi
Çocuklarda Zehirlenmeler
Çocuk İstismarı
Çocuk Kliniğinde daha fazla servis kapatılması
Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir
B - MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
ASİSTAN EĞİTİMİ
• Oryantasyon Eğitimi
• Sabah Toplantıları
• Öğlen Toplantıları
• Vizitler
• Servis dosya toplantıları
Oryantasyon Eğitim Programı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çocuk Kliniği tarihçesi, birimleri ve çalışanlarının tanıtılması
Mesai saatleri, nöbet devirleri, genel ast/üst ilişkileri
Hastaya genel yaklaşım
Yatış dosyası doldurma ve takibi, onam formu
Epikriz yazma
Servis işleyişi (otomasyon işlemleri, eczane işlemleri vb.)
Laboratuar işleyişi ve yönlendirme ( hangi tüp hangi lab. gibi )
Enfeksiyonlardan korunma ( el temizliği, tıbbi atık vb. )
Eğitim seminerlerine devam ve hazırlama
Sabah Toplantıları
•
•
•
•
Her sabah saat 08:00’de düzenlenir.
Bilim Dalına yatan hastalar takdim edilir.
Acil Servise yatan hastalar takdim edilir.
Sabah toplantılarına tüm internler,
asistanlar, uzmanlar ve öğretim üyeleri
katılmaktadır.
Çocuk Kliniğinde hayat saat 08:00’de eğitim ile başlar
ÖĞLEN TOPLANTILARI PROGRAMI
45
46
CTF ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD
ASİSTAN KARNESİ
ASİSTAN KARNESİ İÇERİĞİ
• YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER
A1 – Lomber Panksiyon
A2 – Mikrobiyolojik Kültür Ekimi
A3 – Nazogastrik Sonda Takılması
A4 – Torasentez
A5 – Parasentez
A6 – Areryel Kan Gazı Örneği Alınması
A7 – Endotrakeal Entübasyon
A8 – Resüsitasyon
A9 – Umbilikal kateterizasyon
A10 – Ventilatör Uygulaması
A11 – Kan Değişimi
A12 – Kemik İliği Aspirasyonu
A13 – Lenf Bezi Aspirasyon Biopsisi
A14 – Mesane Kateterizasyonu
A15 – Suprapubik Aspirasyon
A16 – Aşı uygulaması
A17 – Denver Testi
• YORUMLANMASI ZORUNLU İŞLEMLER
B1 – Hemogram
B2 - Periferik Yayma
B3 – İdrar Sedimenti
B4 – Kan Gazı
B5 – PA Akciğer Grafisi
B6 – El-Bilek Grafisi
B7 – Waters Grafisi
B8 – Sistografi
B9 – Direkt Üriner Sistem Grafisi ve IVP
B10 – Tele Grafi
B11 – EKG
B12 – Solunum Fonksiyon Testi
B13 – Kemik İliği
B14 – Sinoviyal Analiz
HİZMET İSTATİSTİKLERİ
CTF ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI YATAN HASTA
7000
6101
6000
5000
4246
4000
3406
3857
3620
3603
3306
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD
POLİKLİNİK SAYILARI 2007 – 2013
140,000
120,000
115,944
117,329
2010
2011
106,561
113,616
111,967
2012
2013
100,000
85,475
80,000
60,000
58,788
40,000
20,000
0
2007
2008
2009
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ACİL, GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI 2013
40,000 37,756
35,000
30,000
25,000
20,000
13,428
15,000
8,873
8,776 8,534 8,487 8,338 7,697
10,000
5,294 4,006 3,484
4,912
5,000
675
0
141
2013 yılı Laboratuar İşlemleri
• Non – İnvazif Laboratuarlar:
• Çocuk Merkez Laboratuarı : 623.388
Biyokimya Ünitesi : 563.376
Metabolizma Ünitesi : 39.149
İmmünoloji Ünitesi : 18.577
Hematoloji Ünitesi : 2.286
• Röntgen Laboratuarı : 10.097
• EKG Laboratuarı : 1.083
EKG – Holter
• EKO Laboratuarı : 393
Fetal – Transtorasik – Kontrast
•
Genetik Laboratuarı : 2.096
Periferik Kandan Kromozom Analizi - Amnion Materyalinden Kromozom Analizi –
Fetal Kan Kromozom Analizi - Kemik İliği Materyalinden Kromozom Analizi – FISH analizi
Cilt Biyopsisinden Kromozom Analizi - CVS Materyalinden Kromozom Analizi - DNA İzolasyonu
İnvazif Laboratuarlar:
• Hemodiyaliz Ünitesi : 1414
• Endoskopi Birimi : 360
• Anjio Laboratuarı : 39
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,762
2,698 2,723
2,411
2,830
2,675 2,707
2,270
2,252
2,677 2,758
2,136
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
88.2
83.8
86
85.2 86.6
78.1 76.6 74.7 77.8
71.4
82.8
84
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2013-Yıllık Ortalama
Yatan hasta sayısı: 6101
19.50
DOLU YATAK
80.50
YATAK İŞGAL ORANI %
BOŞ YATAK
Yataklar neredeyse tümüyle her zaman dolu,
yatamayan ve sevk edilmek durumunda kalan hastalar nedeni ile
öğretim üyeleri arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
POLİKLİNİK SAYISI,2013
• Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı
: 111.967 hasta
• Hekim başına yıllık hasta sayısı (111.967/83 hekim): 1.349hasta
• Hekim başına günlük hasta sayısı (365 gün/yıl) : 3,69 hasta
• Yıllık toplam yatan hasta sayısı
• Hekim başına yıllık yatan hasta sayısı
• Hemşire başına yıllık yatan hasta sayısı
: 6.101 hasta
: 73,5 hasta
: 69,3 hasta
• Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
MALİ ANALİZ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
GELİR VE GİDER ( 2012 – 2013 )
TOPLAM GİDER
11,616
10,069
14,345
14,517
TOPLAM GELİR
2012
2013
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
AYLIK GELİR-GİDER FARKI DAĞILIMI, 2013
(1.000TL)
(1.000TL)
853
979
1,137
967
912
938
1,096
928
714
918
1,013
822
737
997
1,090
935
1,757
TOPLAM GİDER
1,585
1,017
1,002
1,376
1,491
1,586
1,283
TOPLAM GELİR
CTF ANABİLİM DALLARI OCAK – ARALIK 2013 GELİR DURUMU
Anabilim Dalları
İç Hastalıkları A. D.
Nükleer Tıp A. D.
Acil Tıp A. D.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A. D.
Radyasyon Onkolojisi A. D.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A. D.
Nöroloji A. D.
Dermatoloji A.D
Kalp Damar Cerrahisi A. D.
Genel Cerrahi A. D.
Göz Hastalıkları A. D.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.
Üroloji A. D.
Kulak Burun Boğaz A. D.
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A. D.
Göğüs Hastalıkları A. D.
Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi A. D.
Göğüs Cerrahisi A. D.
Psikiyatri A. D.
Nöroşirurji A. D.
Kardiyoloji A. D.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A. D.
Aile Hekimliği A. D.
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A. D.
Tıp Eğitimi A. D.
Çocuk Cerrahisi A. D.
Tıp Tarihi ve Etik A. D.
Tıbbi Genetik A. D.
Halk Sağlığı A. D.
Adli Tıp A. D.
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji A. D.
Histoloji ve Embriyoloji A. D.
Biofizik A. D.
Fizyoloji A. D.
Ortopedi ve Travmatoloji A. D.
Anatomi A. D.
Tıbbi Biyoloji A. D.
Biokimya A. D.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A. D.
Patoloji A. D.
Radyoloji A. D.
Anesteziyoloji A. D.
Laboratuvarlar ve İdari Birimler
GELİR - GİDER FARKI
11.718.699,70
6.501.609,86
3.692.054,50
2.900.400,95
1.183.446,67
1.098.590,22
904.860,57
887.521,79
786.163,66
687.084,15
527.088,56
274.625,43
265.169,73
159.742,72
112.384,11
89.016,60
37.934,20
32.516,17
-591,84
-64.403,58
-103.717,20
-141.412,54
-150.868,46
-221.614,28
-345.476,05
-359.109,88
-423.315,67
-434.859,79
-448.125,64
-506.727,05
-576.423,42
-633.609,03
-670.834,21
-762.776,41
-781.412,13
-886.663,37
-1.107.188,91
-1.227.210,51
-1.332.537,27
-2.024.924,79
-2.065.121,46
-4.303.517,25
-28.195.227,45
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Fatura Ret Oranları
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
3.61
4.32
2010
2011
0
0.95
2012
Dökümante Bağış Miktarı
TL800,000
TL700,972
TL700,000
TL600,000
TL500,000
TL368,748
TL400,000
TL300,000
TL218,325
TL200,000
TL145,119
TL72,000
TL100,000
TL0
2009
2010
2011
2012
2013
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Yıl
2006
Kurum
Anne ve Bebek Sağlığı
Vakıfı
Anne ve Bebek Sağlığı
Vakıfı
2009
İl Sağlık Müdürlüğü
2009
İl Sağlık Müdürlüğü
2006
2010
2010
2010
2010
2011
Cihaz Adı
Adet
Pulse Oksimetri cihazı
Ultrasonik Nebülizer
Cihazı
Ventilatör cihazı Datex
Ohmeda
2
20.000 TL
1
836 TL
3
75.000 tl
AMS Amenity XP Kuvöz 3
Drager/Air-shields C200
Fatih Kıztaşı Lions Kulubü Markalı Kuvöz
1
Pinokyo Özel Anaokulu Selekti Baş Soğutma
ve Eğitim Kurumları
Cihazı (Cool-Cap)
1
Anne ve Bebek Sağlığı
Vakıfı
CPAP cihazı
2
Drager Marka Vista
Türk Pediatri Kurumu
Monitör cihazı
5
Drager Marka İnfinity
Türk Pediatri Kurumu
cENtral Station Cihazı
1
45.000 tl
2.998 TL
58.334 TL
20.000 TL
38.200 TL
26.614 TL
166.982 TL
Yıl
Kurum
Cihaz Adı
Adet
Fiyat
2009
Türkiye Bankalar Birliği
Röntgen cihazı
1
40.000 TL
2009
Türkiye Bankalar Birliği
Natus Inc Sys Corp (ABD)
Serebral fonksiyon monitörü
CFM 600 (s/n 10527)
1
38.000 TL
2009
Türkiye Bankalar Birliği
Yoğun Fototerapi Cihazı
Neoblue Marka (S/N 20516) 1
10.000 TL
2010
Türkiye Bankalar Birliği
Drager/Air-Shields C2000
Marka Kuvöz
100.000 TL
2010
Türkiye Bankalar Birliği
Açık Yatak (Fanem 2051 ICU) 1
6.000 TL
2010
Türkiye Bankalar Birliği
Fanem Marka Baby Puff
İnfant Resüsitasyon cihazı
1
3,50 TL
2012
Türkiye Bankalar Birliği
Ekokardiyografi Cihazı
(Siemens Acuson X300 PE
1
70.000 TL
2013
Türkiye Bankalar Birliği
Viasys Marka İnfant Flow
Driver CPAP cihazı
1
19.980 TL
2013
Türkiye Bankalar Birliği
Natus GE Healthcare Trusat
Pulse Oksimetre
5
10.000 TL
Türkiye Bankalar Birliği
Fanem Marka Baby Puff
İnfant Resüsitasyon cihazı
(blanderlı)
2
10.000 TL
2013
Türkiye Bankalar Birliği
Drager marka RW82 Model
Açık Yatak Cihazı
1
17.000 TL
2013
Türkiye Bankalar Birliği
Stephan marka Sophie
ventilatör cihazı
1
48.300 TL
2013
Türkiye Bankalar Birliği
Mavi led youn led fototerapi
cihazı
5
15.120 TL
2013
Türkiye Bankalar Birliği
ECG-1250 nihon kohden
marka EKG cihazı
6.048 TL
2013
5
1
390.452 TL
• Yenidoğan yoğun Bakım 3. Düzey ünitesinin
inşası (2010):
Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
500.000 TL
NEONATOLOJİ BİLİM DALI
TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI : 1. 057.434 TL.
KARDİYOLOJİ BİLİM DALI
YIL
BAĞIŞ
MİKTARI
2013
Kardiyoloji polikliniği
düzenlenmesi
62.500 TL.
2013
3 boyutlu EKO cihazı
120.000 TL.
KARDİYOLOJİ BİLİM DALI
Toplam Bağış Miktarı : 182.500 TL.
3 BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ
NEFROLOJİ – ROMATOLOJİ BİLİM DALLARI
Yılı
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2013
Bağışçı
Cihaz Adı
İst. Hasta Çocukları Koruma Spacelabs 90207 Derneği
ABP Cihazı
Fresenius 4008B
Mehmet Şefik Tavaslı
hemodiyaliz cihazı
İstanbul Hasta Çocukları
BCM Bady
Koruma Derneği
Composition Monitor
Home Choice Pro
Eczacıbaşı-Baxter
Aletli Periton Diyaliz
Cihazı
Sleep Safe Aletli
Fresenius Medical Care
Periton Diyaliz Cihazı
PD Night Aletli
Periton Diyaliz Cihazı
Nefroloji - Romatoloji
İst. Hasta Çocukları Koruma
polikliniği
Derneği
yenilenmesi
Diyaliz Ünitesi
Mehmet Gökalp
Otomatik kapı
Fresenius 5008
Cordiax
Türkiye Bankalar Birliği
Hemodiyafiltrasyon
cihazı
Fresenius Medical Care
Adet
Fiyatı
1
5.200 TL
1
20.900 TL
1
10.865 TL
2
5.740 TL
1
18.000 TL
1
18.000 TL
45.000 TL.
1
3.200 TL.
2
49.000 TL.
78.705 TL
ENFEKSİYON BİLİM DALI
Yılı
Bağışçı
Cihaz Adı
Adet
İst. Hasta Çocukları Koruma Servis çatı
2010
Derneği
yenilenmesi
Servise
2013
Cavit AKŞEHİRLİOĞLU
otomatik kapı
Fiyatı
1
28.430 TL
1
3.200 TL
2013
Cavit AKŞEHİRLİOĞLU
Hasta Yatağı
15
1.750 TL
2013
Cavit AKŞEHİRLİOĞLU
Nebülizatör
2
450 TL
TOPLAM
33.830 TL
İSTEKLER
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
ÇOCUK MERKEZ LABORATUARI
•
•
•
•
•
• 2 biyolog
• 3 kan alma elemanı
• 1 sekreter
58 hemşire
1 diyetisyen
5 sekreter
12 hizmetli
5 temizlik personeli
ADOLESAN BİLİM DALI
• 1 uzman doktor
• 1 sosyal hizmet uzmanı
• 1 psikolog
• 1 sekreter
• 1 hemşire
GENETİK BİLİM DALI
• 1 uzman doktor
• 1 biyolog
• 2 laborant
Teşekkürler

similar documents