Buku ilmiah

Report
OLEH:
YBHG. PROF. DATO' SERI DR. MD. SALLEH YAAPAR
PENGERUSI JAWATANKUASA PEMILIH AAN KE-9
KATEGORI ANUGERAH PENERBITAN BUKU
SENARAI AHLI JAWATANKUASA
PENGERUSI
: PROF. DATO' SERI DR. MD. SALLEH YAAPAR
TIMB. PENGERUSI : PROF. DR. AHMAD ZAKI ABU BAKAR
AHLI
: PROF. MADYA DR. JELANI BIN HARUN
PROF. MADYA MD. ARRIS ABU YAMIN
DATUK DR. HJ. AWANG SARIYAN
PROF. DATO’ YUSOF OTHMAN
PROF. DR. ROOSFA HASHIM
DR. NORHAYATI AB. RAHMAN
ASAS ANUGERAH
Anugerah ini diberikan kepada pengarang buku
ilmiah karya asli yang bukunya telah menerima
anugerah/hadiah buku yang berprestij pada
peringkat kebangsaan atau antarabangsa untuk
tahun yang dinilai atau anugerah/hadiahnya
diterima pada tahun yang dinilai (2014), dan
memperlihatkan impak ilmiah.
TAKRIFAN
Pengarang bermaksud penulis buku
berkenaan sama ada secara tunggal
atau
bersama,
dan
bukan
penyunting,
penyusun
atau
penterjemah.
Karya asli pula ialah karya
yang pertama kali diterbitkan,
dan bukan cetak ulang,
terjemahan atau adaptasi.
Buku ilmiah bermaksud buku yang ditulis secara
sistematik berasaskan fakta dan hasil
penyelidikan yang dianalisis secara kritis melalui
penghujahan ilmiah, bukan penulisan kreatif
yang ditulis berasaskan imaginasi atau penulisan
kewartawanan.
SYARAT PERMOHONAN
1
Buku yang dicalonkan untuk kategori ini hendaklah telah
memenangi anugerah/hadiah penerbitan buku yang diberi
oleh mana-mana badan berprestij pada peringkat
kebangsaan Malaysia atau peringkat kebangsaan di negara
lain, atau di peringkat antarabangsa untuk tahun yang
dinilai atau anugerah/hadiahnya diterima pada tahun yang
dinilai (2014). Anugerah tersebut mestilah telah
dilaksanakan oleh penganjurnya secara konsisten selama
sekurang-kurangnya tiga (3) tahun berturut-turut,
termasuk untuk tahun yang dinilai (2014).
ANUGERAH/HADIAH YANG DIPERTIMBANGKAN
UNTUK ANUGERAH PENERBITAN BUKU
1
MALAYSIA
PERINGKAT
KEBANGSAAN
NEGARA LAIN
2
PERINGKAT
ANTARABANGSA
ANUGERAH/HADIAH YANG DIPERTIMBANGKAN
UNTUK ANUGERAH PENERBITAN BUKU ADALAH:
MALAYSIA
 Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)
 Hadiah Sastera Perdana Malaysia (DBP)
 Hadiah Buku Persatuan Sains Matematik Malaysia
(PERSAMA)
ANUGERAH/HADIAH YANG DIPERTIMBANGKAN
UNTUK ANUGERAH PENERBITAN BUKU ADALAH:
NEGARA LAIN




Islamic Book Fair Award (Indonesia)
Khatulistiwa Literary Award (Indonesia)
USA National Book Awards (USA)
British Book Awards (UK)
ANUGERAH/HADIAH YANG DIPERTIMBANGKAN
UNTUK ANUGERAH PENERBITAN BUKU ADALAH:
ANTARABANGSA








Hadiah Sastera Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA)
ICAS Book Prize (Belanda)
Costa Book Awards (UK; ilmiah kesusasteraan)
Guardian First Book Awards (UK; ilmiah)
Harry J. Benda Awards (USA)
AAS Book Prize (USA)
Royal Society Science Book Prize (UK)
Sharjah International Book Awards (UAE)
SYARAT PERMOHONAN
2
Buku ini memperlihatkan pertautan idea dari bab ke bab. Ia
bukanlah buku suntingan, prosiding, koleksi kertas kerja,
himpunan
esei,
tesis/disertasi
(melainkan
telah
distrukturkan ke bentuk buku), kumpulan syarahan atau
laporan penyelidikan/ teknikal/ perundingan.
3
Buku ini hendaklah ditulis oleh tidak lebih daripada tiga (3)
orang
pengarang.
Namun,
permohonan
hendaklah
dikemukakan oleh seorang pengarang sahaja.
4
Buku ini telah diterbitkan dalam bahasa Melayu atau
Inggeris. E-buku hendaklah diserahkan dalam bentuk
cetakan berukuran 8 ½ x 11 inci, termasuk halaman judul
dan dinyatakan laman sesawangnya.
SYARAT PERMOHONAN
5
Buku ini hendaklah diterbitkan oleh penerbit yang
berwibawa dan diiktiraf.
6
Buku ini perlulah memperlihatkan impak ilmiah yang
memberi kesan positif kepada komuniti ilmu atau
masyarakat pada amnya.
KRITERIA PENILAIAN
1
Buku ini telah memenangi anugerah yang
berprestij untuk tahun yang dinilai atau
anugerah/hadiahnya diterima pada tahun yang
dinilai (2014).
2
Buku ini diterbitkan menurut amalan penerbitan
3
ilmiah yang piawai.
Buku ini memperlihatkan impak ilmiah.
NILAI ANUGERAH
+
+
RM 50,000.00
PIALA
SIJIL
PENGHARGAAN
BORANG ANUGERAH AKADEMIK
NEGARA KE – 9
Untuk muat turun borang, sila layari laman web Anugerah
Akademik Negara Ke-9 di:
http://jpt.moe.gov.my/aan/borang.htm

similar documents